งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไตในผู้ป่วย โรคเรื้อรัง นพ. อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย โรงพยาบาลเสนา จ. พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไตในผู้ป่วย โรคเรื้อรัง นพ. อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย โรงพยาบาลเสนา จ. พระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคไตในผู้ป่วย โรคเรื้อรัง นพ. อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย โรงพยาบาลเสนา จ. พระนครศรีอยุธยา

2 โรคไตในผู้ป่วยโรค เรื้อรัง 1. เบาหวาน 2. ความดันโลหิตสูง

3 สาเหตุของโรคไต เรื้อรัง Thailand Renal Replacement Therapy Registry 2004 Report สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

4 โรคไตจาก เบาหวาน

5 ภาวะแทรกซ้อนของ โรคเบาหวาน 1. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากระดับน้ำตาลใน เลือดโดยตรง 2. ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานทำลาย อวัยวะต่างๆ - หัวใจและหลอดเลือด - ตา - ไต - สมองและระบบประสาทส่วนปลาย

6 ภาวะแทรกซ้อนทางไตใน ผู้ป่วยเบาหวาน 1. การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 2. กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานจากระบบ ประสาทบกพร่อง 3. โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

7 โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน แบ่งเป็น 5 ระยะ 1. ไตทำงานมากขึ้น ยังไม่มีอาการผิดปกติ 2. มีการรั่วของโปรตีนปริมาณเล็กน้อยใน ปัสสาวะเป็นครั้งคราว 3. มีการรั่วของโปรตีนปริมาณเล็กน้อยใน ปัสสาวะตลอดเวลา 4. ไตเริ่มทำงานผิดปกติ พบการรั่วของ โปรตีนปริมาณมากในปัสสาวะ 5. ไตวาย มีอาการชัดเจน เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อย บวม

8 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต เรื้อรังจากเบาหวาน 1. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี 2. การควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ดี 3. การมีระดับไขมันในเลือดสูง 4. การสูบบุหรี่

9 สิ่งกระตุ้นให้ไตเสื่อมลงอย่าง รวดเร็ว 1. การติดเชื้อ 2. การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ 3. ยาที่มีพิษต่อไต เช่น ยาแก้ปวด ยา สมุนไพร

10 การตรวจหาโรคไตจาก เบาหวาน 1. การตรวจปัสสาวะวิธีมาตรฐาน (UA) 2. การตรวจปัสสาวะพิเศษเพื่อหา โปรตีนไมโครอัลบูมิน (microalbumin) 3. การตรวจวัดการทำงานของไตที่ เหลืออยู่ ( ครีอะตินีน - Cr)

11 อาการโรคไตเรื้อรังจาก เบาหวาน 1. ซีด 2. บวม 3. ความดันโลหิตสูง 4. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด คันตามตัว 5. อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน 6. พบอาการจากภาวะแทรกซ้อนระบบ อื่นร่วมด้วย เช่น ชาปลายมือปลายเท้า ตามัว

12 โรคไตจากความ ดันโลหิตสูง

13 ความดันโลหิตสูงมีผลต่อสมอง หัวใจ ตา และไต

14 อันตรายของความดันโลหิต สูงต่อไต ความดันโลหิตสูงอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุ หรือเป็นอาการแสดงของโรคไตจากเหตุ อื่นก็ได้ 1. อันตรายที่เกิดช้าๆ ผนังหลอดเลือดหนาตัว เนื้อไตขาด เลือด ไตเสื่อม 2. อันตรายฉับพลัน เกิดจากความดันโลหิตสูงรุนแรง ทำให้ ไตวายเฉียบพลัน ปัสสาวะออกน้อยลง

15 ผลเสียของความดันโลหิตสูง ต่อโรคไตเรื้อรัง 1. เป็นตัวเร่งให้การทำงานของไตเสื่อม ลงเรื่อยๆ ทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตตีบตัน ความ ดันในเส้นเลือดฝอยไตสูง และมีโปรตีนรั่ว ออกมาทางปัสสาวะ ทำให้เยื่อบุหลอดไต ฝอยเสื่อม จนเกิดอาการของโรคไตเรื้อรัง ระยะสุดท้าย 2. ส่งเสริมให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทาง หัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจ ล้มเหลว เป็นต้น

16 การตรวจโรคไตจากความดัน โลหิตสูง 1. การตรวจปัสสาวะเพื่อดูเม็ดเลือด และการรั่วของโปรตีน 2. การตรวจการทำงานของไต ตรวจหา ค่าครีอะตินีน

17 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลด ความดันโลหิต


ดาวน์โหลด ppt โรคไตในผู้ป่วย โรคเรื้อรัง นพ. อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย โรงพยาบาลเสนา จ. พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google