งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทยานแห่งชาติภูกระดึง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
จัดทำโดย นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มผกา รหัส

2 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

3 ยินดีต้อนรับ

4 ที่ตั้ง ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย
มีความสูงอยู่ระหว่าง 400-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล

5 ขนาดพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 348.13 ตารางกิโลเมตร
มีที่ราบบนยอดภูกระดึงประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร

6 ศัพท์มูลวิทยา คำว่า "ภูกระดึง" มาจากคำว่า ภู แปลว่า ภูเขา และ กระดึง แปลว่า กระดิ่ง เป็นภาษาพื้นเมืองของจังหวัดเลย ด้วยเหตุนี้ ภูกระดึง จึงอาจแปลได้ว่า ระฆังใหญ่

7 ภูมิประเทศ ภูกระดึงเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราช ใกล้กับด้านลาดทางทิศตะวันออกของเทือกเขาเพชรบูรณ์

8 สัตว์ป่า จากการสำรวจพบสัตว์บกมีกระดูกสันหลังรวม 266 ชนิด
แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 36 ชนิด สัตว์ปีกจำนวน 171 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 39 ชนิด

9 พืชพรรณที่มีชื่อเสียง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ก่วมแดง

10 สถิตินักท่องเที่ยว

11 การเดินทาง รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสารประจำทาง

12 เส้นทางขึ้นไปยังยอดเขาภูกระดึง
เส้นทางขึ้นที่อำเภอภูกระดึง เส้นทางขึ้นที่อำเภอน้ำหนาว เส้นทางขึ้นที่อำเภอภูกระดึง เป็นเส้นทางเก่าแก่และได้รับความนิยมมากที่สุด

13 จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูกระดึง
ผาหล่มสัก เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ ตกได้ชัดเจนที่สุด ผานกแอ่น เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่งดงามมากแห่งหนึ่ง

14 กำหนดการเปิด-ปิด อุทยาน
เปิดให้ขึ้นไปเที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ต.ค พ.ค. ของทุกปี ปิดอุทยานให้ธรรมชาติฟื้นฟู ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวตั้งแต่ 1 มิ.ย ก.ย. ของทุกปี

15 ให้ภูกระดึง เป็นส่วนหนึ่ง ในความทรงจำของคุณ


ดาวน์โหลด ppt อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google