งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE.  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE.  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE

2  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้ และราคา น้ำมันก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พวกเราจึงคิด สร้างเว็ปที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะรวมเอา สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภาคตะวันออกมาจัด rating โดยคะแนนจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศรายวันและประเภท ของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวและรู้สภาพอากาศของที่นั่นได้ ทั้งนี้ยังมีแผนที่ ที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว คำนวณระยะทางระหว่างผู้ใช้ กับสถานที่ท่องเที่ยว บอกราคาน้ำมันและคำนวณเป็นค่า น้ำมันที่ต้องใช้โดยประมาณอีกด้วย

3  ผู้ใช้สามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้  ผู้ใช้สามารถดูสภาพอากาศรายวันของสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆได้  ผู้ใช้สามารถทราบระยะทางไปสถานทีท่องเที่ยว โดยประมาณได้  ผู้ใช้สามารถทราบราคาน้ำมันที่ต้องใช้ในการเดินทาง โดยประมาณได้

4  สถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคตะวันออกประเทศไทย โดย แบ่งออกเป็น ◦ ทะเล ◦ น้ำตก ◦ ภูเขา ◦ ทั่วไป  การคำนวนค่าน้ำมันโดยอิงจากสกุลเงินบาทเท่านั้น

5 Rss feed ที่ใช้ - พยากรณ์อากาศ - ราคาน้ำมัน - แผนที่

6  Algorithm ที่ใช้ - การคำนวณ Rating ของสถานที่ท่องเที่ยวจาก สภาพอากาศ - นำ selection sort มาใช้ในการหา Top 5 สถานที่ที่น่าไป - หาระยะทางระหว่างจุดบนแผนที่ - คำนวณค่าน้ำมันจากระยะทาง

7  Process ที่สำคัญ - ให้ Rating สถานที่ท่องเที่ยว - แสดงแผนที่ พร้อมคำนวณระยะทางโดยประมาณ - คำนวณค่าน้ำมันโดยประมาณจากระยะทาง

8 Service Requester Service Registry Service Provider ร้องขอเส้นทาง ราคาน้ำมัน สภาพอากาศ ค้นหาเส้นทาง คำนวณราคาน้ำมัน สภาพอากาศ ส่งเส้นที่เป็นไปได้ พร้อมด้วยราคา น้ำมันที่ใช้ในแต่ละเส้นทาง

9 ผู้ใช้ ทั่วไป แอด มิน

10

11 53160015 วงษ์ระวี ขันธุวาร DB 53160048 ณัฐนรี แฟงคล้าย Programmer 53160056 วิทวัส ทองเขียว PM 53160079 ศิริประภา ทรัพย์สิน Programmer 53160103 ธาม แก้วสนธิ SA 53160127 อนันท์ วรรณจินดาพร SA


ดาวน์โหลด ppt WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE.  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google