งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส. ธัญลักษณ์ ขันโต รหัส นิสิต 56070341 คณะสาธารณสุขสาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส. ธัญลักษณ์ ขันโต รหัส นิสิต 56070341 คณะสาธารณสุขสาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส. ธัญลักษณ์ ขันโต รหัส นิสิต 56070341 คณะสาธารณสุขสาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ที่ตั้ง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ติดกับ ชายแดนทางด้านทิศตะวันออก ของภาคเหนือตอนบน ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ห่างจาก กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 668 กิโลเมตร บริเวณ เส้นรุ้งที่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟิลิปดา ตะวันออก ระดับความสูงของ พื้นที่อยู่สูง 2,112 เมตร จาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,170,045 ไร่

3 ภูมิประเทศ จังหวัดน่าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผี ปันน้ำ ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทอดผ่านทั่ว จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทั้งจังหวัด

4 ตราเมือง ดวงตราแบบใหม่นี้ น่าน ยังคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์และ ความหมายของตราเมืองที่เคยใช้อยู่เดิม ได้ปรับปรุง โดยเปลี่ยน รูปโคอุศุภราชเสียใหม่ ให้แลดูสง่างาม และเพิ่มพระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นปูชนียสถานเก่าแก่ ที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ คู่บ้านคู่เมืองของน่าน คือ เจดีย์พระธาตุแช่แห้ง และปรับปรุงลายชอกนก ประกอบพื้นช่องไฟให้แลดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ส่วน การให้สี กำหนดใช้ตามความเหมาะสมสวยงาม ทางด้านศิลปะ

5 พันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดน่าน ชื่อพื้นเมือง : กำลังพญาเสือโคร่ง กำลังเสือโคร่ง ( เชียงใหม่ ) ชื่อสามัญ : Birch ชื่อวิทยาศาตร์ : Betula alnoides Buch.-Ham.

6 ดอกไม้ พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด ชื่อทั่วไป : เสี้ยวดอกขาว ( เสี้ยวป่าดอกขาว ) ชื่อสามัญ : Orchid Tree, Purple Bauhinia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia variegata Linn.

7 สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

8 บ่อเกลือสินเธาว์

9 เสาดินนาน้อย ( ฮ่อมจ๊อม ) และคอกเสือ

10 วัดพระธาตุแช่แห้ง

11 วัดภูมินทร์

12 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

13 หอศิลป์ริมน่าน

14 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

15 วัดพระธาตุเขาน้อย


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดน่าน จัดทำโดย นส. ธัญลักษณ์ ขันโต รหัส นิสิต 56070341 คณะสาธารณสุขสาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google