งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด : นางทองสุข ปัญญาหนู สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 57 หมู่ ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด : นางทองสุข ปัญญาหนู สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 57 หมู่ ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด : นางทองสุข ปัญญาหนู สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 57 หมู่ ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 089-5500293 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว : 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม : มกราคม - ธันวาคม ภาพ กิจกรรม วิทยากร เกษตรกร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด : นางพวง อินเฟือย สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 081-2935197 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว : 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม : มกราคม - ธันวาคม ภาพ กิจกรรม วิทยากร เกษตรกร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี วิทยากร เกษตรกร

3 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : การปลูก ข้าวโพดหวาน วิทยากรประจำจุด : นางมาลิน อินท รักษ์ สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 13 หมู่ ที่ 7 ตำบล ห้วยบง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 0-3636-9140 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว : 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม : กุมภาพันธ์ - มีนาคม ภาพ กิจกรรม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี วิทยากร เกษตรกร

4 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : การเลี้ยงผึ้ง พันธุ์ วิทยากรประจำจุด : นางมณี ศิริมงคล สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 121 หมู่ ที่ 8 ตำบล พุแค อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 086-7620834, 0-3636- 9430 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว : 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม : มกราคม - ธันวาคม ภาพ กิจกรรม วิทยากร เกษตรกร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี วิทยากร เกษตรกร

5 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : การปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิทยากรประจำจุด : นายสมจิต วงษ์นา ยะ สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 160/1 หมู่ที่ 10 ตำบล หน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 085-0879752 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว : 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม : เมษายน - สิงหาคม ภาพ กิจกรรม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี วิทยากร เกษตรกร

6 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : การดูแลรักษา มะม่วง วิทยากรประจำจุด : นายศรีวิไล พล พหล สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 39 หมู่ ที่ 2 ตำบล ผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 086-1320611 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว : 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม : มกราคม - เมษายน ภาพ กิจกรรม วิทยากร เกษตรกร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี วิทยากร เกษตรกร

7 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว วิทยากรประจำจุด : นายคำนาย ศรีเศษ สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 081-9965360 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว : 6 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม : มกราคม - ธันวาคม ภาพ กิจกรรม จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี วิทยากร เกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง : ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด : นางทองสุข ปัญญาหนู สถานที่ดำเนินการ : บ้านเลขที่ 57 หมู่ ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google