งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด โดย สำราญ อิน แถลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด โดย สำราญ อิน แถลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด โดย สำราญ อิน แถลง

3 ความหมายของวัชพืช ปัญหาและความสูญเสียจาก วัชพืช ทำความรู้จักกับชนิดวัชพืช เพื่อการควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ การจำแนกชนิดวัชพืช

4 ชนิดของ วัชพืช

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 การแพร่กระจายของวัชพืช แพร่กระจายไปกับเมล็ดข้าว แพร่กระจาบไปกับน้ำ แพร่กระจายไปกับอุปกรณ์การ ทำนา แพร่กระจายไปกับคน สัตว์เลี้ยง แพร่กระจายไปกับฝางข้าว

35 การป้องกันกำจัดวัชพืช. การป้องกันและควบคุมโดยวิธีการ ปลูกข้าว การป้องกันและควบคุมโดยชีวภาพ หรือวิธีธรรมชาติ การป้องกันและควบคุมโดยวิธีกล หรือเขตกรรม * โดยการเตรียมแปลง * ลักษณะพันธุ์ข้าว * การเตรียมเมล็ดพันธุ์ และกล้า พันธุ์ * กำหนดเวลาปลูก

36 * อัตราการปลูกข้าว * การจัดการน้ำ * การใช้แรงงานกำจัด * การปลูกพืชหมุนเวียน * ใช้ฟางและซัง. การป้องกันกำจัดโดย การใช้สารเคมี * การใช้ให้ถูกต้อง * ใช้ให้ถูกอัตรา * ใช้ให้ถูกเวลา * ใช้ให้ถูกวิธี

37


ดาวน์โหลด ppt วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด โดย สำราญ อิน แถลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google