งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หป.๑ xx xxx xx xxx xxx xx xx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หป.๑ xx xxx xx xxx xxx xx xx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หป.๑ xx xxx xx xxx xxx xx xx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx

2 หป.๒ xx xxx xxx xxx xx xx xx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx

3 วิเคราะห์อำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ
หน่วยดำเนินกลยุทธ ฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึก ประเภท จำนวน(กองพล) ค่า ผลรวม จำนวน (กองพล) พล.ร. พล.ปล. ๒๒ พล.ม. พล.ถ. พล.ร.(ยก.) ๑.๕ พล.ปช. ๐.๘ ๗.๒ พล.นย.(-) รวม ๑๓.๕ รวม ๓๓.๒ อัตราส่วนหน่วยดำเนินกลยุทธ = ๑ : ๒.๔๖

4 หน่วยยิงสนับสนุน อัตราส่วนหน่วยดำเนินกลยุทธ = ๑ : ๓.๑๖ ฝ่ายเรา
ฝ่ายข้าศึก ประเภท จำนวน(กระบอก) ค่า ผลรวม กรม.ป. ๑๑ ๑๘ กรม.ป.อจ. ๑๔ ๑.๒ ๑๖.๘ รวม ๑๑ รวม ๓๔.๘ อัตราส่วนหน่วยดำเนินกลยุทธ = ๑ : ๓.๑๖


ดาวน์โหลด ppt หป.๑ xx xxx xx xxx xxx xx xx xx xx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google