งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของระบบ - ทุกวันนี้มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันมาก ขึ้น ทำให้ต้องมีการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยัง ลูกค้าจำนวนมาก จึงคิดว่าการทำบริษัทขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการเป็นสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของระบบ - ทุกวันนี้มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันมาก ขึ้น ทำให้ต้องมีการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยัง ลูกค้าจำนวนมาก จึงคิดว่าการทำบริษัทขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการเป็นสิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของระบบ - ทุกวันนี้มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันมาก ขึ้น ทำให้ต้องมีการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยัง ลูกค้าจำนวนมาก จึงคิดว่าการทำบริษัทขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการเป็นสิ่ง ที่น่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะเป็นที่สนใจของ ตลาด วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งสินค้า ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ ขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น

2 ขอบเขตของระบบ - รับขนส่งสินค้าทุกชนิด - เส้นทางการขนส่งภายในจังหวัดชลบุรี Actor มี 2 Actor 1. คนขับรถ 2. ลูกค้า

3

4 - เป็น feed ของข้อมูลราคาน้ำมัน นำมาใช้ใน การคำนวณหาต้นทุนของการขนส่งในแต่ละครั้ง โดยนำข้อมูลราคาน้ำมันมาคำนวณด้วย

5

6 1.Tool Driven - รถบรรทุก - mySQL - php, html, javascript 2.Data Driven - น้ำหนักของสินค้า - เส้นทางการขนส่งสินค้า - ขนาดของรถบรรทุก - Feeds ราคาน้ำมัน 3.Process Driven - Process คำนวณหาต้นทุนของการ ขนส่งสินค้าโดยใช้ราคาน้ำมันจาก RSS feeds - Process คำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ในการขนส่งสินค้าโดยใช้ Algorithm A* Search

7 Service Request or Service Provider Service Registry Find Publish Bind RSS Feeds ราคาน้ำมัน - คนขับรถขนส่งร้องขอ เข้าไป - แอดมิน - คำนวณหาเส้นทางที่สั้น ที่สุด - คำนวณหาต้นทุน โดยใช้ราคาน้ำมัน

8 ข้อมูลการจัดส่ง สินค้า ลูกค้า คนขับรถ แอด มิน คำนวณหา เส้นทางที่สั้น ที่สุดในการขนส่ง สินค้า คำนวณหาต้นทุน ในการขนส่ง สินค้าโดยใช้ ราคาน้ำมัน

9 1.Process คำนวณหาราคาต้นทุนโดยใช้การ ดึงข้อมูลราคาน้ำมันที่เปลี่ยนทุกวันมาจาก Feeds ราคาน้ำมัน 2.Process คำนวณหาเส้นทางการขนส่งสินค้า ให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้โดยใช้ Algorithm A* Search เข้ามาประยุกต์ใช้ A* Search Algorithm - นำมาใช้ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ในการขนส่งสินค้า

10


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของระบบ - ทุกวันนี้มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันมาก ขึ้น ทำให้ต้องมีการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยัง ลูกค้าจำนวนมาก จึงคิดว่าการทำบริษัทขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการเป็นสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google