งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE.  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE.  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE

2  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้ และราคา น้ำมันก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พวกเราจึงคิด สร้างเว็ปที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะรวมเอา สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภาคตะวันออกมาจัด rating โดยคะแนนจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศรายวันและประเภท ของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวและรู้สภาพอากาศของที่นั่นได้ ทั้งนี้ยังมีแผนที่ ที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว คำนวณระยะทางระหว่างผู้ใช้ กับสถานที่ท่องเที่ยว บอกราคาน้ำมันและคำนวณเป็นค่า น้ำมันที่ต้องใช้โดยประมาณอีกด้วย

3  ผู้ใช้สามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้  ผู้ใช้สามารถดูสภาพอากาศรายวันของสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆได้  ผู้ใช้สามารถทราบระยะทางไปสถานทีท่องเที่ยว โดยประมาณได้  ผู้ใช้สามารถทราบราคาน้ำมันที่ต้องใช้ในการเดินทาง โดยประมาณได้

4  สถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคตะวันออกประเทศไทย โดย แบ่งออกเป็น ◦ ทะเล ◦ น้ำตก ◦ ภูเขา ◦ ทั่วไป  การคำนวนค่าน้ำมันโดยอิงจากสกุลเงินบาทเท่านั้น

5 Rss feed ที่ใช้ - พยากรณ์อากาศ - ราคาน้ำมัน - แผนที่

6  Algorithm ที่ใช้ - การคำนวณ Rating ของสถานที่ท่องเที่ยวจาก สภาพอากาศ - นำ selection sort มาใช้ในการหา Top 5 สถานที่ที่น่าไป - หาระยะทางระหว่างจุดบนแผนที่ - คำนวณค่าน้ำมันจากระยะทาง

7  Process ที่สำคัญ - ให้ Rating สถานที่ท่องเที่ยว - แสดงแผนที่ พร้อมคำนวณระยะทางโดยประมาณ - คำนวณค่าน้ำมันโดยประมาณจากระยะทาง

8 Service Requester Service Registry Service Provider ร้องขอเส้นทาง ราคาน้ำมัน สภาพอากาศ ค้นหาเส้นทาง คำนวณราคาน้ำมัน สภาพอากาศ ส่งเส้นที่เป็นไปได้ พร้อมด้วยราคา น้ำมันที่ใช้ในแต่ละเส้นทาง

9 ผู้ใช้ ทั่วไป แอด มิน

10

11 วงษ์ระวี ขันธุวาร DB ณัฐนรี แฟงคล้าย Programmer วิทวัส ทองเขียว PM ศิริประภา ทรัพย์สิน Programmer ธาม แก้วสนธิ SA อนันท์ วรรณจินดาพร SA


ดาวน์โหลด ppt WEB-BASE APPLICATION WEBSERVICE.  ที่มา เนื่องจากสภาพอากาศของโลกเรานั้นมีความ แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวต้องพบกับสภาพ อากาศที่ไม่พึงประสงค์ขณะไปท่องเที่ยวได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google