งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะทางจากอยุธยา - วัด ประมาณ 25 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทาง 1 จากแยกวัดพระญาติ ลอดใต้สะพาน ผ่านวัด สะแก ไปอุทัย หรือ 2 ไปนิคมโรจนะ เลี้ยวซ้ายแยก ยกระดับ หลังจากนั้นใช้เส้นทางสามบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะทางจากอยุธยา - วัด ประมาณ 25 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทาง 1 จากแยกวัดพระญาติ ลอดใต้สะพาน ผ่านวัด สะแก ไปอุทัย หรือ 2 ไปนิคมโรจนะ เลี้ยวซ้ายแยก ยกระดับ หลังจากนั้นใช้เส้นทางสามบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระยะทางจากอยุธยา - วัด ประมาณ 25 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทาง 1 จากแยกวัดพระญาติ ลอดใต้สะพาน ผ่านวัด สะแก ไปอุทัย หรือ 2 ไปนิคมโรจนะ เลี้ยวซ้ายแยก ยกระดับ หลังจากนั้นใช้เส้นทางสามบัณฑิต ข้ามสะพาน แล้วเลี้ยวซ้าย ไปประมาณ 7 กิโล.

2 1. เส้นทางโดยละเอียดจากเกาะ เมือง หรือสายเหนือ จากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ขับเลี้ยวซ้าย ผ่านวัดพระญาติ ตรงไปเพื่อลอดใต้สะพานสาย เอเชีย ( ท่านที่มาสายเหนือ....) แล้วเลี้ยวซ้ายไป อุทัย ผ่านวัดสะแก ผ่าน รพ. อุทัย ทะลุสามแยก อุทัย ( วัดบ้านช้าง ) ให้เลี้ยวขวา ไปประมาณ เกือบ 1 km. เลี้ยวซ้ายไปสามบัณฑิต / หนองแค ขับตรงไป จนไปทะลุคลองชลประทาน ให้เลี้ยว ขวา ไปประมาณ 1 km. แล้วเลี้ยวซ้ายข้าม สะพานสามบัณฑิต จากสะพานนี้ไปประมาณ 200 เมตร ให้เตรียมเลี้ยวซ้าย และขับตรงไป เส้นทางนี้จะคดเคี้ยวนิดหน่อย ผ่านบ้านหีบ แล้ว จะไปยังงานฯ วัดกลางขุย ต. หนองไม้ซุง... ดัง ภาพข้างต้น

3 2. เส้นทางโดยละเอียดจาก กทม. 1. จาก กทม. อาจใช้เส้นทางข้างต้นก็ได้ แต่ต้องไป U- Turn ใต้สะพานรถไฟ ผ่านตลาดกลางเกษตรค้ากุ้ง โดย ใช้ทางริมคู่ขนาน แล้วเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางข้างต้น หรือ 2. จาก กทม. ใช้เส้นทางสายเอเชีย เลย อ. บางปะ อิน ในช่วง ต. บ้านหว้า / ตลิ่งชัน ให้ U-Turn เพื่อเลี้ยว ซ้ายใช้เส้นทางบ้านหว้า – ผ่าน ต. คุ้งลาน ตรงไปโดยใช้ สะพานต่างระดับ ข้ามถนนโรจนะ ตรงไป อ. อุทัย จะผ่าน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซนตะวันออก ผ่านไฟแดง ผ่าน ชุมชนวัดโคกมะยม ผ่านตลาดดี - ดี ผ่านทางเข้าวัดโตนด เตี้ย จากตรงนี้ขับตรงไปอีกหน่อยเพื่อเตรียมเลี้ยวขวา แยกเข้าเส้นทางสามบัณฑิต / หนองแค แล้วขับตรงไป จน ไปทะลุคลองชลประทาน ให้เลี้ยวขวา ไปประมาณ 1 km. แล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานสามบัณฑิต จากสะพานนี้ ไป ประมาณ 200 เมตร ให้เตรียมเลี้ยวซ้าย และขับตรง ไป เส้นทางจะคดเคี้ยวนิดหน่อย ผ่านบ้านหีบ แล้วจะไป ยังงานฯ วัดกลางขุย ต. หนองไม้ซุง... ดังภาพสไลว์ ต่อไป

4


ดาวน์โหลด ppt ระยะทางจากอยุธยา - วัด ประมาณ 25 กิโลเมตร โดยใช้ เส้นทาง 1 จากแยกวัดพระญาติ ลอดใต้สะพาน ผ่านวัด สะแก ไปอุทัย หรือ 2 ไปนิคมโรจนะ เลี้ยวซ้ายแยก ยกระดับ หลังจากนั้นใช้เส้นทางสามบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google