งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๑

2 ขยะในภาวะน้ำท่วม

3 ทำไมต้องมีการจัดการขยะ ? ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ สัตว์และแมลงนำโรค ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นก่อความ รำคาญ ทำให้มีน้ำเสียที่เกิดจากขยะมูล ฝอยที่กองทิ้งไว้ ซึ่งมีทั้ง สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อ โรคและสารพิษต่างๆ

4 สถานการณ์ชนิดของขยะมูลฝอย องค์ประกอบขยะมูลฝอย Reduce Reuse Recycle : 3R Technical Meeting, November 4, 2009, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand พลาสติก 17% ถุงพลาสติก ขวด โฟม ซองบรรจุอาหาร กระดาษ 8% หนังสือพิมพ์ นิตยสาร กล่องน้ำ ผลไม้ บรรจุภัณฑ์กันกระแทก แก้ว 3% ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง ขวด เครื่องปรุงรส เครื่องสำอางค์ ขวดเครื่องดื่มแบบวันเวย์ โลหะ/อลูมิเนียม 2% เศษอลูมิเนียมเครื่องครัว กระป๋องอาหาร เครื่องดื่ม รีไซเคิล ขยะ 30% ขยะ อันตราย 3% ขยะอื่นๆ 3% ขยะ อินทรีย์ 64 %

5 1. ขยะย่อยสลายได้ (Computable waste) ประเภทของขยะมูลฝอย

6 2. ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่ คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม ฟอล์ย เป็นต้น

7 3. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ

8 4. ขยะอันตราย (Hazardous waste)

9 5. ขยะติดเชื้อ วัสดุ ซาก หรือชิ้นส่วนมนุษย์ สัตว์ จากการแพทย์ วัสดุที่ใช้ในการให้บริการทาง การแพทย์ ผ้า ท่อยาง ฯลฯ ของมีคมที่ใช้ในกิจกรรม การแพทย์ เข็ม ใบมีด ฯลฯ เชื้อและอาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุที่ ใช้ในห้องปฏิบัติการ วัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคและภาชนะ บรรจุ มูลฝอยทุกประเภทที่มาจากห้อง ติดเชื้อร้ายแรง

10 แนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้อง ภายหลังน้ำลด การเตรียมตัว จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม : ถังขยะ กระบะแยกของ ถุงดำ ไม้กวาด ที่โกยผง อาจจัดเตรียมไฟฉายและไม้ยาวไว้ช่วยคัด แยะขยะด้วย แต่งกายให้รัดกุม สวมรองเท้ายาว หรือ รองเท้าหุ้มส้น ถุงมือยาง และหน้ากาก เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรก โดยตรง

11 การจัดการขยะในภาวะน้ำท่วม 1. การคัดแยกขยะ ขวดแก้ว : คัดแยกประเภทของขวด รวบรวมและ ขาย เพื่อนำไปรีไซเคิล กระป๋องอลูมิเนียม : รวบรวมทำความสะอาดและ ขาย เพื่อนำไปรีไซเคิล กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสาร : รวบรวมและ ขายให้โรงงานผลิตกระดาษ ขวดน้ำพลาสติก ภาชนะพลาสติก : รวบรวมและ ขายเพื่อนำไปรีไซเคิล โฟมกล่องอาหาร : รวบรวมและส่งบริษัทรี ไซเคิล หรือติดต่อหน่วยงานที่สามารถ ดำเนินการได้นำไปทำลายอย่างถูกวิธี

12 2. ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่เหลือ จากการบริโภค ( ขยะเปียก ) รวมทั้งกล่องโฟม ถุงพลาสติก ที่ใช้ใส่อาหารแล้ว แต่ละวัน ทุก วัน ทิ้งในถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ป้องกัน สัตว์และแมลงนำโรค รวบรวมไว้ที่พักขยะ ชั่วคราวที่น้ำท่วมไม่ถึง รอหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องนำไปกำจัดหลังน้ำลด การจัดการขยะในภาวะน้ำท่วม และหลังน้ำลด

13 3. ไม่ควรทิ้งขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล ซากสัตว์และของเสียลง น้ำ เพราะจะทำให้เกิดการ แพร่กระจาย ของน้ำเสียและ เชื้อโรค 4. ควรกำหนดจุดแขวนขยะให้ ประชาชนรับรู้ เช่น เสาไฟฟ้า ต้นไม้ กำแพงหรือรั้วบ้าน เพื่อ ความสะดวกในการจัดเก็บ รวบรวมไปกำจัด การจัดการขยะในภาวะน้ำท่วม และหลังน้ำลด

14 5. ควรแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป ( ขยะ เปียกและขยะแห้ง ) ราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับขยะติดเชื้อ เก็บไว้ที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง และนำไปกำจัดหลังน้ำลดอย่างถูกหลัก วิชาการต่อไป 6. กรณีที่ไม่ต้องการเก็บขยะไว้ในบ้านเมื่อ รวบรวมได้ส่วนหนึ่ง การกำจัดด้วยตนเอง สามารถทำได้โดยขุด หลุมลึก 1.5-2.5 เมตร ก้นหลุมสอบเข้า ความกว้างของปาก หลุมขึ้นอยู่กับปริมาณ ขยะ นำขยะเปียกมาใส่ที่หลุม โรยปูนขาวและ กลบด้วยดินหนาอย่างน้อย 6 ซม. หลุมที่ขุด ต้องอยู่ห่างแหล่งน้ำอย่างน้อย 30 เมตร การจัดการขยะในภาวะน้ำท่วม และหลังน้ำลด

15 7. กรณีพบกองขยะเปียกบูดเน่า ให้รีบ นำปูนขาวโรยปิดทับและรวบรวมใส่ใน ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่นป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค รวบรวมส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาลหรือขุดหลุมลึก 1.5-2.5 เมตร ก้นหลุมสอบเข้า ความ กว้างของปากหลุมขึ้นอยู่กับปริมาณ ขยะ นำขยะเปียกมาใส่ที่หลุม โรยด้วย ปูนขาวและกลบทับด้วยดินหนาอย่าง น้อย 6 ซม. หลุมที่ขุดต้องอยู่ห่าง แหล่งน้ำอย่างน้อย 30 เมตร การจัดการขยะในภาวะน้ำท่วม และหลังน้ำลด

16 8. นำขยะมาทำน้ำหมักชีวภาพ ขยะเศษอาหาร 3 กก. หมักกับ กากน้ำตาล 1 กก. น้ำสะอาด 10 ลิตร น้ำยา EM หัวเชื้อ 100 ซีซี (1/2 แก้วน้ำ ) ไว้ผลิตน้ำหมัก ชีวภาพสำหรับเติมในโถส้วม ลดกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย

17 การจัดการขยะในภาวะน้ำท่วม และหลังน้ำลด 8. การใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM น้ำหมักพด.6 เมกกะคลีนพลัส ) พ่นดับกลิ่นกองขยะโดย - น้ำหมัก EM แบบขยาย หรือ น้ำหมัก ชีวภาพจากขยะ 20 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นกองขยะให้ทั่ว เพื่อทำให้ขยะ อินทรีย์ถูกย่อยสลายยุบตัวลงได้เร็วขึ้น และลดกลิ่น จำนวนแมลงวัน - ใช้เมกกะคลีนพลัสชนิดน้ำ 2 ลิตร หรือ ชนิดผง 2 กก. ผสมน้ำ 5 ลบ. ม. ฉีดพ่น กองขยะ เพื่อดับกลิ่นเหม็น

18 ขยะหลังน้ำท่วม

19 THE END


ดาวน์โหลด ppt โดย ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google