งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานจ่ายต้องกลางซัก ผ้าประเภทไหน  1. ผ้าที่ใช้ห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ ร้อยละ 80  2. ผ้าประคบแผลผู้ป่วย ร้อยละ 10  3. ผ้าที่ใช้สำหรับผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานจ่ายต้องกลางซัก ผ้าประเภทไหน  1. ผ้าที่ใช้ห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ ร้อยละ 80  2. ผ้าประคบแผลผู้ป่วย ร้อยละ 10  3. ผ้าที่ใช้สำหรับผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 งานจ่ายต้องกลางซัก ผ้าประเภทไหน  1. ผ้าที่ใช้ห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ ร้อยละ 80  2. ผ้าประคบแผลผู้ป่วย ร้อยละ 10  3. ผ้าที่ใช้สำหรับผู้ป่วย เช่น ชุด ปราศจากเชื้อสำหรับผู้ป่วยที่เป็น แผลมากๆ ร้อยละ 5  3. ผ้าอื่นๆ เช่น เสื้อกาวน์ ผ้าปูผืนเล็ก ( ของบางแผนกที่ไม่ สามารถส่งซักที่ รพ. ราชวิถีได้ ) ร้อยละ 5

4 สถิติการซักผ้า ปี 2549 3,927 กก. ปี 2550 4,157 กก. ปี 2551 4,514 กก.

5 แนวคิดของการสร้างนว ตกรรม ปัญหาที่เกิดจากเครื่องอบผ้า 1. ฝุ่นใยผ้าที่ถูกเป่าออกมา สร้างมลพิษ ให้เกิดขึ้น เป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ 2. ความร้อนที่ใช้ในการอบผ้าให้แห้ง ทำ ให้ห้องทำงานร้อน ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 3. เสียงดังขณะเครื่องทำงาน เป็น อันตรายต่อระบบการได้ยิน 4. ปัญหาที่กล่าวมาได้รับการ “ พูดถึง ” ทุกครั้งที่มีการตรวจ เยี่ยม ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

6 เดิม ฝุ่นและความร้อนกระจาย ออกที่บริเวณนี้ เครื่องอบผ้า เครื่องที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ ทางเข้าหน่วย จ่ายกลาง ด้านหลัง ส่วนทางออก ของปลายท่อ เครื่องอบผ้า จะออกบริเวณ ทางเดิน สถาบันฯ ด้านหลัง

7 ฝุ่นและความ ร้อน กระจายสู่ สิ่งแวดล้อม และประชาชน บริเวณตลาด นัด

8 เครื่องที่ 2  เนื่องจากสถานที่ของหน่วย จ่ายกลางที่จำกัด ทำให้ต้อง วางเครื่องปั่นผ้าแห้ง เครื่อง ที่ 2 ด้านหลังเครื่องนึ่งไอน้ำ เวลาปั่นแห้ง ฝุ่นใยผ้าและ ไอร้อนจะกระจายอยู่ใน หน่วยงาน ทำให้เกิด มลภาวะในการทำงานขึ้น ทั้งความร้อน ฝุ่น และเสียง ดัง

9  1. ปรึกษากับงานช่างและบำรุงรักษา เพื่อจัดหาแนวทางการแก้ไข  2. จัดหาอุปกรณ์ เพื่อมาจัดทำเป็น เครื่องแก้ปัญหาฝุ่นจากใยผ้า  3. การแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ เพื่อการจัด วางอุปกรณ์ที่เป็นระบบ  4. การดำเนินการตามแผนที่ได้ร่วมกัน วางไว้ ขั้นตอนการพัฒนาเพื่อจัดทำ ถังดักฝุ่น

10

11  1. รื้อตู้เก็บของบริเวณที่ใช้ งานไม่ได้ออกไป

12 2. เจาะผนังด้านข้างใส่ท่อพีวีซี เพื่อเป็นทางให้อากาศร้อนและ ฝุ่นออก

13

14 3. ต่อท่อออกด้านนอก มีถังพลาสติก เจาะเป็นรูใส่ท่อรองรับอยู่

15 4. ต่อท่อเข้าถังปลายท่อโค้งลง เพื่อให้อากาศร้อนที่ระบายออกมาลงสู่ น้ำที่ใส่ไว้รองรับ

16  5. เมื่ออากาศร้อนและฝุ่นกระทบ น้ำ ความเย็นของน้ำจะลด อุณหภูมิความร้อนที่เครื่องเป่า ออกมา ฝุ่นใยผ้าที่ออกมาพร้อม ไอร้อนจะหมุนวนอยู่ในถังและตก ลงสู่น้ำ  6. อากาศที่เครื่องเป่าออกมา จะ ระบายออกทางท่อด้านบนฝาถัง และยังมีตาข่ายสำหรับกรองฝุ่น อีกหนึ่งชั้น ก่อนที่อากาศจะออกสู่ ภายนอก

17 อากาศร้อนระบายออกทางท่อ 2 ทาง ด้านบนของถัง

18 ด้านในของท่อ มีตาข่าย กรองฝุ่นอีก 1 ชั้น

19 ฝุ่นที่จับบริเวณระบายอากาศออก ทางท่อ ด้านบนฝาถัง

20 เศษฝุ่นใยผ้าที่ตกอยู่ในน้ำ เป็นตะกอน

21 แผ่นกรองด้านหน้าเครื่อง

22 สภาพแผ่นกรองหลังใช้งาน 1 วัน

23 ข้อจำกัดของถังดักฝุ่นอันนี้ อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เนื่องจาก ตัวถังทำด้วยพลาสติก ซึ่งไม่ทน ความร้อน

24


ดาวน์โหลด ppt งานจ่ายต้องกลางซัก ผ้าประเภทไหน  1. ผ้าที่ใช้ห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ ร้อยละ 80  2. ผ้าประคบแผลผู้ป่วย ร้อยละ 10  3. ผ้าที่ใช้สำหรับผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google