งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารมลพิษทางอากาศ เบื้องต้น ที่ควรสนใจ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารมลพิษทางอากาศ เบื้องต้น ที่ควรสนใจ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารมลพิษทางอากาศ เบื้องต้น ที่ควรสนใจ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 E-mail: pwiwatanadate@gmail.com

2 ภาพถ่ายถนนในกรุงลอนดอนปีค. ศ. 1923 ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “London Smog” (Maynard R. 2003. Pollution. In: ABC of Occupational and Environmental Medicine 2 nd Ed (Snashall D). London:BMJ Publishing Group, pp 101-104.)

3  ฝุ่นขนาดเล็ก  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ออกไซด์ของไนโตรเจน  คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  โอโซน (O 3 )  ไฮโดรคาร์บอน

4  อันตรายขึ้นกับขนาดและองค์ประกอบ  สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หลาย ระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ( ไอ อาการ ของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ) ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ( กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัว ใจเต้นไม่สม่ำเสมอ หัวใจวาย ) ระบบตา ระบบ ผิวหนัง  PM 10 ยังเพิ่มความเสี่ยงของอัตราตายจากภาวะ เส้นเลือดอุดตันในสมอง และทำให้น้ำหนัก ของทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย  บางชนิดทำอันตรายต่อปอด เช่น ฝุ่นทรายทำ ให้เกิดซิลิโคซิส  กลุ่มที่เสี่ยงได้แก่ ผู้ป่วยหอบหืดและปอดอุดกั้น เรื้อรัง

5 แสดงการเปรียบเทียบฝุ่นขนาดต่างๆ ( ที่มา : Brook et al. 2004. Circulation 109: 2655-2671.)

6

7 ภาพเอ็กซเรย์ ของผู้ป่วยโรคถุง ลมโป่งพอง

8  ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนแสบจมูก  จะค่อยๆ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เป็น ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO 3 ) ซึ่งเมื่อรวมกับ ความชื้นเป็นกรดซัลฟูริค  ก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบ ทางเดินหายใจ ได้แก่ หลอดลมอักเสบ เฉียบพลันและเรื้อรัง และเมื่อรวมกับฝุ่น ละอองจะกระตุ้นให้หลอดลมหดตัว อาจ นำไปสู่ระบบหายใจล้มเหลวได้  เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนัก แรกคลอดของทารกน้อยลงและ ภาวะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ น้อยด้วย

9  ตัวสำคัญคือ ไนตริกออกไซด์ (NO) และ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO 2 )  เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างไนโตรเจน และออกซิเจนในระหว่างเผาไหม้ เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิสูง  ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ถุงลม ถุงลม โป่งพอง และหอบหืด  เพิ่มความเสี่ยงของภาวะเส้นเลือดอุดตัน ในสมอง (Acute ischemic stroke)  ทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลง และภาวะการเจริญเติบโตของทารกใน ครรภ์น้อย  อาจเปลี่ยนเป็น nitrosamines และทำให้ เกิดมะเร็งที่ปอด

10  ไม่มีสี ไม่กลิ่น ไม่มีรส  เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์  เมื่อถูกดูดซึมจะจับกับฮีโมโกลบิน ได้ดีกว่าออกซิเจน 200 เท่า  ก่อให้เกิดภาวะเซลล์ขาดออกซิเจน ทำให้เป็นโรคหัวใจ  เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ น้ำหนักแรกคลอดของทารก น้อยลง และภาวะการเจริญเติบโต ของทารกในครรภ์น้อย

11  เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซ ออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมี แสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  เมื่อรวมตัวกับสารอื่นๆ ที่เกิดจาก ปฏิกิริยาเดียวกัน เช่น อัลดีไฮด์ คีโตน ทำให้เกิดหมอกสีขาวๆ ปกคลุมทั่วไป ในอากาศ  ทำให้ระคายเคืองต่อตา ระบบทางเดิน หายใจ ความสามารถในการทำงาน ของปอดลดลง เหนื่อยง่าย  เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดอุดตัน ในสมอง (Stroke)  กลุ่มเสี่ยงคือ เด็ก คนชรา และผู้ที่เป็น โรคปอด

12  เกิดจากเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ สารอินทรีย์จากยานพาหนะและ โรงไฟฟ้า  การจราจรและการเผาใบไม้ หญ้าแห้ง เป็นแหล่งกำเนิดหลักของ ไฮโดรคาร์บอน  กลุ่มไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญคือ Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ทั้งนี้ International Agency for Research on Cancer ได้จัดให้ สารเคมีในกลุ่ม PAH เป็นสารก่อมะเร็ง กลุ่มต่างๆ

13 ภาพ ก้อนมะเร็ง ปอด

14 สารอินทรีย์ระเหย ง่าย  สารอินทรีย์ระเหยง่าย ทำให้เกิดโรคได้หลาย ระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ตับ ไต ระบบเลือด ระบบ ผิวหนัง ระบบสืบพันธุ์ และมะเร็งชนิดต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สารมลพิษทางอากาศ เบื้องต้น ที่ควรสนใจ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google