งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์ ผบ. วทบ. คณาจารย์และ นศ. วทบ. รุ่นที่ ๕๕ กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์ ผบ. วทบ. คณาจารย์และ นศ. วทบ. รุ่นที่ ๕๕ กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์ ผบ. วทบ. คณาจารย์และ นศ. วทบ. รุ่นที่ ๕๕ กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์ ผบ. วทบ. คณาจารย์และ นศ. วทบ. รุ่นที่ ๕๕

2 พล. ต. อุทิศ สุนทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙

3 พ. อ. พรเทพ พัชราพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ( ๑ )

4 พ. อ. เครือนาค เกิดขำ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ( ๒ )

5 พ. อ. ไพโรจน์ ทองมาเอง เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙

6 พ. อ. เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ ( ๑ )

7 พ. อ. อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ ( ๒ )


ดาวน์โหลด ppt กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์ ผบ. วทบ. คณาจารย์และ นศ. วทบ. รุ่นที่ ๕๕ กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล. ต. ประธาน สงวนพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google