งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 Influenza virus

3 Influenza virus group A H1N1 Pandemic H1N1 (2009) H3N2 Human H3N2 -Swine Origin Influenza Virus (U.S.A., 2011) (similarity HA 87%, NA 91%) H5N1 (Highly pathogenic avian influenza virus) Influenza virus group B

4 2004 2005 จำนวน ( ราย ) Epidemic curve of confirmed Avian Influenza H5 human cases in Thailand from 2004 to present. (25 cases with 17 dead in 4 waves) Remark: 3097 Notification and investigation in 2004 3244 Notification and investigation in 2005 5300 Notification and investigation up to 19 October 2006 cases Acknowledge Avian influenza (AI) in poultry and human Declared AI free mobilize village health volunteers 2006 Declared AI free Kumnuan Ungchusak,BOE,Thailand 8/12 4/5 2/5 3/3

5 วิธีตรวจวิเคราะห์ ทาง ห้องปฏิบัติการ

6 ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง วิธีวิเคราะห์ปกติ/ตรวจเบื้องต้น  ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดนก H5 gene ด้วยวิธี PCR (Influenza A ----> H5) 1-2 วัน วิธีตรวจยืนยันหากพบสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดนก  วิธี PCR โดยใช้ primers ต่อยีน H5 จำนวน 2 ชุด หรือ นำไป เพาะเชื้อแล้วนำไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธี Immunofluorescence Assay (IFA) หรือ gene sequencing HAHA NA

7 MAB  -actin 244 bp 820 bp 626 bp TH/676/05 PCR Realtime PCR เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม ด้วย 2 วิธี การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นกวิธี PCR สกัดสาร พันธุกรรมจาก ตัวอย่างผู้ป่วย

8 Viral isolation by cell culture/ egg inoculation การแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อ เป็นวิธีมาตรฐาน ใช้เวลาตรวจนาน 3-14 วัน เชื้อที่แยกได้มีความสำคัญต่องานวิจัยและการ พัฒนาองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ

9 9 ตรวจพิสูจน์เชื้อด้วยวิธี IFA Confirm by IFA เซลล์เพาะเลี้ยงที่ติดเชื้อย้อมสีด้วย วิธี IFA เห็นติดสีเรืองแสงสีเขียว เซลล์เพาะเลี้ยงที่ติดเชื้อเปลี่ยน รูปร่าง (CPE)

10 11 January 2012

11 Strain analysis by HI test Using WHO HI reagents kit วิเคราะห์หาสาย พันธุ์ Strain analysis by Gene sequencing Annually send isolates to confirm at WHO cc in Australia and US – CDC ( 100 isolates/ year/WHOcc )

12 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 เป็นการตรวจด้วยวิธี micro neutralization test (micro NT) เพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันต่อ H5N1 ที่เพิ่มขึ้นระหว่างเริ่มมี อาการ และหลังจากนั้น 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น หากมีระดับสูงขึ้นมากกว่า 4 เท่า ก็แสดงว่ามีการติดเชื้อ H5N1 มาก่อน

13 2. Add Sera 3. Dilute sera 100 TCID 50 /well 4. Add Virus 16-22 hr @37°C 3.0x10 4 cells/well cells/well 5. MDCK Cells 1H@37°C ----+++ Ctrls 6. Fix cells and run NP ELISA 56 o C 30 min/RDE 1. Treat sera 100 50 25 12.5 6.25 3.12 1.5 0 VC Back HA # 2 - Normal + Protocol developed from US-CDC การตรวจหาแอนติบอดี ด้วย วิธี Micro -NT

14 ตัวอย่างส่งตรวจ

15 ตัวอย่างสำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรม /แยกเชื้อ สารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ ระยะเริ่มมีอาการ ให้เก็บ Nasopharyngeal swab, nasal swab, throat swab ผู้ที่มีอาการปอดบวม ปอดอักเสบ หรือมีอาการติดเชื้อ ทางเดินหายใจส่วนส่าง ควรเก็บ nasopharyngeal aspirate/wash, bronchoalveolar lavage, tracheal aspirates

16 วิธีการเก็บ ตัวอย่าง

17 การเก็บ nasopharyngeal aspirate

18 การเก็บ Throat swab การเก็บไม้ป้ายลำคอ (Throat swab) ไม้พันสำลีไม้กดลิ้น VTM

19 การเก็บ NPS การเก็บ Nasopharyngeal swab

20 เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องแช่ในกระติกพร้อม น้ำแข็ง ทันที และส่งห้องปฏิบัติการภายใน 48 ชม. กรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจภายใน 48 ชม. ให้เก็บในตู้แช่แข็ง – 70 0 ซ การนำส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ

21 ตัวอย่างเพื่อการตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะต่อ H5N1 ซีรั่ม เก็บตัวอย่างเลือด 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 มล. ปั่นแยกซีรั่มใส่หลอดไร้เชื้อ ปิดจุกให้สนิท ตัวอย่างครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มมีอาการ เก็บรักษาไว้ที่ - 20 o C หรือในช่องแช่แข็ง ตัวอย่างครั้งที่ 2 เวลาห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น นำส่งตัวอย่างทั้งสองครั้งโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง

22 วิธีการนำส่ง

23 การบรรจุและนำส่งตัวอย่าง ไม้ swab ในหลอด VTMเลือดหรือซีรั่มใส่หลอดไร้เชื้อ

24 สถานที่ส่งตรวจ

25 เครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 ห้องปฏิบัติการวิธีตรวจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นนทบุรี) Virus isolation, PCR, gene sequencing ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (ตรัง)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (อุดรธานี)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (ชลบุรี)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (สมุทรสงคราม)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (นครราชสีมา)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ขอนแก่น)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (อุบลราชธานี)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (นครสวรรค์)PCR, Sequencing ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (พิษณุโลก)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (เชียงใหม่)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)PCR, Sequencing ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 (เชียงราย)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 (ภูเก็ต)PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

26 Real time RT-PCR Facility in Mobile Lab, DMSc, Thailand

27 Network Hospital SRRT Laboratory Veterinarians Pathologist Laboratory

28 ระบบเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวม 7 โรงพยาบาล และ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข

29 อัตราเชื้อดื้อยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (pH1N1) ในประเทศไทย ระหว่างตุลาคม 2553 ถึง สิงหาคม 2554 กลุ่มอายุ (ปี) ผลการตรวจเชื้อดื้อยา (ราย) ร้อยละ sensitiveresistant 0-59111.09 6-6036410.27 >601200.00 รวม46720.43 (อัตราเชื้อดื้อยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (pH1N1) ระหว่างปี 2552-2553 พบร้อยละ 1.2)

30 Reporting system Immediate Response Establish flexible communication channels in the network to ensure information dissemination and feedback. Update the knowledge of local technical personnel. Maintain records and data.

31 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google