งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การนำเสนอชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ศึกษาข้อมูบเกี่ยวกับการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ ข้าพเจ้าหวังว่า ชุดการนำเสนอเรื่อง “ กว่าจะมา เป็นไข่ปลาคาเวียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การนำเสนอชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ศึกษาข้อมูบเกี่ยวกับการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ ข้าพเจ้าหวังว่า ชุดการนำเสนอเรื่อง “ กว่าจะมา เป็นไข่ปลาคาเวียร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การนำเสนอชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ศึกษาข้อมูบเกี่ยวกับการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ ข้าพเจ้าหวังว่า ชุดการนำเสนอเรื่อง “ กว่าจะมา เป็นไข่ปลาคาเวียร์ ” จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ ต้องการศึกษา หากผิดพลาดอันใด ก็ขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ลงชื่อ นางสาวศิรินารถ ไชยธานี

3 ไข่ ปลาคาเวียร์นั้นไม่ได้มาจากปลา ที่ชื่อ " คาเวียร์ " อย่างที่เคยคิดกัน แต่เป็นไข่ที่มา จากปลาหลากหลายชนิด แต่ที่ นิยมที่สุด คือ ปลาสเตอเจียน ซึ่งไข่จากปลาชนิดนี้ก็ยังมีลักษณะ ที่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์อีก เช่นกัน

4

5

6

7  คำ ว่า " คาเวียร์ " นั้นกลับ หมายถึง กระบวนการทำเค็ม พวกไข่ปลาหลายชนิด จึงเรียกผลผลิตที่ผ่าน วิธีการผลิตเช่นนี้ว่า " ไข่ปลาคาเวียร์ ” ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำมาทานคู่ กับขนมปังเพื่อเป็นอาหาร เรียกน้ำย่อย ก่อนที่อาหาร จานหลักจะถูกนำมาขึ้นโต๊ะ

8

9  นอก จากนี้คำว่าคาเวียร์ ถูกดัดแปลงมาจาก คำ ว่า " คอกอาวาร์ " ของ ภาษาเปอร์เซีย ซึ่งมี ความหมายว่าผู้ผลิตไข่ ปลา ซึ่งในที่นี่นั้นเป็น การอ้างถึงปลาสเตอ เจียนและไข่ของปลา ชนิดนี้เช่นกัน

10

11  ปัจจุบัน ไข่ปลาคาเวียร์ที่ ดีที่สุด ในโลกมาจากปลาสเตอ เจียนที่จับโดยชาวประมง อิหร่าน และรัสเซีย ในทะเลสาบแคสเปียน ขณะที่ไข่ปลาคาเวียร์ที่มี ราคาแพงที่สุดนั้นเป็นไข่ ที่มาจากปลาสเตอเจียน สาย พันธุ์เบลูกา ออ สเซตรา และเซวรูกา

12

13  สำหรับปลาสเตอเจียน นั้นเป็นปลาน้ำเค็ม ตระกูลอซิเปนเซอริเด ปลาชนิดนี้เมื่อผสมพันธุ์แล้ว จะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไป วางไข่ตามต้นน้ำ ในแม่ น้ำสายใหญ่ๆ นอกจากนี้ยังพบปลาเตอ เจียนในแม่น้ำอมูที่อยู่ ระหว่าง เขตแดนระหว่างไซบีเรีย และจีน

14

15  ลักษณะทั่วไป ปลาชนิดนี้มี ความยาวที่เคยบันทึกไว้ถึง 3.7 เมตร น้ำหนักตัวกว่า 400 กิโลกรัม และมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี นอกจากไข่ปลาสเตอเจียน จะเป็นที่นิยมของบรรดา นักเปิปทั้งหลายแล้ว เนื้อปลารวมทั้งน้ำมันในปลา ชนิดนี้ก็ยังนำมาปรุงเป็น อาหารอันโอชะเช่นกัน

16


ดาวน์โหลด ppt  การนำเสนอชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ศึกษาข้อมูบเกี่ยวกับการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ ข้าพเจ้าหวังว่า ชุดการนำเสนอเรื่อง “ กว่าจะมา เป็นไข่ปลาคาเวียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google