งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

III > Problem Recognition (การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "III > Problem Recognition (การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 III > Problem Recognition (การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย)
Information Technology 3 III > Problem Recognition (การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย) Aj.Wichan Hongbin

2 การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
สังเกตจาก พนักงาน ตรวจสอบจาก ผลลัพธ์ รับรู้จากนอก องค์กร เกิดข้อผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ขาดงาน ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงพนักงานบ่อย มีการตำหนิ คำแนะนำจากลูกค้า ความทันสมัยของ IT Aj.Wichan Hongbin

3 โอกาสในการพัฒนาระบบ (Activities)
1. เพิ่มความเร็วของขั้นตอนการผลิต 2. กำจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน 3. ปรับปรุงให้มีการเชื่อมต่อกันของแต่ละขั้นตอน 4. ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล 5. ปรับปรุงให้คนทำงานพอใจกับระบบ 6. ปรับปรุงให้เกิดความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ผู้ขาย และตัวแทนจำหน่าย 7. ลดความฟุ่มเฟือยของเอาท์พุท (Output) Aj.Wichan Hongbin

4 ประเภทของ Output (Activities)
Soft Copy Hard Copy Aj.Wichan Hongbin

5 การเขียนแบบเสนอโครงการ (Activities)
หัวข้อโครงการ ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิด/ทฤษฎีในการศึกษาและหัวข้อที่เสนอ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการทำโครงงาน ข้อจำกัดในการทำโครงงาน ระยะเวลาการทำโครงงาน / ผังการดำเนินการ งบประมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน Aj.Wichan Hongbin

6 กิจกรรมกลุ่ม ให้นักศึกษาเขียนโครงการที่ นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ จัดทำเป็น PowerPoint และนำเสนอในชั้นเรียน Aj.Wichan Hongbin

7 การสัมภาษณ์ ก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์ คุณจำเป็นต้องฝึกการถามตอบ และ ฝึกพูดแนะนำตนเองให้คล่อง ถ้าเป็นไปได้ ควรเป็นไปทั้งสองภาษา นั่นคือ ไทยและอังกฤษ เพราะส่วนใหญ่ คุณจะต้องถูกขอให้แนะนำเป็นภาษาอังกฤษ แก่ผู้สัมภาษณ์เสมอในครั้งแรกของการพบกัน ดังนั้น หลักที่สำคัญคือ อย่าลืม ฝึกก่อนเข้าสัมภาษณ์ เพราะ Practice Makes Perfect! Aj.Wichan Hongbin

8 ไปถึงที่นัดหมายให้ตรงต่อเวลา ถ้าจะไปให้ถึงก่อนเวลา ไม่ควรไปถึงก่อนเวลามากนัก อย่างดีที่สุด ควรไปเร็วไม่มากกว่า นาที เพราะ ถ้าคุณไปเร็วมากนัก จะกลายเป็นว่า คุณเป็นภาระให้ผู้สัมภาษณ์เป็นกังวล เพราะ เขาอาจกะเวลาในการสัมภาษณ์เวลากับคุณในช่วงเวลาที่แน่นอน ดังนั้น ถ้าไปก่อนเวลา ควรไปก่อนไม่มากกว่า นาที และควรใช้เวลาที่ไปถึงก่อนเวลานัด สำรวจตนเอง ถึงความเรียบร้อยของการแต่งตัว ทรงผม หน้าตา ในเรื่องของการแต่งกาย ถ้าคุณไม่ได้สมัครงานในตำแหน่งเช่น แอร์ หรือ ตำแหน่งงานที่เน้นเรื่องหน้าตาเป็นหลัก คุณผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัด การแต่งหน้าที่ดี คือ การเน้นในจุดเด่นของใบหน้า และ ควรดูเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด การแต่งกายควรเลือกใช้เสื้อผ้าสำหรับคนทำงาน ที่ดูสุภาพ ไม่ควรใส่เครื่องประดับใดให้มากเกินความพอดี สำหรับคุณผู้ชาย ควรเน้นที่ใบหน้า และ ทรงผม ที่ควรดูสะอาด สะอ้าน และ เน้นด้วยเสื้อผ้าที่ดูดี ไม่เก่าจนสีซีด หรือ ใช้สีที่ดูเก่า หลักการนัดสัมภาษณ์งาน ถ้าในตำแหน่งนั้นต้องมีการสัมภาษณ์หลายท่านในหนึ่งวัน คุณควรเลือกนัดเวลาที่เช้าที่สุด เพื่อเป็นคนแรก หรือไม่ก็เลือกในเวลาที่จะได้เป็นคนสุดท้าย เพราะ หลักการสัมภาษณ์ในหลายๆคนในหนึ่งวัน ผู้สัมภาษณ์ จะเสียสมาธิได้ง่าย และ ความสนใจจะอยู่ที่คนแรก กับคนสุดท้ายเป็นหลัก Aj.Wichan Hongbin

