งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Layout Manager การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก. ชนิดของ Layout Manager FlowLayout BorderLayout GridLayout CardLayout GridBagLayout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Layout Manager การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก. ชนิดของ Layout Manager FlowLayout BorderLayout GridLayout CardLayout GridBagLayout."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Layout Manager การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก

2 ชนิดของ Layout Manager FlowLayout BorderLayout GridLayout CardLayout GridBagLayout

3 Method public void setLayout(LayoutManger mgr) Example ())

4 FlowLayout เป็นการจัดวาง component ที่วางเรียงลำดับจาก ซ้ายไปขวา ถ้าวางจนเต็มแล้วจะวางลงข้างล่าง ต่อไป 1 2 3 4 5 6

5

6 BorderLayout เป็นการวาง component 5 ส่วน คือ CENTER, NORTH, SOUTH, EAST และ WEST การระบุ ตำแหน่งสามารถทำได้โดยเมธอด add()

7

8 GridLayout เป็นการวาง component ตามแถวและคอลัมน์ที่ กำหนดไว้ โดยมี construction คือ public GridLayout() public GridLayout(int row, int col)

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt Layout Manager การจัดวางคอมโพเนนต์กราฟิก. ชนิดของ Layout Manager FlowLayout BorderLayout GridLayout CardLayout GridBagLayout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google