งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน

2 ก้าวสู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ก้าวสู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

3 กรมอนามัย “ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี”

4 วิสัยทัศน์ องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ

5 พันธกิจ 1. การพัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิด นโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น (Policy and Regulation Advocacy) 2. การผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation and Technical Development) 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ ส่งเสริมสุขภาพให้กับเครือข่าย (Facilitation) 4. การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง (System Capacity Building)

6 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย 1.พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 2.ลดปัจจัยเสี่ยงในวัยเรียนและวัยรุ่น 3.แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย 4.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5.พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 6.ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

7 ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง ในวัยเรียน และวัยรุ่น ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง ในวัยเรียน และวัยรุ่น จากผลการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2550 จากผลการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2550

8 ภาวะการเจริญเติบโต จำแนกตามระดับการศึกษา ร้อยละ รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

9 นักเรียนที่บริโภคอาหารเสี่ยงต่อการเป็น โรคอ้วนทุกวัน / เกือบทุกวัน ร้อยละ รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

10 นักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ทุกวัน / เกือบทุกวัน ร้อยละ รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

11 นักเรียนที่ดื่มนมประเภทต่าง ๆ ทุกวัน/เกือบทุกวัน ร้อยละ รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

12 พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศและสารเสพติด ความรุนแรง และอุบัติเหตุ รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2550 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ร้อยละ

13 เคยมีความคิดจริงจังในการฆ่าตัวตาย 8.5 % ไม่ได้เข้าห้องเรียน / ไม่ได้ไปโรงเรียน 18.2 % มีความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเสมอ ๆ 8.1 % อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์ 8.4 – 14.5 % พ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ว่านักเรียนทำอะไรในเวลาว่าง 26.5 % ปัญหาอื่น ๆ

14 นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน

15 ใช้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และศูนย์กลางการดูแลสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนคนในชุมชน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กับการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น

16 พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยทำได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสุขบัญญัติแห่งชาติ สนง.คณะกรรมการอาหารและยาอย.น้อย กรมควบคุมโรคหนอนพยาธิ มาลาเรีย ไข้เลือดออก EPI AIDS โรคระบาด โรคติดเชื้อในโรงเรียน กรมสุขภาพจิตสุขภาพจิตในโรงเรียน IQ, EQ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน To be No. 1 กรมการแพทย์ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนติดยาเสพติด

17

18 ปีร้อยละ เป้าหมาย และ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน เกณฑ์ประเมินกระบวนการ 2544 2545 50 / 32.0 % 60 / 83.8% 9.3 22.6 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน 254670 / 89.2 %35.8 254780 / 92.0 %51.3 254890 / 94.2 %68.2 254990 / 94.8 %88.8 255090 / 96.0 %91.9 255190 / 97.2 %93.2 255290 / 99.2 %94.1

19 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2552 เป้าหมาย ศอ. ละ 3 ร.ร. ศอ.7 ศอ.5 ศอ.8 ศอ.4 ศอ.3 ศอ.2 ศอ.6 ศอ.10 ศอ.9 ศอ.12 ศอ.11 ผ่านเกณฑ์ จำนวนรวม 37 โรงเรียน จำนวน ร.ร. ศอ. 11 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 33 1111 11 ศอ.1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 11

20 โรงเรียนผ่านเกณฑ์โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ

21 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ

22 อย. น้อย ปี 2552 จำนวนโรงเรียนที่ทำกิจกรรม 5,278 โรงเรียน แกนนำโรงเรียนละ 10 คน มี อย.น้อย จำนวนทั้งสิ้น 52,780 คน

23 ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี กรุงเทพฯ ส.ปราการ ส.สงคราม ส.สาคร ยโสธร สัญญลักษณ์กุล่มเป้าหมายจำนวน ( แห่ง ) ร. ร. ตชด. 183 ร. ร. สพฐ. 178 ศศช.( กศน.) 266 ร. ร. พระปริยัติธรรม 33 ร. ร. สช. 15 รร. อบต. 6 ศูนย์ฯ เตาะแตะ 30 46 จังหวัด / รวมทั้งสิ้น 711 พื้นที่เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2559 อยุธยา นครปฐม นครนายก ปทุมธานี

24 ที่มาของข้อมูล : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, 2551 ผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ

25 ร้อยละของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในถิ่นทุรกันดารตามแผน กพด. ร้อยละ

26 พื้นที่เป้าหมายการพัฒนางานด้านสุขอนามัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี กรุงเทพฯ ส.ปราการ ส.สงคราม ส.สาคร ยโสธร อยุธยา นครปฐม นครนายก ปทุมธานี 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ ราชประชานุเคราะห์49 รวม92

27 พื้นที่เป้าหมายการพัฒนางานด้านสุขอนามัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร้อยละ

