งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภาพกิจกรรม วิทยากรเกษตรกร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง: ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด: นางทองสุข ปัญญาหนู สถานที่ดำเนินการ: บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว: 4 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม: มกราคม - ธันวาคม

2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภาพกิจกรรม วิทยากรเกษตรกร วิทยากรเกษตรกร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง: ไร่นาสวนผสม วิทยากรประจำจุด: นางพวง อินเฟือย สถานที่ดำเนินการ: บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว: ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม: มกราคม - ธันวาคม

3 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภาพกิจกรรม วิทยากรเกษตรกร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง: การปลูกข้าวโพดหวาน วิทยากรประจำจุด: นางมาลิน อินทรักษ์ สถานที่ดำเนินการ: บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 7 ตำบล ห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว: 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม: กุมภาพันธ์ - มีนาคม

4 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภาพกิจกรรม วิทยากรเกษตรกร วิทยากรเกษตรกร วิทยากรเกษตรกร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง: การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ วิทยากรประจำจุด: นางมณี ศิริมงคล สถานที่ดำเนินการ: บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 8 ตำบล พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : , ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว: 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม: มกราคม - ธันวาคม

5 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภาพกิจกรรม วิทยากรเกษตรกร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง: การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิทยากรประจำจุด: นายสมจิต วงษ์นายะ สถานที่ดำเนินการ: บ้านเลขที่ 160/1 หมู่ที่ 10 ตำบล หน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว: ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม: เมษายน - สิงหาคม

6 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภาพกิจกรรม วิทยากรเกษตรกร วิทยากรเกษตรกร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง: การดูแลรักษามะม่วง วิทยากรประจำจุด: นายศรีวิไล พลพหล สถานที่ดำเนินการ: บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 2 ตำบล ผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว: 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม: มกราคม - เมษายน

7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภาพกิจกรรม วิทยากรเกษตรกร ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง: กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว วิทยากรประจำจุด: นายคำนาย ศรีเศษ สถานที่ดำเนินการ: บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว: 6 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม: มกราคม - ธันวาคม


ดาวน์โหลด ppt ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google