งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว วิภาวี ทวีมูล รหัสนิสิต 54520898 กลุ่ม 210 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว วิภาวี ทวีมูล รหัสนิสิต 54520898 กลุ่ม 210 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จัดทำโดย นางสาว วิภาวี ทวีมูล รหัสนิสิต 54520898 กลุ่ม 210 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ

4 สะพายสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เป็นสะพานแขวนที่ทอดข้ามตอน เหนือของอ่าวโตเกียว เชื่อมระหว่าง ย่านชิบะอุระกับย่านไดบะ

5

6 สะพานมีความกว้าง 570 เมตร มีถนน สองชั้นเพื่อรับการจราจรสามสาย ชั้นบน ทางด่วนมหานครสาย 11 สาย ไดโอบะ ชั้นล่างเป็นเส้นทางหมายเลข 357 และ สายยูริคะโมะเมะ

7

8 บนสะพานมีทางเดิน 2 ฝั่ง คือ ฝั่ง เหนือและฝั่งใต้

9 ฝั่งเหนือจะเห็นทิวทัศน์ของชายฝั่ง โตเกียวตอนในและโตเกียวทาวเวอร์

10

11 ฝั่งใต้จะมองเห็นอ่าวโตเกียว และ บางครั้งอาจมองเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วย สะพานนี้ไม่อนุญาตให้รถจักรยานและ รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทาง

12

13

14 เสาที่สูงรองรับสะพานทาด้วยสีขาว เพื่อให้ กลมกลืนกับท้องฟ้าเหนือโตเกียวตอนกลางที่ มองเห็นจากไดโอบะ บนเส้นลวดขึงสะพานจะ ติดหลอดไฟไว้ ซึ่งจะเปลี่ยนสีระหว่างสีแดง ขาว และเขียว โดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ เก็บไว้ในเวลากลางวัน

15

16 สวัสดี คะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว วิภาวี ทวีมูล รหัสนิสิต 54520898 กลุ่ม 210 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google