งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การ กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) ให้ดำรงตำแหน่ง และระดับที่สูงขึ้น ” โดย ดร. สว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การ กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) ให้ดำรงตำแหน่ง และระดับที่สูงขึ้น ” โดย ดร. สว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การ กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) ให้ดำรงตำแหน่ง และระดับที่สูงขึ้น ” โดย ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

2 การ ปรับเปลี่ยน ระดับ เดิม ใช้ หนังสือ ว. 23 – ว 24 ( ยกเลิก ) ปัจจุบัน ใช้ เกณฑ์ของ ก. พ. อ. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ออกแล้ว (2 ก. พ. 2550) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 16 ก. พ. 2550 นำข้อบังคับเข้าที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัย ดำเนินการได้ มีผล ตั้งแต่ 3 ก. พ. 2550 เป็นต้นไป

3 การ ดำเนินก าร 1. เปลี่ยนข้าราชการพลเรือน สามัญเป็นข้าราชการ ก. พ. อ. 2. เปลี่ยนสายงานตามตำแหน่งที่ ได้ปฏิบัติ 3. ปรับเลื่อนระดับให้สูงขึ้นตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 4. ประกาศเข้าสู่ตำแหน่ง ( คัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง )


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การ กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ( สายสนับสนุน ) ให้ดำรงตำแหน่ง และระดับที่สูงขึ้น ” โดย ดร. สว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google