งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย
Xxxxxxx-lab16 แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย ไปหน้าแรก ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้าย

2 Xxxxxxx-lab16 1.ข้อใดถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง
ก. แพะเลี้ยงมากที่ภาคใต้ ถูกต้อง ข. แพะเลี้ยงมากที่ภาคอิสาน ไปหน้าแรก ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้าย

3 Xxxxxxx-lab16 2. ข้อใดถูกต้อง ก. แพะเลี้ยงมากที่ภาคใต้
ข. แพะเลี้ยงมากที่ภาคอิสาน ไปหน้าแรก ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้าย

4 Xxxxxxx-lab16 3.ข้อใดถูกต้อง ก. แพะเลี้ยงมากที่ภาคใต้
ข. แพะเลี้ยงมากที่ภาคอิสาน ไปหน้าแรก ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้าย

5 Xxxxxxx-lab16 ขอบคุณครับ ไปหน้าแรก ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ไปหน้าสุดท้าย


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบเรื่องการเลี้ยงแพะ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google