งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด
โดย สำราญ อินแถลง

2 ความหมายของวัชพืช ปัญหาและความสูญเสียจากวัชพืช
ทำความรู้จักกับชนิดวัชพืชเพื่อการควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ การจำแนกชนิดวัชพืช

3 ชนิดของวัชพืช

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 เฟิร์น (Ferns)

27

28

29 สาหร่าย ALGAE

30

31

32

33 การแพร่กระจายของวัชพืช
แพร่กระจายไปกับเมล็ดข้าว แพร่กระจาบไปกับน้ำ แพร่กระจายไปกับอุปกรณ์การทำนา แพร่กระจายไปกับคน สัตว์เลี้ยง แพร่กระจายไปกับฝางข้าว

34 การป้องกันกำจัดวัชพืช
. การป้องกันและควบคุมโดยวิธีการปลูกข้าว การป้องกันและควบคุมโดยชีวภาพหรือวิธีธรรมชาติ การป้องกันและควบคุมโดยวิธีกลหรือเขตกรรม *โดยการเตรียมแปลง *ลักษณะพันธุ์ข้าว * การเตรียมเมล็ดพันธุ์ และกล้าพันธุ์ * กำหนดเวลาปลูก

35 * อัตราการปลูกข้าว * การจัดการน้ำ * การใช้แรงงานกำจัด * การปลูกพืชหมุนเวียน * ใช้ฟางและซัง . การป้องกันกำจัดโดยการใช้สารเคมี * การใช้ให้ถูกต้อง * ใช้ให้ถูกอัตรา * ใช้ให้ถูกเวลา * ใช้ให้ถูกวิธี

36 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วัชพืชที่สำคัญในนาข้าว และการป้องกันกำจัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google