งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC. AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC. AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

2

3

4 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มี ผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้า ได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติ ในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่ แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า ( เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว )

5 แนวทางของ AEC 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการ แข่งขันสูง 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ เท่าเทียมกัน 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก

6

7 พม่า : สาขาเกษตรและประมง มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ อินโดนีเซีย : สาขาภาพยนต์และสาขา ผลิตภัณฑ์ไม้ ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาสุขภาพ ไทย : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน ( ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN) จุดเด่นของประเทศต่างๆใน AEC

8

9 การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด AEC - การลงทุนจะเสรีมากๆ คือ ใครจะลงทุนที่ไหน ก็ได้ - ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการ บินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean และไทยอาจจะเด่นในเรื่อง การจัดการประชุม ต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า และยังเด่นเรื่องการคมนาคมอีกด้วยเนื่องจากอยู่ ตรงกลางอาเซียน - การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย 25% ในส่วน ของอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น รถยนต์, การ ท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่อุตสาหกรรมที่น่า ห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก

10 - เรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยู่ในไทย มากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อย ได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ - การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่าง มากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมี บทบาทน้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพ ติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย - เมืองไทยจะไม่ขาดแรงงานที่ไร้ฝีมืออีกต่อไป เพราะแรงงานจะเคลื่อย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น แต่ คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วย

11 - อุตสาหกรรมโรงแรม, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รถเช่า บริเวณชายแดนจะคึกคักมาก ขึ้น เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมือง ตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก เป็นจุดขนส่ง - กรุงเทพฯ จะแออัดอย่างหนัก เนื่องจากมี ตำแหน่งเป็นตรงกลางของอาเซียนและเป็น เมืองหลวงของไทย โดยเมืองหลวงอาจมี สำนักงานของต่างชาติมาตั้งมากขึ้น ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ ดี เนื่องจาก จะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น, ปัญหา การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติ ที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้

12 การขนส่งที่เปลี่ยนแปลง East- West Economic Corridor (EWEC) มันจะมีผลที่ดีคือ การขนส่ง logistic ใน AEC จะ พัฒนาอีกมาก และจากาการที่ไทยอยู่ตรงกลางทำ ให้เราขายของได้มากขึ้นเพราะเราจะส่งของไป ท่าเรือทางฝั่งซ้ายก็ได้ ทางฝั่งขวาก็ได้ ที่ดินใน ไทยบริเวณดังกล่าวก็น่าจะมีราคาสูงขึ้น และที่พม่ายังมี โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือ โครงการ “ ทวาย ” ( ศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่, ท่าเรือขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบัน Italian-Thai Development PLC ได้รับสัมปทานในการก่อสร้าง แล้ว ) ที่เส้นทางสอดคล้องกับ East West Economic Corridor โดยทวายจะกลายเป็น

13 ทางออกสู่ทะเลจุดใหม่ที่สำคัญมากต่ออาเซียน เพราะในอดีตทางออกสู่มหาสมุทรอินเดีย จำเป็นต้องใช้ท่าเรือของสิงคโปร์เท่านั้น ขณะเดียวกันโปรเจกต์ทวายนี้ยังเป็นต้นทางรับ สินค้าจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียหรือสินค้าที่มา จากฝั่งยุโรปและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ สินค้ากลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซ ซึ่ง จะถูกนำเข้าและแปรรูปในโรงงานปิโตรเคมี ภายในพื้นที่โปรเจกต์ทวาย เพื่อส่งผ่านไทยเข้า ไปยังประเทศกลุ่มอินโดจีนเช่น ลาว กัมพูชา และไปสิ้นสุดปลายทางยังท่าเรือดานังประเทศ เวียดนาม และจะถูกส่งออกไปยังเอเชีย ตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและจีน

14

15 จัดทำโดย นางสาว ฐาปนีย์ ลิ้มสนธิกุล คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 55520962


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC. AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google