28 บทเรียนการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2552 1) คำอธิบาย ความหมาย วิธีปฏิบัติ และการแปล ผลของตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ทำให้ตีความ คลาดเคลื่อน เช่น SDQ, สมรรถภาพทางกาย, ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม, โครงงาน/โครงการ อาหารและโภชนาการ ฯลฯ 2) ความเป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้ประเมิน : ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ บุคลิกภาพ ฯลฯ 3) สภาพบริบทพื้นที่โรงเรียนแตกต่างกัน

29 1) ทบทวนและพัฒนามาตรฐานการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้มีความถูกต้อง และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2) จัดเวทีชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทาง การประเมิน 3) สร้างระบบ และทีมการประเมินแบบมีส่วนร่วม ที่เข้มแข็ง 4) ประชาสัมพันธ์ สรรค์สร้างสิ่งจูงใจ และ ขวัญกำลังใจ สำหรับโรงเรียน และ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ แนวทางการพัฒนาเพื่อการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553

30 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

31 ยกระดับการพัฒนาของโรงเรียน มุ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพมากขึ้น คำนึงถึงนโยบายที่สอดคล้อง กับฝ่ายการศึกษา บูรณาการงานด้านสุขภาพ ระหว่างกรม/กอง แนวคิด

32 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง นโยบาย / การบริหารจัดการ / โครงการร่วมโรงเรียนและชุมชน / การจัดสิ่งแวดล้อม / อนามัยโรงเรียน / สุขศึกษา / โภชนาการ / ออกกำลังกาย / การให้คำปรึกษา / ส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำเช่น ชมรมเด็กไทยทำได้ / อย. น้อย / อสร./ ยสร. /To be # 1 1. ภาวะสุขภาพของ นร. - Wt / Ht - Ht / Age - Physical activity - Mental health - โครงงาน สส. / สว. 2. โครงการแก้ไขปัญหา ในโรงเรียน - ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง 3. นโยบาย กท. ศธ - น้ำดื่มสะอาดพอเพียง - สุขาน่าใช้ - โภชนาการ และ สุขาภิบาล ( ลดหวาน มัน เค็ม ปลอดน้ำอัดลม ) - ป้องกันบาดเจ็บ - ป้องกันสภาวะแวดล้อม เป็นพิษ - บุหรี่

33 ประกอบด้วย : มาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน เป็น “โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร” จะต้อง ผ่านเกณฑ์ประเมินครบ ทุกตัวชี้วัด ดังนี้ มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

34 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 1. การดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ 1. ผ่านการประเมินรับรอง เป็นโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับทอง ณ ปัจจุบัน (เป็นระดับทอง) 2. การดำเนินงาน สุขภาพของ นักเรียนแกนนำ 2. มีการจัดตั้งชมรม เด็กไทยทำได้ ชมรม สุขภาพอื่น ๆ ชุมนุมหรือ แกนนำนักเรียนที่รวมตัว กันดำเนินกิจกรรม สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป 3. มีโครงงานสุขภาพของ นักเรียนที่ประสบ ผลสำเร็จชัดเจนในการ ลดปัญหาสุขภาพหรือ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และ/หรือชุมชน อย่างน้อย 1 เรื่อง

35 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 3. ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 ภาวะสุขภาพ ของนักเรียน (Health Status) 4.1 นักเรียนมีน้ำหนัก ตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน) 4.2 นักเรียนมีส่วนสูงตาม เกณฑ์อายุ(H/A) ต่ำกว่าเกณฑ์ (ค่อนข้างเตี้ยและ เตี้ย) 5. นักเรียนไม่มีฟันผุและ ฟันแท้ไม่ถูกถอน ไม่เกินร้อยละ 7 ไม่เกินร้อยละ 5 - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ45 (ประถมศึกษา) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 (มัธยมศึกษา)

36 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 3. ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 ภาวะสุขภาพ ของนักเรียน (Health Status) 6. นักเรียนมีสมรรถภาพ กาย ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 ด้าน 7. นักเรียนมีสุขภาพจิตดี (คะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้าน อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3.2 โครงการ แก้ไขปัญหา ในโรงเรียน 8. มีโครงการแก้ไข ปัญหาสุขภาพที่มี ความชุกสูงหรือเป็น อันตรายในเด็กวัยเรียน ได้เป็นผลสำเร็จ อย่างน้อย 1 โครงการ

37 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 3. ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน ดังนี้ 3.3 งานตาม นโยบาย กระทรวง ศึกษาการ 3.3.1 น้ำดื่ม สะอาด และ เพียงพอ 9. น้ำดื่มบริการแก่ นักเรียนผ่านเกณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ตาม เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย ร.ร. ขนาดเล็ก อย่างน้อย 1 จุด ร.ร. ขนาดกลาง อย่างน้อย 2 จุด ร.ร. ขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 จุด (ทั้งนี้ ร.ร.ขนาด กลาง และใหญ่ ตรวจคุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์กรม อนามัย 1 จุด ส่วนจุดที่ 2 และ 3 ตรวจเฉพาะด้าน แบคทีเรีย) 10. น้ำดื่มเพียงพอมีจุดบริการน้ำดื่ม 1 ที่ / นักเรียน 75 คน

