งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 33 III > Problem Recognition ( การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 33 III > Problem Recognition ( การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 33 III > Problem Recognition ( การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ในองค์กร ตรวจสอบจาก ผลลัพธ์ สังเกตจาก พนักงาน รับรู้จากนอก องค์กร -เ-เกิดข้อผิดพลาด -ล-ล่าช้า -ไ-ไม่ถูกต้อง -ไ-ไม่ครบถ้วน -ข-ขาดงาน -ท-ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ -เ-เปลี่ยนแปลงพนักงานบ่อย -ม-มีการตำหนิ -ค-คำแนะนำจากลูกค้า -ค-ความทันสมัยของ IT

3 Aj.Wichan Hongbin3 โอกาสในการพัฒนาระบบ (Activities) 1. เพิ่มความเร็วของขั้นตอนการผลิต 2. กำจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน 3. ปรับปรุงให้มีการเชื่อมต่อกันของแต่ ละขั้นตอน 4. ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล 5. ปรับปรุงให้คนทำงานพอใจกับระบบ 6. ปรับปรุงให้เกิดความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้า ผู้ขาย และตัวแทน จำหน่าย 7. ลดความฟุ่มเฟือยของเอาท์พุท (Output) 1. เพิ่มความเร็วของขั้นตอนการผลิต 2. กำจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน 3. ปรับปรุงให้มีการเชื่อมต่อกันของแต่ ละขั้นตอน 4. ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล 5. ปรับปรุงให้คนทำงานพอใจกับระบบ 6. ปรับปรุงให้เกิดความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้า ผู้ขาย และตัวแทน จำหน่าย 7. ลดความฟุ่มเฟือยของเอาท์พุท (Output)

4 Aj.Wichan Hongbin4 ประเภทของ Output (Activities) Hard Copy Soft Copy

5 Aj.Wichan Hongbin5 การเขียนแบบเสนอโครงการ (Activities) หัวข้อโครงการ ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิด/ทฤษฎีในการศึกษาและหัวข้อที่เสนอ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการทำโครงงาน ข้อจำกัดในการทำโครงงาน ระยะเวลาการทำโครงงาน / ผังการดำเนินการ งบประมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน หัวข้อโครงการ ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิด/ทฤษฎีในการศึกษาและหัวข้อที่เสนอ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการทำโครงงาน ข้อจำกัดในการทำโครงงาน ระยะเวลาการทำโครงงาน / ผังการดำเนินการ งบประมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

6 Aj.Wichan Hongbin6 กิจกรรมกลุ่ม ให้นักศึกษาเขียนโครงการที่ นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ จัดทำเป็น PowerPoint และนำเสนอในชั้น เรียน

7 Aj.Wichan Hongbin7 การสัมภาษณ์ ก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์ก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์ คุณจำเป็นต้องฝึกการถามตอบ และ ฝึกพูดแนะนำตนเองให้คล่อง ถ้าเป็นไปได้ ควรเป็นไปทั้งสอง ภาษา นั่นคือ ไทยและอังกฤษ เพราะส่วนใหญ่ คุณจะต้องถูก ขอให้แนะนำเป็นภาษาอังกฤษ แก่ผู้สัมภาษณ์เสมอในครั้ง แรกของการพบกัน ดังนั้น หลักที่สำคัญคือ อย่าลืม ฝึกก่อน เข้าสัมภาษณ์ เพราะ Practice Makes Perfect!

