งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Xxx xx xxx xx หป. ๑. xxx xx xxx xx หป. ๒ วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ หน่วยดำเนินกลยุทธ ฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึก ประเภ ท จำนว น ( กอ งพล ) ค่าผลรว ม ประเภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Xxx xx xxx xx หป. ๑. xxx xx xxx xx หป. ๒ วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ หน่วยดำเนินกลยุทธ ฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึก ประเภ ท จำนว น ( กอ งพล ) ค่าผลรว ม ประเภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 xxx xx xxx xx หป. ๑

2 xxx xx xxx xx หป. ๒

3 วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ หน่วยดำเนินกลยุทธ ฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึก ประเภ ท จำนว น ( กอ งพล ) ค่าผลรว ม ประเภ ท จำนว น ( กอง พล ) ค่าผลรวม พล. ร. ๗๑๗พล. ปล. ๒๒๑ พล. ม. ๒๒๔พล. ถ. ๒๒๔ พล. ร.( ยก.) ๑๑.๕๑.๕๑.๕๑.๕พล. ปช. ๙๐.๘๐.๘๗.๒๗.๒ พล. นย.(-) ๑๑๑ รวม ๑๓. ๕ รวม ๓๓. ๒ อัตราส่วนหน่วยดำเนินกลยุทธ = ๑ : ๒. ๔๖

4 หน่วยยิงสนับสนุน ฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึก ประเภ ท จำนวน ( กระบ อก ) ค่าผลรว ม ประเภ ท จำนว น ( กระ บอก ) ค่าผลรว ม กรม. ป. ๑๑๑ กรม. ป. ๑๘๑ กร ม. ป. อจ. ๑๔๑.๒๑.๒๑๖. ๘ รวม ๑๑ รวม ๓๔. ๘ อัตราส่วนหน่วยดำเนินกลยุทธ = ๑ : ๓. ๑๖


ดาวน์โหลด ppt Xxx xx xxx xx หป. ๑. xxx xx xxx xx หป. ๒ วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ หน่วยดำเนินกลยุทธ ฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึก ประเภ ท จำนว น ( กอ งพล ) ค่าผลรว ม ประเภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google