งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วขาดความเชื่อถือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วขาดความเชื่อถือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วขาดความเชื่อถือ
บทที่ 8 การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วขาดความเชื่อถือ โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

2 กรณีศึกษา 1 วันที่ 15 กันยายน 2550 นายสว่างได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากนายพัว เพื่อเป็นการชำระหนี้ จำนวน 20,000 บาท กำหนด 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม นายสว่างได้นำตั๋วไปสลักหลังโอนเพื่อให้หนี้ให้กับนายหล้า โดยนายหล้าขอคิดในราคามูลค่าปัจจุบัน ณ วันโอน เมื่อตั๋วครบกำหนด นายหล้าเรียกเก็บเงินตามตั๋วไม่ได้ จึงไปแจ้งความขอทำความคัดค้านในวันรุ่งขึ้น เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท พร้อมแจ้งให้นายสว่างมาชำระหนี้ ต่อมาวันที่ 19 ธันวาคม นายพัวนำเงินมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยพ้นกำหนด 7% ต่อปี ให้ทำ บันทึกรายการข้างต้นจนถึงวันครบกำหนดของนายสว่าง และนายพัว ลงในสมุดรายวันทั่วไป โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

3 กรณีศึกษา 2 วันที่ 18 กันยายน นายเสรี สั่งจ่ายตั๋วแลกเงินจำนวน 35,000 บาท กำหนด 90 วัน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ให้นายแสงรับรอง นายแสงรับรองวันที่ 20 กันยายน และส่งกลับคืนมาในวันนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน นายเสรีได้นำตั๋วฉบับนี้ไปขายลดที่ธนาคารโดยธนาคารหักส่วนลด 16% ต่อปี เมื่อตั๋วครบกำหนดธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วไม่ได้ ธนาคารได้ไปแจ้งความขอทำคำคัดค้าน เสียค่าใช้จ่าย 40 บาท พร้อมแจ้งให้นายเสรีชำระหนี้แทน พอถึงวันที่ 30 ธันวาคม นายแสงได้นำเงินไปชำระหนี้ให้นายเสรีทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยพ้นกำหนด 5% ต่อปี ให้ทำ บันทึกรายการข้างต้นจนถึงวันครบกำหนดของนายเสรี และนายแสง ลงในสมุดรายวันทั่วไป โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วขาดความเชื่อถือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google