งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ - ประเภทตัวชี้วัด - ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน - ประเภทงบประมาณ - ผู้ใช้งานและสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารผู้ดูแลด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ - ประเภทตัวชี้วัด - ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน - ประเภทงบประมาณ - ผู้ใช้งานและสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารผู้ดูแลด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ - ประเภทตัวชี้วัด - ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน - ประเภทงบประมาณ - ผู้ใช้งานและสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารผู้ดูแลด้าน IT เครื่องมือกลาง - ข้อมูลผลผลิต - ข้อมูลกิจกรรมหลัก - ข้อมูลโครงการต่างๆ ข้อมูลโครงการ - อนุมัติโครงการ กำหนดงบประมาณ - ไม่อนุมัติโครงการ อนุมัติโครงการ - แก้ไขข้อมูลโครงการ - แก้ไขแผนการดำเนินงาน บริหารโครงการ - อัพเดทการใช้งบประมาณ - อัพเดทความคืบหน้าของงาน รายงานความก้าวหน้า - ติดตามและสั่งการ - ดูความคืบหน้าโครงการ ติดตามและสั่งการ - Backup ระบบ - ดูแลการทำงานของระบบ ดูแลระบบ ขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Project Management

2 การเข้าสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

3

4 ดูตามหน่วยงาน

5 ภาพรวมการใช้จ่าย งบประมาณ

6 ภาพรวม ความก้าวหน้าการ ปฏิบัติงาน

7 ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน / โครงการ

8 กิจกรรมย่อยระดับ จังหวัด

9 งาน

10 เงิน

11 เป้าหมายหลัก

12 ตรวจสอบการส่งรายงานความก้าวหน้า

13 ค้นหาโครงการตามยุทธศาสตร์

14 ผลการค้นหาโครงการตามยุทธศาสตร์

15

16 แผนภูมิภาพรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมย่อย

17 การจัดสรรข้อมูลงบประมาณตามแหล่งที่มา และตามหมวดงบประมาณ

18 การจัดสรรงบประมาณให้กับภูมิภาคในแต่ละกิจกรรมย่อย ตามแหล่งที่มางบประมาณ

19 การจัดสรรงบประมาณให้กับภูมิภาคในแต่ละกิจกรรมย่อย ตามหมวดงบประมาณ

20 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแหล่งที่มางบประมาณ โดยแบ่งตามรายไตรมาส

21 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดงบประมาณ โดยแบ่งตามรายไตรมาส

22 การวางแผนการดำเนินงานแบ่งรายเดือน

23

24 ผู้บริหารส่งข้อความเพื่อทวงถามความคืบหน้า

25 การเปิดดูกล่อง จดหมาย

26 แสดงจดหมายที่มีอยู่ในกล่องจดหมายทั้งหมด คลิกที่ชื่อผู้ส่งเพื่อเปิดอ่านจดหมาย

27 แสดงรายละเอียดจดหมาย

28 แสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการตามพื้นที่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt - หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ - ประเภทตัวชี้วัด - ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน - ประเภทงบประมาณ - ผู้ใช้งานและสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารผู้ดูแลด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google