งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พล.ต.ประธาน สงวนพงษ์ ผบ.วทบ. คณาจารย์และ นศ.วทบ.รุ่นที่ ๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พล.ต.ประธาน สงวนพงษ์ ผบ.วทบ. คณาจารย์และ นศ.วทบ.รุ่นที่ ๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พล.ต.ประธาน สงวนพงษ์ ผบ.วทบ. คณาจารย์และ นศ.วทบ.รุ่นที่ ๕๕
กองพลทหารราบ ที่ ๙ ยินดีต้อนรับ พล.ต.ประธาน สงวนพงษ์ ผบ.วทบ. คณาจารย์และ นศ.วทบ.รุ่นที่ ๕๕

2 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
พล.ต.อุทิศ  สุนทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙

3 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ (๑)
พ.อ.พรเทพ พัชราพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ (๑)

4 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ (๒)
พ.อ.เครือนาค เกิดขำ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ (๒)

5 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙
พ.อ.ไพโรจน์ ทองมาเอง เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙

6 พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ (๑)
พ.อ.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ (๑)

7 รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ (๒)
พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙ (๒)


ดาวน์โหลด ppt พล.ต.ประธาน สงวนพงษ์ ผบ.วทบ. คณาจารย์และ นศ.วทบ.รุ่นที่ ๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google