งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราสามารถป้องกันไม่ให้ภาวะโลกร้อน เลวร้ายไปกว่านี้ได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ หรือน้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราสามารถป้องกันไม่ให้ภาวะโลกร้อน เลวร้ายไปกว่านี้ได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ หรือน้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราสามารถป้องกันไม่ให้ภาวะโลกร้อน เลวร้ายไปกว่านี้ได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ หรือน้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก นอกจากนี้ เราควรดำเนินชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง กินแค่พอดี มีแค่ พอใช้ เปลี่ยนนิสัยให้พอเพียง

3 ลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติก ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพราะ ถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ และการเผากำจัดใน เตาเผาขยะอย่างถูกวิธีต้องใช้พลังงาน จำนวนมาก

4 สร้างนโยบาย 3Rs Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิด การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่เป็นการ ลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน กระบวนการกำจัด สร้างนโยบาย 3Rs

5 ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้นับ 1 พันปอนด์ต่อปี ลดการใช้พลังงาน ในบ้าน

6 ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง ใช้รถประจำทาง ปั่น จักรยาน หรือเดินแทน เมื่อต้องไปทำกิจกรรมหรือ ธุระใกล้ๆบ้าน เพราะการขับรถยนต์น้อยลง หมายถึงการใช้น้ำมันน้อยลง และลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย เพราะน้ำมันทุกๆ แกลลอนที่ประหยัดได้จะลดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20 ปอนด์ ขับรถยนต์ส่วนตัวให้ น้อยลง

7 การเผาป่าหญ้า หรือเศษซากพืช เป็นการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ จำนวนมาก นอกจากนั้นการตัดและเผาทำลาย ป่ายังเป็นการทำลายแหล่งกักเก็บก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ ลดการเผาป่า หญ้า

8 ใช้กระดาษ 2 หน้า เพราะกระบวนการผลิต กระดาษแทบทุกขั้นตอน ต้องใช้พลังงานจาก น้ำมัน และไฟฟ้าจำนวนมาก ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า

9 ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้านคนละ 1 ต้น จะ ช่วยระบายความร้อนและลดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ในการปลูกต้นไม้ยืน ต้น 1 ต้น จะสามารถดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ต้น ตลอดอายุ ของมัน ปลูกต้นไม้ในสวน หน้าบ้าน

10 เป็นผู้นำกระแสของสังคมเรื่องชีวิตที่พอเพียง ต้นตอหนึ่งของปัญหาโลกร้อน ก็คือ การ บริโภคทรัพยากรจำนวนมหาศาล ชีวิตที่ยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงน่าจะเป็น หนทางป้องกันและลดปัญหาโลกร้อนที่สังคม โลกกำลังเผชิญหน้าอยู่ เป็นผู้นำกระแส ของสังคม

11 เสนอ อ. วิชัย บุญเจือ จัดทำโดย น. ส. เสาวณีย์ ดีช่อรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 56070048 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา อนามัย สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt เราสามารถป้องกันไม่ให้ภาวะโลกร้อน เลวร้ายไปกว่านี้ได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ หรือน้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google