งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส.ธัญลักษณ์ ขันโต รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส.ธัญลักษณ์ ขันโต รหัสนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส.ธัญลักษณ์ ขันโต รหัสนิสิต 56070341
นส.ธัญลักษณ์ ขันโต รหัสนิสิต คณะสาธารณสุขสาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ที่ตั้ง จังหวัดน่าน  ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศ ตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจาก กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 668 กิโลเมตร บริเวณเส้นรุ้งที่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟิลิปดาตะวันออก ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ สูง 2 ,112 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มี พื้นที่ 11, ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่

3 ภูมิประเทศ  จังหวัดน่าน  มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นทิวเขา หินแกรนิต ที่มีความสูง ,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทอดผ่าน ทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

4 ตราเมือง   ดวงตราแบบใหม่นี้ น่าน ยังคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์และความหมายของตราเมืองที่ เคยใช้อยู่เดิม ได้ปรับปรุงโดยเปลี่ยน รูปโคอุศุภราชเสียใหม่ ให้แลดูสง่างาม และเพิ่มพระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวม จิตใจ คู่บ้านคู่เมืองของน่านคือ เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง และปรับปรุงลายชอกนก ประกอบพื้นช่องไฟให้แลดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ส่วนการให้สี กำหนดใช้ตาม ความเหมาะสมสวยงามทางด้านศิลปะ

5 พันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดน่าน
  ชื่อพื้นเมือง : กำลังพญาเสือโคร่ง กำลังเสือโคร่ง(เชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Birch ชื่อวิทยาศาตร์ : Betula alnoides Buch.-Ham.

6 ดอกไม้ พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด
ชื่อทั่วไป : เสี้ยวดอกขาว (เสี้ยวป่าดอกขาว) ชื่อสามัญ : Orchid Tree, Purple Bauhinia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia variegata Linn.

7 สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

8 บ่อเกลือสินเธาว์

9 เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ

10 วัดพระธาตุแช่แห้ง

11 วัดภูมินทร์

12 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

13 หอศิลป์ริมน่าน

14 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

15 วัดพระธาตุเขาน้อย


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส.ธัญลักษณ์ ขันโต รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google