งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน
โครงการลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2 Contents ความเป็นมา วิธีดำเนินงาน ข้อมูลก่อนปรับปรุง และปัญหาที่พบ
ผลการปรับปรุงครั้งที่ 1 ผลการปรับปรุงครั้งที่ 2

3 ความเป็นมา พัฒนาขั้นตอนการจ่ายยา
เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบฉลากยาและจำนวนยาก่อนจัด ระยะเวลารอคอยยาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย(20 นาที) วัตถุประสงค์ ลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน เราเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบฉลากยาและจำนวนยาก่อนจัดยา เพื่อลดเวลาการแก้ไขฉลากยาที่ผิดที่ติดขวดยาแล้ว ลดปัญหาการคำนวณจำนวนยาผิด

4 เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยยาก่อนการปรับปรุง
ขั้นตอนการดำเนินงาน เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยยาก่อนการปรับปรุง วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและวางแผนการปรับปรุงการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน จับเวลาหลังการปรับปรุง ประมวลผล สรุปผล

5 ข้อมูลก่อนปรับปรุง (n=209)
รอ (min) Clarify medication order ทำงาน (min) 0.17 1.28 Computer record 2.59 2.30 Screening 3.47 1.38 Drug preparing 2.06 1.08

6 รอ (min) 1 st check ทำงาน (min) Dispensing and counseling
ข้อมูลก่อนปรับปรุง รอ (min) st check ทำงาน (min) 2.11 1.28 2 nd check 2.43 1.23 Dispensing and counseling 1.20 0.58 รวม 15.23 10.33 25.56 min

7 ปัญหาที่พบและแนวทางที่ได้แก้ไขในครั้งที่ 1
Clearify medication order ใบสั่งยามาพร้อมๆกัน ??? คืนยา ขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วยคืนยาทันทีเมื่อมีคำสั่งหยุดยา Computer record จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อย เพิ่มผู้ปฏิบัติงานจากยาด่วน คืนยา ขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วยคืนยาทันทีเมื่อมีคำสั่งหยุดยา การส่งต่อตะกร้ายาไม่สะดวก จัดห้องใหม่ให้ทำงานสะดวก Screening จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อย เพิ่มผู้ปฏิบัติงานจากยาวอร์ด โทรศัพท์รบกวน เปลี่ยนที่วางโทรศัพท์,ผู้จัดยาเป็นคนรับสาย

8 ปัญหาที่พบและแนวทางที่ได้แก้ไขในครั้งที่ 1
Drug preparing ไม่ทราบว่ามียาต้องจัด มีกริ่งแจ้งให้ผู้ทำงานทราบ 1st check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2 nd check Dispensing and counseling

9

10

11 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 1 เวลารอก่อนปฏิบัติงาน (n=139)
Step Baseline Result Clarify order 0.17 Computer record 2.59 3.21 Screening 3.47 2.01 Drug preparing 2.06 1.40 First check 2.11 2.47 Second check 2.43 Dispensing & counseling 1.20 total 15.23 13.06

12 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
Step Baseline Result Clarify order 1.28 0.35 Computer record 2.30 2.24 Screening 1.38 1.29 Drug preparing 1.08 1.02 First check 1.06 Second check 1.23 1.00 Dispensing & counseling 0.58 0.44 total 10.33 8.20 Total of both section 25.56 21.28

13 ปัญหาที่พบและการปรับปรุงครั้งที่ 2
1st check ไม่ทราบว่าตะกร้ายาใดเป็นของผู้ป่วยที่นั่งรอ เปลี่ยนสีตะกร้ายาด่วน ยาผู้ป่วยรอรับเป็นสีแดง ติดหมายเลขและให้บัตรคิวกับผู้รอรับยา 2 nd check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ขอคนช่วยตามดุลพินิจ Dispensing and counseling

14

15 Before

16 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 2 เวลารอก่อนปฏิบัติงาน
Step Baseline Result 1 Result 2 Clarify order 0.17 0.23 Computer record 2.59 3.21 2.38 Screening 3.47 2.01 1.44 Drug preparing 2.06 1.40 2.00 First check 2.11 2.47 1.49 Second check 2.43 3.28 Dispensing & counseling 1.20 0.43 Total 15.23 13.06 12.45

17 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
Step Baseline Result 1 Result 2 Clarify order 1.28 0.35 1.37 Computer record 2.30 2.24 2.44 Screening 1.38 1.29 2.13 Drug preparing 1.08 1.02 1.17 First check 1.06 1.07 Second check 1.23 1.00 1.14 Dispensing & counseling 0.58 0.44 1.34 Total 10.33 8.20 11.47 Total of both section 25.56 21.28 23.56

18 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงครั้งที่ 2
1. ลักษณะใบสั่งยา ความแตกต่าง Baseline Result 1 Result 2 No. home med 2.7 2.3 3.3 Max 9 12 Min No. return med 0.8 0.3 1 6 4 เพิ่มเวลาทำงานของทุกขั้นตอน

19 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงครั้งที่ 2
2. โครงการ shelf code : เพิ่มเวลาในการจัดยา 3. เภสัชกรใหม่ : เพิ่มเวลาในการตรวจสอบยา Drug preparing 1.08 1.02 1.17 Screening 1.38 1.29 2.13 Second check 1.23 1.00 1.14

20 ลดระยะเวลารอคอยที่ไม่เกิดประโยชน์ 15.23 – 12.45 = 2.38 min. = 20%
สรุป ลดระยะเวลารอคอยที่ไม่เกิดประโยชน์ 15.23 – = 2.38 min. = 20% ลดเวลาในการปฏิบัติงาน ??? ลดเวลารอคอยยารวม = 2 min = 14.7% การจับเวลาผู้ป่วยรอรับยาประจำปี 22 min ปี 51 = min (no screening) ปี 50 = (no screening & first check)

21 Thank You !

22


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google