งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหนือสุดแดน สยาม … โดย น. ส. ปวีณา แสง เพ็ชร์ 56060503 คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหนือสุดแดน สยาม … โดย น. ส. ปวีณา แสง เพ็ชร์ 56060503 คณะศิลปกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหนือสุดแดน สยาม … โดย น. ส. ปวีณา แสง เพ็ชร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2 ดอยตุง - พระตำหนักดอย ตุง  พระตำหนักดอย ตุง  สวนพฤกษชาติ  วัดพระธาตุดอย ตุง  พระบรม สารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่ บนพระธาตุ

3 ดอยตุง - พระตำหนักดอย ตุง  พิกัด ดอยตุง - พระ ตำหนักดอยตุง : , พิกัด GPS สำหรับ เครื่องนำทาง : ,

4 วัดร่องขุ่น ประดับตกแต่งด้วยลวดลายการวาด ปั้น และกระจกอย่างสวยงาม ภาพวาดภายใน อุโบสถงานสถาปัตยกรรมอันเกี่ยวโยงถึง นรกและ สวรรค์ โดยฝีมืออาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต - พิพัฒน์ ศิลปินที่มีความมุ่งมั่นในกา รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสาน วัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน

5 วัดร่องขุ่น พิกัด วัดร่องขุ่น : , พิกัด GPS สำหรับเครื่องนำทาง : ,

6 พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ อาคาร สถาปัตยกรรม แห่งนี้เป็นแบบกา แล ภายในเน้นจัด แสดงผลงาน ศิลปะลํ้าค่า จนถึง บรรดาหนังสัตว์ ป่านานาชนิด

7 พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ พิกัด พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ : , พิกัด GPS สำหรับ เครื่องนำทาง : ,

8 แม่สาย  ตลาดสินค้า ราคาถูกที่ หลั่งไหลมา จากจีน  สามารถข้าม ชายแดนไทย – พม่า เสีย ค่าทำบัตรคน ละ 30 บาท

9 แม่สาย พิกัด แม่สาย : , พิกัด GPS สำหรับ เครื่องนำทาง : ,

10 สามเหลี่ยม ทองคำ  สามเหลี่ยม ทองคำเป็นจุดที่ สายนํ้าจาก ชายแดนไทย พม่าและลาว ไหลมาบรรจบ กันพอดี  มีวัดพระธาตุ ดอยปูเข้า หรือ จะนั่งเรือหาง ยาวที่มีไว้บริการ นักท่องเที่ยวไป ตามริมฝั่งนํ้า โขงได้

11 สามเหลี่ยม ทองคำ พิกัด สามเหลี่ยม ทองคำ : , พิกัด GPS สำหรับ เครื่องนำทาง : ,

12 หอนาฬิกา เชียงราย  ศิลปะแบบเดียวกับ ที่วัดร่องขุน ทุกคืน เวลา 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม และ 3 ทุ่ม จะมีการ แสดงแสงสีเสียง  พิกัด หอนาฬิกา เชียงราย : , พิกัด GPS สำหรับ เครื่องนำทาง : ,

13 ถนนคนเดิน เชียงราย จะมีทุกวันเสาร์ บริเวณ ถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลาง เมืองเชียงราย ไฮไลท์ของ ที่นี่ไม่เหมือนใคร คือ จะมี ลานไว้สำหรับให้ นักท่องเที่ยวมาเต้นรำวงกัน

14 ถนนคนเดิน เชียงราย พิกัด ถนนคนเดิน เชียงราย : , พิกัด GPS สำหรับเครื่องนำทาง : ,

15 ไร่บุญรอด เที่ยวชมผลผลิต ทางการเกษตร ไม่ ว่าจะเป็นพุทธรา มะเฟือง ไร่ชาอู่ หลง และพืชผัก ผลไม้อีก หลากหลายชนิด และยังมีพรรณไม้ ดอกหน้าหนาว สวยงามมากมาย

16 ไร่บุญรอด พิกัด ไร่บุญรอด : , พิกัด GPS สำหรับ เครื่องนำทาง : ,

17 ภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้ามีความสูง ตั้งแต่ 1, ,800 เมตร ส่วน ทำเลที่ชวนน่า หลงใหลที่สุดก็คือ เนินที่ราบสูงบนยอด ภู ในยามเช้าที่นี่ถือ เป็นจุดชมทะเล หมอก และพระ อาทิตย์ขึ้นที่สวย แห่งหนึ่งเลยทีเดียว

18 ภูชี้ฟ้า พิกัด ภูชี้ฟ้า : , พิกัด GPS สำหรับเครื่องนำทาง : ,

19 ดอยผาตั้ง ณ จุดยอดเนิน 103 บนดอยผาตั้งที่ความ สูง 1,653 ม. คุณจะได้เห็นภูมิประเทศที่ งดงามของลาวแบบ 360 องศา เป็นจุด ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปกางเต็นท์ค้างคืน เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางหมอก หนาลัดเลาะท่วมท้นไปตามแม่น้ำโขงที่คด เคี้ยวเข้าไปในหุบเขาฝั่งลาว

20 ดอยผาตั้ง พิกัด ดอยผาตั้ง : , พิกัด GPS สำหรับเครื่องนำทาง : ,

21


ดาวน์โหลด ppt เหนือสุดแดน สยาม … โดย น. ส. ปวีณา แสง เพ็ชร์ 56060503 คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google