งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทยานแห่งชาติภู กระดึง นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มผกา รหัส 56070018 จัดทำ โดย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทยานแห่งชาติภู กระดึง นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มผกา รหัส 56070018 จัดทำ โดย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทยานแห่งชาติภู กระดึง นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มผกา รหัส 56070018 จัดทำ โดย 1

2 อุทยานแห่งชาติภู กระดึง 2

3 ยินดีต้อนรับ 3

4  ต. ศรีฐาน  อ. ภูกระดึง  จ. เลย ที่ตั้ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 400-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล 4

5  ครอบคลุมพื้นที่ 348.13 ตารางกิโลเมตร  มีที่ราบบนยอดภูกระดึง ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 5

6  คำว่า " ภูกระดึง " มาจากคำว่า ภู แปลว่า ภูเขา และ กระดึง แปลว่า กระดิ่ง เป็นภาษา พื้นเมืองของจังหวัดเลย ด้วย เหตุนี้ ภูกระดึง จึงอาจแปลได้ ว่า ระฆังใหญ่ ศัพท์มูลวิทยา 6

7  ภูกระดึงเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ ราบสูงโคราช  ใกล้กับด้านลาดทางทิศตะวันออกของ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ภูมิประเทศ 7

8  จากการสำรวจพบสัตว์บกมีกระดูก สันหลังรวม 266 ชนิด  แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 36 ชนิด  สัตว์ปีกจำนวน 171 ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน 39 ชนิด สัตว์ป่า 8

9  ก่วมแดง พืชพรรณที่มีชื่อเสียง  หม้อข้าวหม้อ แกงลิง 9

10 สถิตินักท่องเที่ยว 10

11  รถยนต์  เครื่องบิน  รถไฟ  รถโดยสารประจำทาง การเดินทาง 11

12  เส้นทางขึ้นที่อำเภอภูกระดึง  เส้นทางขึ้นที่อำเภอน้ำหนาว เส้นทางขึ้นไปยังยอด เขาภูกระดึง เส้นทางขึ้นที่อำเภอภูกระดึง เป็นเส้นทางเก่าแก่และได้รับ ความนิยมมากที่สุด 12

13  ผานกแอ่น เป็นจุดชมพระ อาทิตย์ขึ้น ที่งดงามมากแห่งหนึ่ง จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบน ภูกระดึง  ผาหล่มสัก เป็นสถานที่ ชมพระอาทิตย์ ตกได้ชัดเจนที่สุด 13

14  เปิดให้ขึ้นไปเที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ต. ค. - 31 พ. ค. ของทุกปี  ปิดอุทยานให้ธรรมชาติฟื้นฟู ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยว ตั้งแต่ 1 มิ. ย. - 30 ก. ย. ของทุกปี กำหนดการเปิด - ปิด อุทยาน 14

15 ให้ภูกระดึง เป็นส่วนหนึ่ง ในความทรงจำของคุณ 15


ดาวน์โหลด ppt อุทยานแห่งชาติภู กระดึง นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มผกา รหัส 56070018 จัดทำ โดย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google