8 Aj.Wichan Hongbin8 ไปถึงที่นัดหมายให้ตรงต่อเวลาไปถึงที่นัดหมายให้ตรงต่อเวลา ถ้าจะไปให้ถึงก่อนเวลา ไม่ควรไปถึงก่อนเวลา มากนัก อย่างดีที่สุด ควรไปเร็วไม่มากกว่า 10-15 นาที เพราะ ถ้าคุณไปเร็วมาก นัก จะกลายเป็นว่า คุณเป็นภาระให้ผู้สัมภาษณ์เป็นกังวล เพราะ เขาอาจกะเวลาใน การสัมภาษณ์เวลากับคุณในช่วงเวลาที่แน่นอน ดังนั้น ถ้าไปก่อนเวลา ควรไปก่อน ไม่มากกว่า 10-15 นาที และควรใช้เวลาที่ไปถึงก่อนเวลานัด สำรวจตนเอง ถึง ความเรียบร้อยของการแต่งตัว ทรงผม หน้าตา ในเรื่องของการแต่งกาย ถ้าคุณ ไม่ได้สมัครงานในตำแหน่งเช่น แอร์ หรือ ตำแหน่งงานที่เน้นเรื่องหน้าตาเป็นหลัก คุณผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัด การแต่งหน้าที่ดี คือ การเน้นในจุดเด่นของใบหน้า และ ควรดูเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด การแต่งกายควรเลือกใช้เสื้อผ้าสำหรับ คนทำงาน ที่ดูสุภาพ ไม่ควรใส่เครื่องประดับใดให้มากเกินความพอดี สำหรับคุณ ผู้ชาย ควรเน้นที่ใบหน้า และ ทรงผม ที่ควรดูสะอาด สะอ้าน และ เน้นด้วยเสื้อผ้าที่ ดูดี ไม่เก่าจนสีซีด หรือ ใช้สีที่ดูเก่า หลักการนัดสัมภาษณ์งาน ถ้าในตำแหน่งนั้นต้องมีการสัมภาษณ์หลาย ท่านในหนึ่งวัน คุณควรเลือกนัดเวลาที่เช้าที่สุด เพื่อเป็นคนแรก หรือไม่ก็ เลือกในเวลาที่จะได้เป็นคนสุดท้าย เพราะ หลักการสัมภาษณ์ในหลายๆ คนในหนึ่งวัน ผู้สัมภาษณ์ จะเสียสมาธิได้ง่าย และ ความสนใจจะอยู่ที่คน แรก กับคนสุดท้ายเป็นหลัก

9 Aj.Wichan Hongbin9 มารยาทการฟังมารยาทการฟัง การสัมภาษณ์งานที่ดี คุณควรฝึกเป็นคนที่ตั้งใจฟัง และ ฟังให้ดี ให้ผู้พูด พูดจนแน่ใจว่า เขาพูดจบแล้ว ค่อยตอบ เพราะนี้คือ มารยาทสากลในการทำงาน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องมีในการเข้าสัมภาษณ์ งาน อย่าแย่งผู้สัมภาษณ์พูด อย่าใจร้อน อยากตอบ คิดก่อนพูดคิดก่อนพูด ก่อนที่คุณจะตอบคุณควรจะคิดก่อนทุกครั้ง และ พูดให้ชัด ถ้อยชัดคำ รวมทั้งการตอบ ควรคิดก่อนว่าเป็นคำตอบที่ตรงกับคำถาม หรือเปล่า เพราะหลายๆคนเข้าสัมภาษณ์ และมักจะตอบไม่ตรงกับคำถาม ที่สำคัญไม่ควรตอบยืดยาว เพราะผู้สัมภาษณ์คุณจะเบื่อเสียก่อน ควรตอบ ให้ตรงกับคำถามและได้ใจความ ถ้าไม่เข้าใจคำถามให้ถามผู้สัมภาษณ์ ได้ แต่อย่าตอบผิดๆเพราะไม่เข้าใจ แสดงความกระตือรือร้น การเข้าสัมภาษณ์แสดงความกระตือรือร้น การเข้าสัมภาษณ์ อย่านั่งทำหน้าตาง่วงนอน หรือ ดูไม่สดชื่น อย่างเด็ดขาด ในวันนั้น คุณจะต้องดูสดใส และ ดูมี ชีวิตชีวา เพราะ มันทำให้เห็นถึงพลังในตัวคุณ และ จะทำให้ผู้สัมภาษณ์ รู้สึกสดชื่นไปกับคุณด้วย และ แน่นอนจะประทับใจ คุณคิดดูว่า ถ้าคุณเจอ เพื่อนใหม่ พูดก็ไม่ค่อยพูด แถมไม่มองหน้า ทำหน้าเศร้า หรือ ทำหน้าง่วง นอน คุณเองก็คงไม่อยากคุยกับเขาเท่าไหร่ แต่ ถ้าอีกคน เป็นคนร่าเริง ดู สดใส คุณเองก็อยากเข้าใกล้ Home

10 Aj.Wichan Hongbin10 การจัดทำรายงาน เขียนรายงานสรุปผล ของการเก็บข้อมูล เบื้องต้น มีโครงการ แผนการทำงาน งบประมาณ ผู้บริหารสามารถ ตัดสินใจว่าจะทำ หรือไม่ Home

11 Aj.Wichan Hongbin11 Back

12 Aj.Wichan Hongbin12 Back

13 Aj.Wichan Hongbin13


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 33 III > Problem Recognition ( การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google