งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาววาสนา ตันปู รหัส :55520414.  บางแสนเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมา ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า “ บางแสน ดินแดนสุขี ” มีผู้เดินทางมาเยือนเป็นจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาววาสนา ตันปู รหัส :55520414.  บางแสนเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมา ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า “ บางแสน ดินแดนสุขี ” มีผู้เดินทางมาเยือนเป็นจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาววาสนา ตันปู รหัส :55520414

2

3

4

5  บางแสนเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมา ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า “ บางแสน ดินแดนสุขี ” มีผู้เดินทางมาเยือนเป็นจำนวน มาก จนครั้งหนึ่งบางแสนเคยทรุดโทรม ผิดกับ ปัจจุบันที่ได้รับการดูแลจัดระเบียบอย่างดี จึง กลายเป็นชายหาดที่สะอาด น่าเที่ยวในทุก ฤดูกาล โดยหาดบางแสนนี้มีความยาวต่อเนื่องกัน ถึง 4.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หาด บางแสน เป็นช่วงกลางของหาดและเป็นจุดที่นิยม ลงเล่นน้ำกัน ถัดมาคือ แหลมแท่น เป็นช่วงเหนือ สุดของหาด มีโขดหินสวยงาม ลงเล่นน้ำ ไม่ได้ และส่วนสุดท้ายคือ หาดวอนนภา เป็น ชายหาดตอนใต้สุด บรรยากาศเงียบสงบ มี หมู่บ้านประมงพื้นถิ่นเล็กๆ กระจายอยู่ห่างๆ กัน

6 บางแสนเป็นเมืองเล็กๆ ที่มากมายด้วยอาหาร ทะเลสดๆ และขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของบางแสน มากมาย เที่ยวจนอิ่มหัวใจแล้วก็ไปช็อปของฝาก ที่ตลาดหนองมน อยู่ห่างจากทางเข้าหาดบาง แสนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นตลาดขายของฝาก เมืองชลบุรี เช่น กุ้ง ปลาหมึก แห้ง หอยหลอด กะปิ น้ำปลา ขนม และอาหารสำเร็จรูป เช่น ห่อ หมก หอยจ้อ ข้าวหลาม กล้วย และเผือกฉาบ ผลไม้กวน แช่อิ่ม เครื่องสานไม้ไผ่และหวาย ที่มาจาก อำเภอพนัสนิคม ฝีมือการสานประณีต

7

8

9

10

11  เขาสามมุข ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือของ บริเวณชายหาดบางแสน บนเขาเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าแม่สามมุข สถานที่ที่เคารพสักการะของ คนทั่วไป ตามตำนานกล่าวว่าบริเวณหน้าผาแห่ง นี้ เป็นตำนานของความรักที่ไม่สมหวัง ซึ่งเป็น แบบอย่างของความซื่อสัตย์ในรัก จนกระทั่ง กลายมาเป็นตำนานที่เล่าขานจวบจนปัจจุบัน บริเวณเขาสามมุขมีจุดชมวิวและสวนสาธารณะที่ สวยงามและร้านอาหารทะเลสด ๆ ไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว ส่วนเอกลักษณ์ประทับใจ นักท่องเที่ยวของที่นี่ คือ " ลิงป่า " ที่ นักท่องเที่ยวนิยมให้อาหารอย่างสนุกสนาน

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาววาสนา ตันปู รหัส :55520414.  บางแสนเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมา ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า “ บางแสน ดินแดนสุขี ” มีผู้เดินทางมาเยือนเป็นจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google