งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Xxxxxxx-lab16 แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Xxxxxxx-lab16 แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Xxxxxxx-lab16 แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก

2 Xxxxxxx-lab16 1. ข้อใดถูกต้อง ก. แพะเลี้ยงมากที่ภาคใต้ ข. แพะเลี้ยงมากที่ภาคอิสาน ไม่ ถูกต้อง ถูกต้อง ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก

3 Xxxxxxx-lab16 2. ข้อใดถูกต้อง ก. แพะเลี้ยงมากที่ภาคใต้ ข. แพะเลี้ยงมากที่ภาคอิสาน ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก

4 Xxxxxxx-lab16 3. ข้อใดถูกต้อง ก. แพะเลี้ยงมากที่ภาคใต้ ข. แพะเลี้ยงมากที่ภาคอิสาน ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก

5 Xxxxxxx-lab16 ขอบคุณครับ ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt Xxxxxxx-lab16 แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย ข้อ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้ายไปหน้าแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google