งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า

3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน

4 วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการเพาะเห็ดฟาง ในตะกร้า

5

6 วัสดุเพาะ ( ขี้เลื่อยทิ้งแล้ว )

7 เชื้อเห็ดฟางที่ดี

8 ผักตบชวา

9 แป้งสาลีหรือแป้งข้าวเหนียว ( อาหารคลุกเชื้อ )

10 กระโจมไม้ไผ่

11 กระโจมเพาะเห็ดฟางแบบสุ่มไก่

12 กระโจมเหล็ก 2 x 2 x 2 เมตร

13 ขั้นตอน การเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า

14 จัดเตรียมอาหารเสริม ( ผักตบชวา )

15

16 การเตรียมเชื้อเห็ดฟาง

17

18 ใส่วัสดุเพาะ สูง 2 ช่องตาตะกร้า

19 ใส่อาหารเสริมชิดขอบตะกร้ากว้าง 1 ฝ่ามือหนา 1 ซม.

20 โรยเชื้อเห็ดฟางบนอาหารเสริม

21 โรยวัสดุเพาะทับเชื้อเห็ดฟาง หนา 2 ช่องตาตะกร้า

22 เกลี่ยวัสดุเพาะให้เรียบ

23 ทำชั้นที่ 2 เหมือนชั้นที่ 1

24 ทำชั้นที่ 3 และโรยอาหารเสริมเต็ม ผิวด้านบน

25 โรยวัสดุเพาะหนา ½ ซม. ทับด้านบน

26 เกลี่ยวัสดุและกดให้แน่นเล็กน้อย

27 หมุนตะกร้าและรดน้ำเล็กน้อย

28

29 ใส่กระโจมเรียงซ้อนกัน

30 นำตะกร้าใส่กระโจมเปิดดอก

31 ปิดกระโจมให้มิดชิด

32 ภาพเรียงตะกร้าซ้อนกันในกระโจม

33 กระโจมไม้ไผ่

34 การตัดเส้นใยเห็ดฟาง ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5

35

36

37 เปิดตัดเส้นใยวันที่ 4

38 เปิดช่องระบายอากาศ

39 การเกิดดอกชั้นบนตะกร้า

40 กระโจมแบบสุ่มไก่

41 ลักษณะการเกิดดอก

42

43

44

45 ลักษณะดอกเห็ด

46

47

48 ลักษณะการเกิดดอก

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 ใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ

63 ลักษณะการเกิดดอก

64 พลาสติกสีชมพูดอกเห็ดฟางจะมีสี เทา

65 ลักษณะการเกิดดอก

66

67

68

69 การเก็บดอกเห็ดฟาง

70

71 การทำความสะอาดดอกเห็ดฟาง

72

73 ดอกเห็ดฟางสดที่เพาะในตะกร้า

74 ลักษณะดอกเห็ดฟางที่เพาะแบบ โรงเรือน

75 ดอกเห็ดฟางที่ทำความสะอาด แล้ว

76

77 สูตรที่ 1 วัสดุเพาะ ขี้เลื่อยที่เพาะเห็ดในถุงพลาสติกอายุ 3 เดือน 15 ก้อน ผักตบชวาสดหั่น 1 กิโลกรัม แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี 5 กรัม เชื้อเห็ดฟางอายุ 10 วัน 1 ถุง

78 สูตรที่ 2 วัสดุเพาะ ต้นกล้วยหั่นตากแห้ง 10 กิโลกรัม ผักตบชวาสดหั่น 3 กิโลกรัม แป้งสาลี 10 กรัม เชื้อเห็ดฟาง 1 ถุง (300 กรัม )

79 สูตรที่ 3 วัสดุเพาะ ฟางข้าว ( ปลายฟางข้าว )20 กิโลกรัม อีเอ็ม ( หัวเชื้อ )10 ซีซี ผักตบชวาสดหั่น 10 กิโลกรัม แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี 10 กรัม เชื้อเห็ดฟางอายุ 10 วัน 10 ถุง


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเห็ดฟางใน ตะกร้า สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google