9 มารยาทการฟัง การสัมภาษณ์งานที่ดี คุณควรฝึกเป็นคนที่ตั้งใจฟัง และ ฟังให้ดี ให้ผู้พูด พูดจนแน่ใจว่า เขาพูดจบแล้ว ค่อยตอบ เพราะนี้คือมารยาทสากลในการทำงาน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องมีในการเข้าสัมภาษณ์งาน อย่าแย่งผู้สัมภาษณ์พูด อย่าใจร้อน อยากตอบ คิดก่อนพูด ก่อนที่คุณจะตอบคุณควรจะคิดก่อนทุกครั้ง และ พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ รวมทั้งการตอบ ควรคิดก่อนว่าเป็นคำตอบที่ตรงกับคำถามหรือเปล่า เพราะหลายๆคนเข้าสัมภาษณ์ และมักจะตอบไม่ตรงกับคำถาม ที่สำคัญไม่ควรตอบยืดยาว เพราะผู้สัมภาษณ์คุณจะเบื่อเสียก่อน ควรตอบให้ตรงกับคำถามและได้ใจความ  ถ้าไม่เข้าใจคำถามให้ถามผู้สัมภาษณ์ได้ แต่อย่าตอบผิดๆเพราะไม่เข้าใจ แสดงความกระตือรือร้น การเข้าสัมภาษณ์ อย่านั่งทำหน้าตาง่วงนอน หรือ ดูไม่สดชื่น อย่างเด็ดขาด ในวันนั้น คุณจะต้องดูสดใส และ ดูมีชีวิตชีวา เพราะ มันทำให้เห็นถึงพลังในตัวคุณ และ จะทำให้ผู้สัมภาษณ์ รู้สึกสดชื่นไปกับคุณด้วย และ แน่นอนจะประทับใจ คุณคิดดูว่า ถ้าคุณเจอเพื่อนใหม่ พูดก็ไม่ค่อยพูด แถมไม่มองหน้า ทำหน้าเศร้า หรือ ทำหน้าง่วงนอน คุณเองก็คงไม่อยากคุยกับเขาเท่าไหร่  แต่ ถ้าอีกคน เป็นคนร่าเริง ดูสดใส คุณเองก็อยากเข้าใกล้ Aj.Wichan Hongbin Home

10 การจัดทำรายงาน เขียนรายงานสรุปผลของการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
มีโครงการ แผนการทำงาน งบประมาณ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ A request from a user to see if there is a more efficient or easier way to get his/her job done. The problem is “defined” by the systems analyst in coordination with the user. Determines what information is needed, by whom, when, and why. Determines information from interviewing and observing current procedure. Relies on feedback from end users as to what type of system they want. Suggest alternative solutions Come up with different plans to address the problem. Prepare a report A report is prepared that will summarize the systems analysts findings and suggestions. The report helps management decide whether to proceed with the recommended changes or not. Aj.Wichan Hongbin Home

11 Back Aj.Wichan Hongbin

12 Aj.Wichan Hongbin Back

13 Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt III > Problem Recognition (การศึกษาปัญหา โอกาส และเป้าหมาย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google