งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์สำนักงาน

2 หน่วยที่ใช้ในการวัดแสงสว่าง
1. ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) มีหน่วยเป็น ลูเมน (lm) 2. ความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) มีหน่วยเป็น แคนเดลา (cd) 3. ความสว่าง (Illuminous) มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร หรือ ลักซ์ (lux) 4. ความส่องสว่าง (Luminance) มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)

3 หลอดที่ใช้การเผาไส้ รูปแสดงหลอดไส้

4 หลอดที่ใช้การเผาไส้ รูปแสดงหลอดฮาโลเจน

5 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันต่ำ รูปแสดงหลอดฟลูออเรสเซนต์

6 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันสูง รูปแสดงหลอดแสงจันทร์

7 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันสูง รูปแสดงหลอดเมตัลฮาไลด์

8 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันสูง รูปแสดงหลอดโซเดียมความดันสูง

9 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ
บัลลาสต์ ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์แกนเหล็ก บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับหลอดก๊าซดีสชาร์จ รีแอกเตอร์บัลลาสต์ เรกูเลเตอร์บัลลาสต์ แล็กบัลลาสต์

10 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ บัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์
บัลลาสต์ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์แกนเหล็ก บัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์

11 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ
บัลลาสต์ที่ใช้กับหลอดก๊าซดีสชาร์จ รีแอกเตอร์บัลลาสต์ เรกูเลเตอร์บัลลาสต์ แล็กบัลลาสต์

12 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ
โคมไฟ แบ่งตามลักษณะการกระจายแสง ชนิดกระจายแสงลง ชนิดกึ่งกระจายแสงลง ชนิดกระจายแสงรอบด้าน ชนิดกระจายแสงแบบขึ้น – ลง ชนิดกึ่งกระจายแสงขึ้น ชนิดกระจายแสงขึ้น แบ่งตามชนิดของหลอดไฟฟ้าที่ใช้ ใช้กับหลอดอิแคนเดสเซนต์ ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้กับหลอด HID แบ่งตามลักษณะการติดตั้ง แบบห้อย แบบฝังในเพดาน แบบยึดติดกับเพดาน

13 หลักการให้แสงสว่าง 1.) การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting)
2.) การให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่ (Localized General Lighting) 3.) การให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง (Local Lighting)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ การใช้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์ การใช้แสงสว่างจากท้องฟ้า การจัดการระบบแสงสว่างให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับลดความสว่างให้เหมาะสม การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า การเปลี่ยนวิธีการให้แสงอย่างเหมาะสม การหรี่แสง

28 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
การจัดการระบบแสงสว่างให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) การควบคุมการเปิด - ปิด การควบคุมการเปิด - ปิด โดยคนควบคุม การควบคุมการเปิด – ปิด โดยอุปกรณ์อัตโนมัติ - สวิตซ์ตั้งเวลา และสวิตซ์หน่วงเวลา - สวิตซ์แสงแดด (Photo cell switch) - สวิตซ์ตรวจจับการทำงาน (Occupancy Sensor)

29 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
การจัดการระบบแสงสว่างให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ขาด การทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า เพดาน ผนังและพื้น การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภทต่าง ๆ การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง การเลือกใช้บัลลาสต์ที่มีการสูญเสียต่ำ การเลือกใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง

30 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ

31 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า

32 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง การควบคุมการเปิด – ปิด โดยคนควบคุม

33 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
การควบคุมการเปิด – ปิด โดยอุปกรณ์อัตโนมัติ

34 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

35 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง การเลือกใช้บัลลาสต์ที่มีการสูญเสียต่ำ

36 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง การเลือกใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง

37 ตัวอย่างมาตรการใน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

38 18,133 kWh/ปี เทียบเท่า 0.001545 ktoe/ปี ประหยัดเงินได้ 54,944 บาท/ปี
การติดตั้ง Auto Switch Control ไฟที่ลานจอดรถ การติดตั้ง Auto Switch Control ไฟที่ลานจอดรถ ควบคุม การทำงานของหลอดไฟให้เปิด-ปิดตามปริมาณแสงสว่าง จากภายนอก ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 18,133 kWh/ปี เทียบเท่า ktoe/ปี ประหยัดเงินได้ 54,944 บาท/ปี ลงทุน 1,000 บาท คืนทุน ปี

39

40


ดาวน์โหลด ppt การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google