งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ Health Level Seven : HL7 นพ. บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ตุลาคม 2549 20 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ Health Level Seven : HL7 นพ. บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ตุลาคม 2549 20 ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ Health Level Seven : HL7 นพ. บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ตุลาคม 2549 20 ตุลาคม 2549

2 2 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ปัญหา (Problems) ความต้องการ (Requirements) ระบบใหญ่อัน เดียว ระบบหลาย ระบบ Best-of-Breed กระจายระบบ Decentralized

3 Integrated HIS CPR Computerized patient record External laboratories Internet Community pharmacies Pharmacy benefit manager X12N Payers Billing NCPDP Admission Transfer Discharge Administrative recordkeeping Bedside computer Order-entryCharting Clinical recordkeeping P1073 HL7 Laboratory instruments Physiological monitors ECG monitor IV pump Ventilator P1073 Knowledge bases Radiology Hospital pharmacy Hospital labs Instruments Support services HL7 DICOM & HL7 HL7 E1384/E1391 E1467 External services HL7 (Source: OTA, 1995) HTTP FTP SMTP XML

4 4 Workflow 1. ลงทะเบียนผู้ป่วย 2. พบแพทย์ 3. แพทย์ส่งตรวจ Lab 4. ตรวจ Lab 5. รายงานผล 6. แพทย์วินิจฉัยและสั่งการรักษา 7. ผู้ป่วยชำระค่ารักษา 8. นัดหมายครั้งหน้า EMR CPOE LIS Auto mate Billing Appt ment

5 5 การเชื่อมต่อระบบ Workflow –Dependency ( เหตุการณ์อะไรมาก่อนมาที หลัง ) ลงทะเบียนผู้ป่วย แพทย์ส่งตรวจ Lab ตรวจ Lab สั่งการรักษารายงานผล ข้อมูลผู้ป่วย

6 6 Messaging PC Client Network Communication Engine Listen & Talk Message Engine HTML, HL7, X.500 Database Engine Oracle, MS-SQL, MySQL Server

7 7 จำนวนการเชื่อมต่อ : Proprietary

8 8 จำนวนการเชื่อมต่อ : Standard HL7

9 9 Interface : N-1 v.s. 1 LIS OPDMRS IPD HL7 LIS OPDMRS IPD

10 10 รูปแบบและความหมาย Doctor A ordered “ Give Paracet 250 mg to Mr. X ” Medication | Mr. X | Paracet | 250 | mg Paracet, 250, mg, Oral, Mr. X NoNameDrugDosag e UOM 198 Mr. X Parac et 250mg Mr. X Paracet 250 mg XML Database Flat File

11 11 Format v.s. Content Memo ToFromDateSubjectBody MaryJohn1 Jul 2001Project X will begin on 20 Jul 2001. John Dee

12 12 XML-Based Memo Mary Mary John John 1 July 2001 1 July 2001 Project X Project X Project X will begin on 20 July 2000 John Dee

13 13 ข้อมูลและโครงสร้าง Paracet, 250, mg, Oral, Mr. X Mr. X Paracet 250 mg XML Flat File

14 14 LIS เดิม : Flat File Medical Record LIS HIS Lab Order Lab Result On-Line BillingERP Order Result

15 15 HL7 2.X Messaging : HL7 2.X Messaging : Trigger Events Admit notification (A01) Transfer (A02) Visit notification (A04) Update patient information (A08) Observation Order (O01) Observation Report (R01) Billing Information HIS to LIS LIS to HIS

16 16 LIS Staging LIS ใหม่ : HL7 Interface Medical Record LIS HIS Lab Order Lab Result BillingERP Web Report HL7 MSG HL7 Engine HL7 Interface HL7 MSG HL7 DB

