งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขนส่งสินค้า ที่มาของระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขนส่งสินค้า ที่มาของระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบขนส่งสินค้า ที่มาของระบบ
- ทุกวันนี้มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้ต้องมีการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยังลูกค้าจำนวนมาก จึงคิดว่าการทำบริษัทขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะเป็นที่สนใจของตลาด วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจการค้าขายสินค้าออนไลน์รวมถึงบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น

2 ระบบขนส่งสินค้า (ต่อ)
ขอบเขตของระบบ รับขนส่งสินค้าทุกชนิด เส้นทางการขนส่งภายในจังหวัดชลบุรี Actor มี 2 Actor คนขับรถ ลูกค้า

3 ระยะเวลาการดำเนินงาน
21 มกราคม พ.ศ – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้าที่ของสมาชิก นาย ถิรพล อินทร์บำรุง (Project Manager) นาย จาตุรนต์ จันทน์โรจน์ (Database) นาย อิทธิพงษ์ ดีประสิทธิพร (Database) นาย ณัฐพงษ์ ศิริหล้า (System Analysis) นาย จักรพงษ์ กาญจนจัย (System Analysis) นาย ธีรวัต เนตรปิยะฉัตร (Programmer) นาย จีระชน ขาวสังข์ (Programmer)

4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
RSS FEEDs ที่ดึงมาใช้กับระบบ - เป็น feed ของข้อมูลราคาน้ำมัน นำมาใช้ในการคำนวณหาต้นทุนของการขนส่งในแต่ละครั้งโดยนำข้อมูลราคาน้ำมันมาคำนวณด้วย

5

6 Model Driven & SOA Architecture
Tool Driven - รถบรรทุก - mySQL - php , html , javascript Data Driven - น้ำหนักของสินค้า - เส้นทางการขนส่งสินค้า - ขนาดของรถบรรทุก - Feeds ราคาน้ำมัน Process Driven - Process คำนวณหาต้นทุนของการขนส่งสินค้าโดยใช้ราคาน้ำมันจาก RSS feeds - Process คำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการขนส่งสินค้าโดยใช้ Algorithm A* Search

7 Model Driven & SOA Architecture (ต่อ)
Service Registry RSS Feeds ราคาน้ำมัน Find Publish Service Requestor Service Provider Bind คนขับรถขนส่งร้องขอเข้าไป แอดมิน คำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด คำนวณหาต้นทุนโดยใช้ราคาน้ำมัน

8 Use case Diagram ลูกค้า แอดมิน คนขับรถ ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
คำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการขนส่งสินค้า แอดมิน คำนวณหาต้นทุนในการขนส่งสินค้าโดยใช้ราคาน้ำมัน คนขับรถ

9 Process ที่สำคัญของระบบ Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในระบบ
Process คำนวณหาราคาต้นทุนโดยใช้การดึงข้อมูลราคาน้ำมันที่เปลี่ยนทุกวันมาจาก Feeds ราคาน้ำมัน Process คำนวณหาเส้นทางการขนส่งสินค้าให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้โดยใช้ Algorithm A* Search เข้ามาประยุกต์ใช้ Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในระบบ A* Search Algorithm - นำมาใช้ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการขนส่งสินค้า

10


ดาวน์โหลด ppt ระบบขนส่งสินค้า ที่มาของระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google