38 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 3. ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน ดังนี้ 3.3.2 สุขาน่าใช้ 11. ส้วมผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน HAS ทุกข้อ (16 ข้อ) 3.3.3 โภชนาการ และสุขาภิบาล อาหาร 12. ไม่จัดและจำหน่าย อาหารว่างหรือขนมที่ มีไขมันสูงและรสเค็ม 13. ไม่จัดและจำหน่าย อาหารว่าง และ เครื่องดื่มที่มีรสหวาน จัด ทุกวันเปิดเรียน

39 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 3. ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน ดังนี้ 3.3.3 โภชนาการ และสุขาภิบาล อาหาร 14. มีการส่งเสริมให้ นักเรียนทุกคนได้ บริโภคผักมื้อกลางวัน ทุกวันเปิดเรียนตาม ปริมาณที่แนะนำ 4 ช้อนกินข้าว/ มื้อ/คน(สำหรับ เด็กอายุ6-13ปี) 5 ช้อนกินข้าว/ มื้อ/คน(สำหรับ เด็กอายุ14-18ปี ทุกข้อ(30ข้อ) 15. โรงอาหารผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสุขาภิบาล อาหารในโรงเรียน ทุกข้อ (30 ข้อ)

40 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 3. ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน ดังนี้ 3.3.4 การป้องกัน อุบัติภัย 16. การบาดเจ็บใน โรงเรียนจนทำให้ นักเรียนต้องพักรักษา ตัวในโรงพยาบาลใน รอบปีที่ผ่านมา(นับ จากวันประเมิน) ไม่มี 15. โรงอาหารผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสุขาภิบาล อาหารในโรงเรียน ทุกข้อ (30 ข้อ)

41 มาตรฐานด้านตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมิน 3. ผลสำเร็จของการ ดำเนินงาน ดังนี้ 3.3.5 การป้องกัน สภาพแวดล้อม ที่เป็นมลพิษ 17. มีการจัดการแก้ไข ปัญหาที่เกิดจาก มลพิษภายนอกที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกปัญหา(ถ้ามี) 18. โรงเรียนผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน ทุกข้อ (30 ข้อ) 19. การสูบบุหรี่ใน โรงเรียน ไม่มี

42 เป้าหมาย ปี 2553 โรงเรียนในฝัน 185 เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 โรงเรียน 12 ศูนย์อนามัย ๆ ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 221 โรงเรียน โรงเรียนในฝัน 185 เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 โรงเรียน 12 ศูนย์อนามัย ๆ ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 221 โรงเรียน

43 กระบวนการในการเข้าสู่การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สสจ.ร่วมกับ สพท. ชี้แจง สสจ.ร่วมกับ สพท. ชี้แจง โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ โรงเรียนแจ้งความจำนง สมัครเข้าร่วมโครงการไปยัง หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ไม่ผ่าน ผ่าน โรงเรียนประเมินตนเองโดย คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียน โรงเรียนพัฒนา เข้าสู่เกณฑ์ แจ้งความจำนงขอรับการประเมิน พร้อมเอกสาร / หลักฐาน ไปยังทีมประเมินระดับจังหวัด ล่วงหน้า 1 เดือน ประเมินเบื้องต้นก่อนรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยกรมอนามัย ทีมประเมินระดับจังหวัดที่ผ่าน การอบรมและรับรองจาก กรมอนามัย ศูนย์อนามัยตรวจสอบ และรับรอง กรมอนามัยตรวจสอบและรับรองเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  การรับรอง มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ระบุในเกียรติ บัตร

44 44 การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 1. สนับสนุนองค์ความรู้ 2. สื่อเผยแพร่ 3. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ 4. บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม

45 ค่าแห่งเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ความสำเร็จที่วัดได้ไม่กังขา ผู้บริหารสานเสกสรรนำปัญญาคณะครูรู้คุณค่าพัฒนาจากใจ เก่งดีมีสุขเด็กทุกคนคือผลงานทำกิจการขานรับนับคล่องไว มุ่งเรียนรู้สู้ชีวิตจิตแจ่มใสทุกข์ห่างไกลไขขานการกระทำ อาหารปลอดภัยสุขาน่าใช้เด็กไทยฟันดีกลวิธีวิถีนำ ความพอเพียงเสียงพ่อขอจดจำกุศลกรรมนำเด็กไทยกายใจสบาย อสร. ยสร. ก่อกำเนิดเกิดปฐมสร้างชมรมคมคิดมิตรหลากหลาย ทั้งเด็กไทยทำได้ปลอดยุงลายมิตรสหายมากมีดีทุกคน ขอขอบคุณครูใหญ่จากใจใสด้วยห่วงใยมุ่งพัฒนามหากุศล คณะครูคณะบริหารสานกมลรวบรวมพลสู่หนทางอย่างยั่งยืน ๚

46


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google