17 17 HL7 Data Exchange : Examples MSH|^~\&|HIS|SIRIRAJ|LIS|SIRIRAJ|200411200952||ORM^O01|HIS00011|P|2.3 PID|||50002|888-9898|^JOHN SMITH ||19760715|M|||100,JALAN MERAK 3^BANDAR PUCHONG JAYA^SELANGOR^^47200||(03)80751150|(03)78049275|||||| ORC|NW||||||||||||||||| OBR|1|224488||PLT^Platelet Count|R|200411200950||||||||||101^CHUA MING HUAT|| OPD^Outpatient Department|||||||||| 1.HIS -> LIS : A lab test is ordered for patient JOHN SMITH in HIS 2.HCLAB -> HIS: LIS acknowledge the receipt of the order MSH|^~\&|LIS|SIRIRAJ|HIS|SIRIRAJ|2004011200954||ACK|HCL10020|P|2.3 MSA|AA|HIS00011|||| 3. LIS -> HIS: Lab Result for patient JOHN SMITH is reported in LIS MSH|^~\&|LIS|SIRIRAJ|HIS|SIRIRAJ|200411201032||ORU^R01|HCL10021|P|2.3 PID|||50002|888-9898|^JOHN SMITH||19760715|M||| 100,JALAN MERAK 3^BANDAR PUCHONG JAYA^SELANGOR^^47200 ||(03)80751150|(03)78049275|||||| OBR|1|224488||PLT^Platelet Count|R|200411200950||||||||||101^CHUA MING HUAT|| OPD^Outpatient Department|||||||||| OBX|1|ST|PLT^Platelet Count||301|10^9/L|150-400|N|||F|||200411201030| |TLT^TAN LEE TING 4.HIS -> LIS: HIS acknowledge the receipt of the test result MSH|^~\&|HIS|SIRIRAJ|LIS|SIRIRAJ|2004011201034||ACK|HCL10020|P|2.3 MSA|AA|HCL10021||||

18 18 HL7 Message Structure ADTAdmission, Discharge and Transfer MSHMessage Header PIDPatient Identification PV1Patient Visit ORMGeneral Order Message MSHMessage Header PIDPatient Identification PV1Patient Visit ORCCommon Order Segment OBRObservation Order Segment NTENotes and comments Segment ACKGeneral Acknowledgment MSHMessage Header MSAMessage Acknowledgment Segment Message Type Segment Name

19 19 Message Segment Header (MSH) MSH|^~\&|HIS|GLENEAGLE|SILIS|SIRIRAJ|200501271126||ADT^A01|HIS00001|P|2.3 Encoding parameter (Required) Message Type (Required) Message Control ID (Required) Process ID (Required) Version ID (Required) Sending Application ID (Optional) Sending Site ID (Optional) Receiving Application ID (Optional) Receiving Site ID (Optional) The Message Segment Header (MSH) indicates the beginning of a HL7 message. The following described those information required in this segment. Date/Time of message (Optional) MSH field definitions

20 20 Admit Notification : Event A01 MSH|^~\&|HIS|GLENEAGLE|LIS|SIRIRAJ|200501271123||ADT^A01|HIS00001|P|2.3 PID|||50002|888-9898|^JOHN SMITH||19760715|M|||100,JALAN MERAK 3^BANDAR PUCHONG JAYA^SELANGOR^^47200||(03)80751150|(03)78049275|||||| PV1||I|WARD1^ROOM1^BED1||||101^CHUA MING HUAT||||||||||||20050100233| Above message can be described as follow. Patient JOHN SMITH was admitted on January 27,2005 at 11:23am by doctor CHUA MING HUAT (#101). He has been assigned to room1,bed1 on ward1. The message was sent from system HIS at the GLENEAGLE hospital to system LIS, also at the SIRIRAJ hospital. Patient Demographic PID = 50001 Name = JOHN SMITH IC No = 888-8888 Date of Birth = 1971/06/15 Sex = M Address = 100 JALAN MERAK 3, BANDAR PUCHONG JAYA, SELANGOR 47200 Post Code = 0600

21 21 HL 7 Version 3 : Standardize Information –Exchange / Interface Business process –Integration Reference Information Model (RIM) RIM –Information exchange + Business process integration –Object-oriented paradigm + XML Clinical Document Architecture (CDA)


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ Health Level Seven : HL7 นพ. บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ตุลาคม 2549 20 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google