งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน

4 วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการเพาะเห็ดฟาง ในตะกร้า
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการเพาะเห็ดฟาง ในตะกร้า

5

6 วัสดุเพาะ (ขี้เลื่อยทิ้งแล้ว)

7 เชื้อเห็ดฟางที่ดี

8 ผักตบชวา

9 แป้งสาลีหรือแป้งข้าวเหนียว (อาหารคลุกเชื้อ)

10 กระโจมไม้ไผ่

11 กระโจมเพาะเห็ดฟางแบบสุ่มไก่

12 กระโจมเหล็ก 2x2x2 เมตร

13 ขั้นตอน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

14 จัดเตรียมอาหารเสริม (ผักตบชวา)

15

16 การเตรียมเชื้อเห็ดฟาง

17

18 ใส่วัสดุเพาะ สูง 2 ช่องตาตะกร้า

19 ใส่อาหารเสริมชิดขอบตะกร้ากว้าง 1 ฝ่ามือหนา 1ซม.

20 โรยเชื้อเห็ดฟางบนอาหารเสริม

21 โรยวัสดุเพาะทับเชื้อเห็ดฟาง หนา 2 ช่องตาตะกร้า

22 เกลี่ยวัสดุเพาะให้เรียบ

23 ทำชั้นที่2 เหมือนชั้นที่ 1

24 ทำชั้นที่ 3 และโรยอาหารเสริมเต็มผิวด้านบน

25 โรยวัสดุเพาะหนา ½ ซม.ทับด้านบน

26 เกลี่ยวัสดุและกดให้แน่นเล็กน้อย

27 หมุนตะกร้าและรดน้ำเล็กน้อย

28

29 ใส่กระโจมเรียงซ้อนกัน

30 นำตะกร้าใส่กระโจมเปิดดอก

31 ปิดกระโจมให้มิดชิด

32 ภาพเรียงตะกร้าซ้อนกันในกระโจม

33 กระโจมไม้ไผ่

34 การตัดเส้นใยเห็ดฟาง ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5
การตัดเส้นใยเห็ดฟาง ในวันที่ 4 หรือวันที่ 5

35

36

37 เปิดตัดเส้นใยวันที่ 4

38 เปิดช่องระบายอากาศ

39 การเกิดดอกชั้นบนตะกร้า

40 กระโจมแบบสุ่มไก่

41 ลักษณะการเกิดดอก

42 ลักษณะการเกิดดอก

43 ลักษณะการเกิดดอก

44 ลักษณะการเกิดดอก

45 ลักษณะดอกเห็ด

46

47

48 ลักษณะการเกิดดอก

49 ลักษณะการเกิดดอก

50 ลักษณะการเกิดดอก

51 ลักษณะการเกิดดอก

52 ลักษณะการเกิดดอก

53 ลักษณะการเกิดดอก

54 ลักษณะการเกิดดอก

55 ลักษณะการเกิดดอก

56 ลักษณะการเกิดดอก

57 ลักษณะการเกิดดอก

58 ลักษณะการเกิดดอก

59 ลักษณะการเกิดดอก

60 ลักษณะการเกิดดอก

61 ลักษณะการเกิดดอก

62 ใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ

63 ลักษณะการเกิดดอก

64 พลาสติกสีชมพูดอกเห็ดฟางจะมีสีเทา

65 ลักษณะการเกิดดอก

66 ลักษณะการเกิดดอก

67 ลักษณะการเกิดดอก

68 ลักษณะการเกิดดอก

69 การเก็บดอกเห็ดฟาง

70 การเก็บดอกเห็ดฟาง

71 การทำความสะอาดดอกเห็ดฟาง

72 การทำความสะอาดดอกเห็ดฟาง

73 ดอกเห็ดฟางสดที่เพาะในตะกร้า

74 ลักษณะดอกเห็ดฟางที่เพาะแบบโรงเรือน

75 ดอกเห็ดฟางที่ทำความสะอาดแล้ว

76

77 สูตรที่ 1 วัสดุเพาะ ขี้เลื่อยที่เพาะเห็ดในถุงพลาสติกอายุ 3 เดือน ก้อน ผักตบชวาสดหั่น กิโลกรัม แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี กรัม เชื้อเห็ดฟางอายุ 10 วัน ถุง

78 สูตรที่ 2 วัสดุเพาะ ต้นกล้วยหั่นตากแห้ง กิโลกรัม ผักตบชวาสดหั่น กิโลกรัม แป้งสาลี กรัม เชื้อเห็ดฟาง ถุง (300 กรัม)

79 สูตรที่ 3 วัสดุเพาะ ฟางข้าว (ปลายฟางข้าว) 20 กิโลกรัม อีเอ็ม (หัวเชื้อ) ซีซี ผักตบชวาสดหั่น กิโลกรัม แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี กรัม เชื้อเห็ดฟางอายุ 10 วัน ถุง


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google