งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : นางสาวณัฏฐกา ประทุมมา รหัส 56070113 ชั้นปี่ที่ 1 กลุ่ม 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : นางสาวณัฏฐกา ประทุมมา รหัส 56070113 ชั้นปี่ที่ 1 กลุ่ม 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : นางสาวณัฏฐกา ประทุมมา รหัส 56070113 ชั้นปี่ที่ 1 กลุ่ม 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม

2 ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะ วาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่างาน ทำบุญ เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมบางชนิดจำเป็นต้องใช้กำลังคนอาศัย เวลาในการทำพอสมควร ส่วน ใหญ่เป็น ขนบประเพณี เป็นต้นว่า ขนมงาน เนื่องในงานแต่งงาน ขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมครก ขนมถ้วยฯลฯ ส่วนขนมในรั้วในวังจะมีหน้าตา จุ๋มจิ๋ม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรง ขนมสวยงาม

3 ขนมไทยดั้งเดิม มีส่วนผสมคือ แป้ง น้ำตาล กะทิ

4 ส่วนขนมที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุนนั้น มารี กีมาร์ เดอ ปีนา ( ท้าวทองกีบม้า ) หญิงสาวชาว โปรตุเกส เป็นผู้คิดค้นขึ้นมา

5 ขนมไทยภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะทำจากข้าวเหนียว และส่วน ใหญ่จะใช้วิธีการต้ม เช่น ขนมเทียน ขนมวง ข้าวต้มหัวหงอก มักทำกันในเทศกาลสำคัญ เช่นเข้าพรรษา สงกรานต์

6 ขนม เทียน ข้าวต้มหัว หงอก ขนม วง

7 ขนมไทยภาคกลาง ส่วนใหญ่ทำมาจากข้าวเจ้า เช่น ข้าว ตัง นางเยี่ยวเล็ด ข้าว เหนียวมูน และมีขนมที่หลุดลอดมาจากรั้ว วัง จนแพร่หลาย สู่สามัญชน ทั่วไป เช่น ขนมกลีบลำดวน ลูกชุบ หม้อ ข้าวหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมเผือก เป็นต้น

8 ข้าว ตัง ข้าว เหนียวมูล ข้าวต้ม กล้วย

9 ขนมกลีบ ลำดวล ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง ลูก ชุป

10 ขนมไทยภาคอีสาน เป็นขนมที่ทำกันง่ายๆ ไม่พิถีพิถันมาก เหมือนขนมภาคอื่น ขนมพื้นบ้าน อีสานได้แก่ ข้าวจี่ บายมะขามหรือมะขามบ่าย ข้าว ข้าวโป่งนอกจากนั้นมักเป็นขนมในงาน บุญพิธี ที่เรียกว่า ข้าวประดับดิน โดย ชาวบ้านนำข้าวที่ห่อใบตอง มัดด้วยตอกแบบ ข้าวต้มมัด กระยาสารท ข้าว ทิพย์ ข้าวยาคู

11 กระยา สาท ข้าว โป่ง ข้าว จี่

12 ข้าวต้ม มัด ขนม ปาด ลอดช่อง น้ำกะทิ

13 ขนมไทยภาคใต้ ชาวใต้มีความเชื่อในเทศกาล วันสารท เดือนสิบ จะทำบุญด้วย ขนมที่มีเฉพาะในท้องถิ่นภาคใต้ เท่านั้น เช่น ขนมลา ขนมพอง ข้าวต้มห่อด้วยใบกะพ้อ ขนมบ้าหรือขนมลูกสะบ้า ขนมดีซำ หรือเมซำ ขนมเจาะหู หรือเจาะรู ขนมไข่ปลา ขนมแดง เป็นต้น

14 ขนมไข่ ปลา ขนม ลา

15 ขนมไทย มีเอกลักษณ์ด้าน วัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มี ความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรร วัตถุดิบ วิธีการทำ ที่ พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสัน สวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีที่ประณีตบรรจง

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย : นางสาวณัฏฐกา ประทุมมา รหัส 56070113 ชั้นปี่ที่ 1 กลุ่ม 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google