งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โอเปอเรเตอร์ โอเปอเรเตอร์ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ ประมวลผลทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ ใน VB สามารถแบ่งได้ดังนี้ โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โอเปอเรเตอร์ โอเปอเรเตอร์ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ ประมวลผลทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ ใน VB สามารถแบ่งได้ดังนี้ โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โอเปอเรเตอร์ โอเปอเรเตอร์ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ ประมวลผลทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ ใน VB สามารถแบ่งได้ดังนี้ โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ โอเปอเรเตอร์สำหรับทางตรรกะ

2 โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ + บวก - ลบ * คูณ / หาร ^ ยกกำลัง เช่น 2^3 \ หารแบบเอาเฉพาะจำนวนเต็มตัดเศษทิ้ง เช่น 10\3=3 Mod หารแบบเอาเฉพาะเศษ เช่น 10 Mod 3 = 1

3 ตัวอย่าง

4

5 โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า = เท่ากับ += บวกค่าเดิมด้วย -= ลบค่าเดิมด้วย * = คูณค่าเดิมด้วย /= หารค่าเดิมด้วย \= หารค่าเดิมด้วย ^= ยกกำลังด้วย &= ใช้กับชนิดข้อมูลสตริง เพื่อนำสตริงที่ระบุไม่ ต่อท้ายสตริงเดิม

6 โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า

7

8 โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ = เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ > มากว่า < น้อยกว่า >= มากว่าหรือเท่ากับ =< น้อยกว่าหรือเท่ากับ

9 โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ

10

11 โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ And ถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริงทั้งคู่ ผลที่ได้เป็นจริง Or ถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นเท็จทั้งคู่ ผลที่ได้เป็นเท็จ AndAls o ถ้าเงื่อนไขแรกเป็นเท็จ จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไป ผลที่ได้เป็นเท็จ OrElse ถ้าเงื่อนไขแรกเป็นจริง จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไป ผลที่ได้เป็นจริง Xor ถ้าเงื่อนไขเหมือนกัน เป็นเท็จ ต่างกันเป็นจริง Not จะเป็นค่าตรงกันข้ามกับเงื่อนไขทั้งหมด

12 โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ

13

14 Control Statements

15 การใช้เงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ คำสั่งในกลุ่มของการใช้เงื่อนไข สำหรับ ควบคุม โปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไข โดยจะตรวจสอบเงื่อนไข ในลักษณะของ จริง หรือ เท็จ ถ้าเป็นจริงจะให้ดำเนินการ อย่างไร เป็นเท็จจะให้ดำเนินการอย่างไร การใช้เงื่อนไข

16 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if คำสั่ง if เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการทำงาน ของโปรแกรมว่า ถ้าเป็นจริงก็จะให้ทำงาน ถ้าเป็นเท็จก็จะ ให้ทำงานอีกงานหนึ่งดังแผนภาพ

17 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then // งานที่จะต้องทำโค้ดที่ใช้ในการ ประมวลผล หลัง ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วมีค่า เท่ากับ True End if

18 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if Dim a=10 if ( a>=8 ) Then MessageBox.Show(“ คำสั่ง if ทำงาน เพราะ เงื่อนไขถูกต้อง ”) End if

19 IF ELSE เป็นคำสั่ง if เหมือนเดิม แต่เพิ่มสถานการณ์ว่า ถ้ามี เหตุการณ์เป็นเท็จเกิดขึ้นจะให้ทำอะไร ดังภาพ

20 IF ELSE รูปแบบคำสั่ง If ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then งานที่จะต้องทำ Else งานที่จะต้องทำ End if

21 IF ELSE Dim a=10 If (a=<8) Then MessageBox.Show(“ คำสั่ง if ทำงาน เพราะ เงื่อนไขถูกต้อง ”) Else MessageBox.Show(“ คำสั่ง else ทำงาน เพราะเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ”) End if

22 เงื่อนไข else if คำสั่ง else if เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการทำงาน ของโปรแกรมว่า ถ้าเหตุการณ์แรกเป็นจริง ก็จะให้ทำงานตามที่ กำหนดไว้ แต่ถ้าไม่เป็นจริงให้เข้าสู่สถานการณ์ที่ 2 ที่เตรียม ไว้ ถ้าเป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนด แต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ ถัดไป

23 เงื่อนไข else if รูปแบบคำสั่ง If ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then งานที่จะต้องทำ Else if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) Then งานที่จะต้องทำ Else งานที่จะ ต้องทำ End if

24 เงื่อนไข else if Dim a=10 If ( a>10 ) Then MessageBox.Show(“ คำสั่ง if ทำงาน เพราะ เงื่อนไขถูกต้อง ”) Else if ( $a<10 ) Then MessageBox.Show(“ คำสั่ง else if ทำงาน เพราะ เงื่อนไขถูกต้อง ”) Else MessageBox.Show(“ คำสั่ง else ทำงาน เพราะ เงื่อนไขไม่ถูกต้อง ”) End if


ดาวน์โหลด ppt โอเปอเรเตอร์ โอเปอเรเตอร์ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ ประมวลผลทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ ใน VB สามารถแบ่งได้ดังนี้ โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google