งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารมลพิษทางอากาศเบื้องต้น ที่ควรสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารมลพิษทางอากาศเบื้องต้น ที่ควรสนใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารมลพิษทางอากาศเบื้องต้น ที่ควรสนใจ
รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

2 ภาพถ่ายถนนในกรุงลอนดอนปีค.ศ. 1923 ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “London Smog”
(Maynard R Pollution. In: ABC of Occupational and Environmental Medicine 2nd Ed (Snashall D). London:BMJ Publishing Group, pp )

3 สารมลพิษทางอากาศ ฝุ่นขนาดเล็ก ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โอโซน (O3) ไฮโดรคาร์บอน

4 ฝุ่นขนาดเล็ก อันตรายขึ้นกับขนาดและองค์ประกอบ
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ (ไอ อาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง PM10 ยังเพิ่มความเสี่ยงของอัตราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง และทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย บางชนิดทำอันตรายต่อปอด เช่น ฝุ่นทรายทำให้เกิดซิลิโคซิส กลุ่มที่เสี่ยงได้แก่ ผู้ป่วยหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

5 แสดงการเปรียบเทียบฝุ่นขนาดต่างๆ
(ที่มา: Brook et al Circulation 109: )

6

7 ภาพเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง

8 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนแสบจมูก จะค่อยๆ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ซึ่งเมื่อรวมกับความชื้นเป็นกรดซัลฟูริค ก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง และเมื่อรวมกับฝุ่นละออง จะกระตุ้นให้หลอดลมหดตัว อาจนำไปสู่ระบบหายใจล้มเหลวได้ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักแรกคลอดของทารกน้อยลง และภาวะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น้อยด้วย

9 ออกไซด์ของไนโตรเจน ตัวสำคัญคือ ไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างไนโตรเจนและออกซิเจนในระหว่างเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ถุงลม ถุงลมโป่งพอง และหอบหืด เพิ่มความเสี่ยงของภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง (Acute ischemic stroke) ทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลงและภาวะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น้อย อาจเปลี่ยนเป็น nitrosamines และทำให้เกิดมะเร็งที่ปอด

10 คาร์บอนมอนอกไซด์ ไม่มีสี ไม่กลิ่น ไม่มีรส
เกิดจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อถูกดูดซึมจะจับกับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจน 200 เท่า ก่อให้เกิดภาวะเซลล์ขาดออกซิเจน ทำให้เป็นโรคหัวใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักแรกคลอดของทารกน้อยลง และภาวะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น้อย

11 โอโซน เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อรวมตัวกับสารอื่นๆ ที่เกิดจากปฏิกิริยาเดียวกัน เช่น อัลดีไฮด์ คีโตน ทำให้เกิดหมอกสีขาวๆ ปกคลุมทั่วไปในอากาศ ทำให้ระคายเคืองต่อตา ระบบทางเดินหายใจ ความสามารถในการทำงานของปอดลดลง เหนื่อยง่าย เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง (Stroke) กลุ่มเสี่ยงคือ เด็ก คนชรา และผู้ที่เป็นโรคปอด

12 ไฮโดรคาร์บอน เกิดจากเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์จากยานพาหนะและโรงไฟฟ้า การจราจรและการเผาใบไม้ หญ้าแห้งเป็นแหล่งกำเนิดหลักของไฮโดรคาร์บอน กลุ่มไฮโดรคาร์บอนที่สำคัญคือ Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ทั้งนี้ International Agency for Research on Cancer ได้จัดให้สารเคมีในกลุ่ม PAH เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มต่างๆ

13 ภาพก้อนมะเร็งปอด

14 สารอินทรีย์ระเหยง่าย
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ทำให้เกิดโรคได้หลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ตับ ไต ระบบเลือด ระบบผิวหนัง ระบบสืบพันธุ์ และมะเร็งชนิดต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สารมลพิษทางอากาศเบื้องต้น ที่ควรสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google