งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การบัญชี เกี่ยวกับตั๋ว ขาดความ เชื่อถือ โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การบัญชี เกี่ยวกับตั๋ว ขาดความ เชื่อถือ โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การบัญชี เกี่ยวกับตั๋ว ขาดความ เชื่อถือ โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

2 กรณีศึกษา 1 วันที่ 15 กันยายน 2550 นายสว่างได้รับตั๋ว สัญญาใช้เงินจากนายพัว เพื่อเป็นการชำระ หนี้ จำนวน 20,000 บาท กำหนด 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2550 นายสว่างได้นำตั๋วไปสลักหลัง โอนเพื่อให้หนี้ให้กับนายหล้า โดยนายหล้า ขอคิดในราคามูลค่าปัจจุบัน ณ วันโอน เมื่อ ตั๋วครบกำหนด นายหล้าเรียกเก็บเงินตามตั๋ว ไม่ได้ จึงไปแจ้งความขอทำความคัดค้านใน วันรุ่งขึ้น เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท พร้อมแจ้ง ให้นายสว่างมาชำระหนี้ ต่อมาวันที่ 19 ธันวาคม 2550 นายพัวนำเงินมาชำระหนี้ ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยพ้นกำหนด 7% ต่อปี ให้ทำบันทึกรายการข้างต้นจนถึงวันครบ กำหนดของนายสว่าง และนายพัว ลงในสมุด รายวันทั่วไป โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ

3 กรณีศึกษา 2 วันที่ 18 กันยายน 2550 นายเสรี สั่งจ่าย ตั๋วแลกเงินจำนวน 35,000 บาท กำหนด 90 วัน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ให้นายแสง รับรอง นายแสงรับรองวันที่ 20 กันยายน 2550 และส่งกลับคืนมาในวันนี้ ต่อมาเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2550 นายเสรีได้นำตั๋ว ฉบับนี้ไปขายลดที่ธนาคารโดยธนาคารหัก ส่วนลด 16% ต่อปี เมื่อตั๋วครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วไม่ได้ ธนาคาร ได้ไปแจ้งความขอทำคำคัดค้าน เสีย ค่าใช้จ่าย 40 บาท พร้อมแจ้งให้นายเสรี ชำระหนี้แทน พอถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2550 นายแสงได้นำเงินไปชำระหนี้ให้นาย เสรีทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยพ้นกำหนด 5% ต่อปี ให้ทำบันทึกรายการข้างต้นจนถึงวันครบ กำหนดของนายเสรี และนายแสง ลงใน สมุดรายวันทั่วไป โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การบัญชี เกี่ยวกับตั๋ว ขาดความ เชื่อถือ โดยอาจารย์ปนิตา ตุ้มเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google