งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 5 การทำซ้ำโดย while loop และ do while loop 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 5 การทำซ้ำโดย while loop และ do while loop 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 5 การทำซ้ำโดย while loop และ do while loop 1

2 Agenda while loop do while loop Mini debug for while loop Lab 2

3 loop ในการเขียนโปรแกรม จะมีการประมวลผลซ้ำ (loop หรือ iterate) เพื่อให้ โปรแกรมทำงานตาม statement หรือการ ประมวลผล ที่กำหนดไว้ ซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง โดยไม่จำเป็นที่ จะต้องเขียน statement นั้น ซ้ำไปซ้ำมาในโค้ด การทำงานจะทำงานตาม statement ไปจนหมด แล้ว ถ้าหาก เงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ทำซ้ำ ยังเป็นจริง โปรแกรมจะวนกลับไป ทำงานตาม statement อีกรอบ จนกว่า เงื่อนไขที่กำหนดไว้จะ เป็นเท็จ 3

4 ส่วนประกอบของการ iteration มีอยู่ 3 ประเภท 1.Initialization คือ การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่จะเป็นเงื่อนไขใน การ iteration เช่น x = 1 2.Testing คือ การทดสอบว่า เงื่อนไขที่ทำการ iteration นั้นยังเป็นจริง หรือไม่ จะมีการทำ iteration ไปเรื่อยๆ หากเงื่อนไขยังเป็นจริง เช่น x > 99 3.Incrementing เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรที่ใช้เป็นเงื่อนไขใน การ iteration เช่น x = x + 1 4

5 ประเภทของ Iteration Statement คือ วิธีการทำให้โปรแกรมทำงานเป็น loop ได้ ในภาษา C มีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน 1.while statement 2.do-while statement 3.for statement 4.break and continue statement 5

6 while statement 6

7 มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน หากเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะ เริ่มทำตาม statement ที่กำหนดไว้ แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นไม่เป็นจริง ถึงจะหยุดการทำงาน แล้ว ออกไปจาก loop 7

8 syntax while (condition) { statement1; statement2; … statementN; } 8

9 flowchart expr Statement 1 Statement 2 Entry True False Exit 9

10 Example Example 1 พิมพ์เลข 1 ถึง 10 โดยใช้ while loop Example 2 เลือกการทำงานจากตัวเลข menu ที่กำหนดไว้ หากเลือกตัวเลขนอกเหนือที่ กำหนดไว้ จะต้อง ใส่ตัวเลขที่เลือกใหม่ 10

11 Example 1 #include main() { int count; count = 1; printf(“Print count from 1 to 10\n”); while (count <= 10) { printf(“%d ”, count); count++; } printf(“\n”); } Print count from 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวอย่าง output จากการทำงาน 11

12 Example 2 #include int main() { int a; /* initative value of a so that it can enter the loop */ a = 4; while (a != 1 && a !=2 && a !=3) { printf("1. Check spelling\n"); printf("2. Correct spelling errors\n"); printf("3. Display spelling errors\n"); printf("Enter your choice (1-3): "); /* read selection from keyboard */ scanf("%d", &a); switch(a) { case 1: printf("Check spelling\n"); break; case 2: printf("Correct spelling errors\n"); break; case 3: printf("Display spelling errors\n"); break; default: /* do nothing */ break; } return (0); } 12

13 Example 2 1. Check spelling 2. Correct spelling errors 3. Display spelling errors Enter your choice (1-3): 5 1. Check spelling 2. Correct spelling errors 3. Display spelling errors Enter your choice (1-3): 1 Check spelling ตัวอย่าง output จากการทำงาน 13

14 do while statement 14

15 Do while statement จะแตกต่างจาก while statement โดยที่ โปรแกรมจะเริ่ม ทำงานตาม statement ที่ระบุไว้เลย โดยไม่มีการเช็ค condition ก่อน จากนั้นเมื่อทำงานเสร็จแล้วถึงจะเช็คเงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทำการทำซ้ำ แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะ จบการทำงานแล้วออกจาก loop 15

