งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้ (KM) การทำนาข้าวโดยไม่เผา ตอซัง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้ (KM) การทำนาข้าวโดยไม่เผา ตอซัง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้ (KM) การทำนาข้าวโดยไม่เผา ตอซัง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2 คณะทำงาน คุณอำนวย นางสุภาพรบุญประเสริฐเกษตรอำเภอโพธาราม นายประชินสังขานวมนักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นายสิงห์ สวัสดีนักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว คุณลิขิต นายเสรีมุ่งเมืองนักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นายไตรภูมิหนูเอียดนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร คุณกิจ นายชวลิตกลิ่นเกษรเจ้าพนักงาน การเกษตร 6 นายปัญญาลูกรักษ์นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 6 ว นางจิตราลี้เลอเกียรติเจ้าพนักงานการเกษตร 6

3 คณะทำงาน คุณเล่า นายลับตุ้มทับเกษตรกรตำบล ชำแระ นายจำลองทองรุ่งเกษตรกร ตำบลนางแก้ว นายสมนึกพระไทรโยคเกษตรกร ตำบลท่าชุมพล นายอบเชยศรีวงศ์ราชเกษตรกร ตำบลท่าชุมพล นายอนงค์เนียมขันธ์เกษตรกรตำบล นางแก้ว นายสนิทร่มโพรีย์เกษตรกร ตำบลนางแก้ว

4 คณะทำงาน คุณเอื้อ นายโชคดีตั้งจิตรนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 6 ว นายนพดลสร้อยน้ำนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 6 ว นายปริญญาขำเจริญเจ้าพนักงาน การเกษตร 6 นายวิจิตรกณะโกมลนักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นายวิวัฒน์ภู่พร้อมนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 4

5 การเตรียมดิน การไถแห้ง หลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและฟาง ข้าว ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน

6 การ เตรียมดิน การใช้สารย่อยสลาย - ปล่อยน้ำเข้านา - ฉีดน้ำหมักย่อยสลาย 1. สูตรน้ำหมักหน่อกล้วย 2. สูตรน้ำหมักชีวภาพ

7 การเตรียม ดิน สูตรน้ำหมักหน่อกล้วย ( หัวเชื้อ ) วัสดุ - หน่อกล้วยอ่อนสูง 1 เมตร 3 ก. ก. - กากน้ำตาล 1 ก. ก. วิธีทำ - นำหน่อกล้วยสับละเอียดเคล้ากากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ ในถังพลาสติกนาน 7 วัน คั้นน้ำนำมาใช้ฉีดสลายฟางข้าว 5 ลิตร / ไร่ หาก ปล่อยเข้านาตามน้ำ ใช้ 10 ลิตร / ไร่ - หากต้องการนำมาขยายหัวเชื้อ หัวเชื้อ : กากน้ำตาล : น้ำ : หยวกกล้วยแก่ 1 : 5 : 100 : 20

8 การเตรียมดิน สูตรน้ำหมักชีวภาพ วัสดุ ปลาหรือหอยเชอรี่ : ผลไม้ : กากน้ำตาล : น้ำ / หัวเชื้อ พด.2 = 30 : 10 : 10 : 10 / หัวเชื้อ 1 ซอง วิธีทำ ละลายสารเร่ง พด.2 กับน้ำ 10 ลิตร ผสมเศษวัสดุและกากน้ำตาลลงใน ถังหมัก เทสารละลาย พด.2 คลุกเคล้าให้ เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 21 วัน อัตราการใช้ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพฉีดสลาย ฟางข้าว 5 ลิตร / ไร่ หากปล่อยเข้านา ตามน้ำ ใช้ 10 ลิตร / ไร่

9 การ เตรียม ดิน การไถกลบ, ทำเทือก หลังจากฉีดน้ำหมักชีวภาพ 7 – 10 วัน จึงไถกลบแล้วทำเทือก

10 ประโยชน์ที่ได้รับโดย การไม่เผาตอซัง ง่ายต่อการเตรียมดิน ดินไม่สูญเสียธาตุอาหาร ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต - ลดการใช้ปุ๋ยเคมี - ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว - ลดการใช้สารเคมี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

11 ประโยชน์ที่ได้รับโดย การไม่เผาตอซัง อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

12 การจัดรณรงค์ลดการเผาตอ ซัง การจัดงานรณรงค์ยุติการเผาและ ส่งเสริมการไถลกลบตอซัง อำเภอโพ ธาราม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน พัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ ตำบลท่าชุมพล ตำบลธรรมเสน ตำบลชำแระ และตำบลนางแก้ว เพื่อ เป็นตำบลต้นแบบนำร่องและขยายผล ออกไปในตำบลอื่นๆ

13 ขอบคุณครับ สำนักงานเกษตร อำเภอโพธาราม


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้ (KM) การทำนาข้าวโดยไม่เผา ตอซัง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google