งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุทรปรากา ร. สมุทรปราการ  ที่ตั้ง  สถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหาร  ที่พัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุทรปรากา ร. สมุทรปราการ  ที่ตั้ง  สถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหาร  ที่พัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุทรปรากา ร

2 สมุทรปราการ  ที่ตั้ง  สถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหาร  ที่พัก

3 ที่ตั้ง  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาค กลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุด โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด สมุทรปราการ พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ. ศ. 2489  แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางพลี  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  อำเภอบางเสาธง

4 สถานที่ท่องเที่ยว  ตลาดน้ำโบราณบางพลี  เป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งและมี ความ รุ่งเรืองมากในอดีต เป็นตลาดขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร จากภาคตะวันออกชายฝั่ง ทะเลสู่กรุงเทพมหานคร การเดินทางใน สมัยก่อน ใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางโดยการ แจว พายและแล่นใบเดินทางมาค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าจะอยู่ใน คลองสำโรง ตลาดน้ำบางพลีถือเป็นตลาดน้ำ ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง

5 สถานที่ท่องเที่ยว  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บนถนน สุขุมวิท บริเวณที่ตัดกับถนนกาญจนา ภิเษก ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณยัง ถือได้ วาเป็น งานประติมากรรมลอยตัวช้างทองแดงที่ ใช้เทคนิคการเคาะขึ้นรูปด้วยมือ

6 สถานที่ท่องเที่ยว  วัดบางพลีใหญ่ใน  วัดบางพลีใหญ่ในเป็นชื่อของวัดพระ อารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมา อันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ เพราะเป็นวัดที่ใช้ ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูป สมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งใน พระสามพี่น้อง

7 สถานที่ท่องเที่ยว  ฟาร์มจระเข้  ฟาร์มจระเข้ เป็นที่เลี้ยงจระเข้ในเชิง เศรษฐกิจ โดยสร้างรายได้จากการ ขายเนื้อและหนังจระเข้ บางฟาร์มก็มี การแสดงโชว์การจับจระเข้ด้วย หรือ บางฟาร์มก็นำรวมกับสวนสัตว์

8 ร้านอาหาร  เกาะลันตาสุวรรณภูมิ  การเดินทาง ใช้เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ตรงไป ทางถนนกิ่งแก้ว ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ ก่อนเลี้ยวเข้า ถนนกิ่งแก้วจะมองเห็นร้านอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมิ อยู่ทาง ซ้ายมือ พอเลยทางโค้งลงสะพานให้เตรียมชิด ซ้าย ร้านอยู่บริเวณเชิงสะพาน

9 ที่พัก  Vismaya Suvarnabhunmi  Bay Hotel Samutprakarn  Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Samutprakarn

10 บ้ายบายจ้า..


ดาวน์โหลด ppt สมุทรปรากา ร. สมุทรปราการ  ที่ตั้ง  สถานที่ท่องเที่ยว  ร้านอาหาร  ที่พัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google