16 syntax do { statement1; statement2; … statementN; } while (condition); 16

17 flowchart expr Statement 1 Statement 2 Entry True False Exit 17

18 Example Example 1 พิมพ์เลข 1 ถึง 10 โดยใช้ while loop Example 2 เลือกการทำงานจากตัวเลข menu ที่กำหนดไว้ หากเลือกตัวเลขนอกเหนือที่ กำหนดไว้ จะต้อง ใส่ตัวเลขที่เลือกใหม่ 18

19 Example 1 /* print count from 1 to 10 */ #include main() { int count; count = 1; printf(“Print count from 1 to 10\n”); do { printf(“%d ”, count); count++; } while (count <=10); printf(“\n”); } Print count from 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวอย่าง output จากการทำงาน 19

20 Example 2 #include int main() { int a; do { printf("1. Check spelling\n"); printf("2. Correct spelling errors\n"); printf("3. Display spelling errors\n"); printf("Enter your choice (1-3): "); /* read selection from keyboard */ scanf("%d", &a); switch(a) { case 1: printf("Check spelling\n"); break; case 2: printf("Correct spelling errors\n"); break; case 3: printf("Display spelling errors\n"); break; default: /* do nothing */ break; } } while (a != 1 && a != 2 && a !=3); return (0); } 20

21 Example 2 1. Check spelling 2. Correct spelling errors 3. Display spelling errors Enter your choice (1-3): 5 1. Check spelling 2. Correct spelling errors 3. Display spelling errors Enter your choice (1-3): 1 Check spelling ตัวอย่าง output จากการทำงาน 21

22 Null statement เราสามารถใช้งาน empty statement (null statement) ใน while statement ได้ โดยใช้ ; ต่อท้าย หรือ ในบรรทัดใหม่ – เนื่องจากมีการทำงาน ได้ทำไปแล้วในเงื่อนไขของ while จึงไม่ จำเป็นต้องมีการทำงานอีกใน loop – ตัวอย่าง while ((c = getchar()) == ‘ ’) ; หรือ while ((c = getchar()) == ‘ ’) ; ทำงานเหมือน while ((c = getchar()) == ‘ ’) { /* do nothing */ } 22

23 Null statement นั่นคือ blank character ใน input stream จะถูกข้าม (เมื่อตัว input stream เป็น blank character จะเข้า loop ได้ แล้วจะไม่ทำอะไร แต่จะไปรับ ค่า input ใหม่อีกครั้ง เรื่อยๆ จนกว่าจะไม่ใช่ blank character) หากต้องการให้ white space ถูกข้ามไป สามารถใช้ code ดังนี้ while ((c = getchar()) == ‘ ’ || c == ‘\n’ || c == ‘\t’); 23

24 Mini debugging ปัญหาที่พบได้บ่อยจากการใช้ loop – infinity loop คือ โปรแกรมทำงานตาม statement ไปเรื่อยๆ โดยไม่ สามารถออกจาก loop ได้ – โปรแกรม ไม่สามารถทำงาน ใน loop ได้ แนวทางการแก้ไข – ตรวจสอบ condition ที่กำหนด ว่า เป็น จริง หรือ เป็น เท็จ เสมอ หรือไม่ – ตรวจสอบค่าของตัวแปรที่ใช้งาน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าได้หรือไม่ – ตรวจสอบ ว่า ค่าของตัวแปรที่ใช้ในเงื่อนไข สามารถทำให้ condition เป็น จริง หรือ เท็จได้หรือไม่ 24

25 Example while (x = 5) หากใช้เงื่อนไขดังนี้ statement ที่อยู่ใน loop while จะ วน ต่อไปเรื่อยๆ ไม่สามารถออก loop ได้ (infinity loop) – ค่าที่ได้จาก (x = 5) คือ 1 คือ หมายความว่า เรากำหนดค่า 1 ให้กับตัว แปร x ได้สำเร็จ แต่ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่า x เท่ากับ 5 หรือไม่ 25


ดาวน์โหลด ppt Chapter 5 การทำซ้ำโดย while loop และ do while loop 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google