งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

❤ กว่าจะมาเป็นไข่ปลาคาเวียร์❤

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "❤ กว่าจะมาเป็นไข่ปลาคาเวียร์❤"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ❤ กว่าจะมาเป็นไข่ปลาคาเวียร์❤
จัดทำโดย นางสาวศิรินารถ ไชยธานี รหัสนิสิต

2 คำนำ การนำเสนอชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูบเกี่ยวกับการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ ข้าพเจ้าหวังว่า ชุดการนำเสนอเรื่อง “กว่าจะมาเป็นไข่ปลาคาเวียร์” จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา หากผิดพลาดอันใด ก็ขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ลงชื่อ นางสาวศิรินารถ ไชยธานี

3 การล่าไข่ปลาคาเวียร์
ไข่ ปลาคาเวียร์นั้นไม่ได้มาจากปลาที่ชื่อ "คาเวียร์" อย่างที่เคยคิดกัน แต่เป็นไข่ที่มาจากปลาหลากหลายชนิด แต่ที่นิยมที่สุด คือ ปลาสเตอเจียน ซึ่งไข่จากปลาชนิดนี้ก็ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์อีกเช่นกัน

4

5

6

7 คำ ว่า "คาเวียร์" นั้นกลับหมายถึง กระบวนการทำเค็มพวกไข่ปลาหลายชนิด
จึงเรียกผลผลิตที่ผ่านวิธีการผลิตเช่นนี้ว่า "ไข่ปลาคาเวียร์” ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำมาทานคู่กับขนมปังเพื่อเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย ก่อนที่อาหารจานหลักจะถูกนำมาขึ้นโต๊ะ

8

9 นอก จากนี้คำว่าคาเวียร์ถูกดัดแปลงมาจาก คำว่า "คอกอาวาร์" ของภาษาเปอร์เซีย ซึ่งมีความหมายว่าผู้ผลิตไข่ปลา ซึ่งในที่นี่นั้นเป็นการอ้างถึงปลาสเตอเจียนและไข่ของปลาชนิดนี้เช่นกัน

10

11 ปัจจุบัน ไข่ปลาคาเวียร์ที่ดีที่สุด
ในโลกมาจากปลาสเตอเจียนที่จับโดยชาวประมงอิหร่าน และรัสเซีย ในทะเลสาบแคสเปียน ขณะที่ไข่ปลาคาเวียร์ที่มีราคาแพงที่สุดนั้นเป็นไข่ที่มาจากปลาสเตอเจียนสาย พันธุ์เบลูกา ออสเซตรา และเซวรูกา

12

13 ปลาชนิดนี้เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่ตามต้นน้ำ
สำหรับปลาสเตอเจียน นั้นเป็นปลาน้ำเค็ม ตระกูลอซิเปนเซอริเด ปลาชนิดนี้เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่ตามต้นน้ำ ในแม่ น้ำสายใหญ่ๆ นอกจากนี้ยังพบปลาเตอเจียนในแม่น้ำอมูที่อยู่ระหว่าง เขตแดนระหว่างไซบีเรีย และจีน

14

15 ความยาวที่เคยบันทึกไว้ถึง 3.7 เมตร น้ำหนักตัวกว่า 400 กิโลกรัม
ลักษณะทั่วไป ปลาชนิดนี้มี ความยาวที่เคยบันทึกไว้ถึง 3.7 เมตร น้ำหนักตัวกว่า 400 กิโลกรัม และมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี นอกจากไข่ปลาสเตอเจียน จะเป็นที่นิยมของบรรดานักเปิปทั้งหลายแล้ว เนื้อปลารวมทั้งน้ำมันในปลาชนิดนี้ก็ยังนำมาปรุงเป็นอาหารอันโอชะเช่นกัน

16


ดาวน์โหลด ppt ❤ กว่าจะมาเป็นไข่ปลาคาเวียร์❤

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google