งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว ปริยฉัคร แปโค 54030936. เทศกาลดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตอง เมื่อเอ่ยถึงภาคเหนือแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะ นึก ถึงจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว ปริยฉัคร แปโค 54030936. เทศกาลดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตอง เมื่อเอ่ยถึงภาคเหนือแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะ นึก ถึงจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาว ปริยฉัคร แปโค 54030936

2 เทศกาลดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตอง เมื่อเอ่ยถึงภาคเหนือแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะ นึก ถึงจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายเท่านั้น แต่ใน วันนี้เราจะ ขอแนะนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือที่รู้จักกันใน นาม “ เมืองสามหมอก ” โดยทุกๆ วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้นจะมีการ จัดงาน “ เทศกาลดอกบัวตองบาน ” ซึ่งว่ากันว่า ช่วงเวลา นี้ของแม่ฮ่องสอนนั้นน่าไปเยือนอย่างยิ่ง

3 ลักษณะทั่วไปของดอกบัวตอง ทั้งนี้ดอกบัวตองยังแพร่พันธุ์ได้อย่าง รวดเร็วและมีอายุยืนยาว สามารถสูงได้ถึง 5 เมตร มีสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวัน แต่มีขนาด ที่เล็ กกว่าดอกทานตะวัน เป็นลักษณะใบเดี่ยวที่ มีขอบหยัก กลีบดอกเรียวมีประมาณ 12-14 กลีบ ชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น จะออกดอก สวยงามที่สุดบนยอดดอยที่สูงกว่า 800 เมตรขึ้น ไป

4 ช่วงเวลาในการออกดอก โดยจะออกดอกในช่วง ระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้น ซึ่ง ดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอจะบานเหลือง อร่ามเต็มท้องทุ่งในพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่ บน ความสูงราวๆ 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

5 ที่ตั้ง ที่ตั้งของดอยแม่อูคอนั้นอยู่ที่ ตำบลแม่ อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยแหล่งดอกบัวตองในจังหวัด แม่ฮ่องสอนนั้น มีอยู่ 2 แห่ง อยู่ที่ดอยแม่เหาะ เขต อำเภอแม่ สะเรียง แม้ดอกบัวตองที่ดอยแม่ เหาะจะไม่ กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเท่าที่ดอย แม่อูคอ แต่สามารถเดินทางไปได้ง่ายกว่า และมีสิ่งอำนวย ความสะดวกเยอะกว่า ขณะที่ดอย แม่อูคอ คุณสามารถแบกเป้ไปกางเต็นท์ ท่ามกลาง ทุ่งบัวตองได้

6 การเดินทาง การเดินทางไปดอยแม่อูคอ นั้นสามารถ เดินทางได้จากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ราวๆ 200 กิโลเมตร หรือ 67 กิโลเมตร จากจังหวัด แม่ฮ่องสอน เลี้ยวสู่ทุ่งบัวตอง 26 กิโลเมตร หรือ น้ำตกแม่สุรินทร์ 37 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง และลูกรัง หรือคุณสามารถใช้เส้นทางจาก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านดอยอินทนนท์เข้าสู่ ทุ่งบัวตองได้

7 ของฝาก ไฟดอกบัว ตอง

8

9 http://www.tourpangung.com /spaciaprogram.htm

10 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัด แม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-2982-3 - อบจ. แม่ฮ่องสอน โทร. 053-611385 - อำเภอขุนยวม โทร. 053-691108 อบต. ขุนยวม โทร. 053-691466 http://www.tourdoi.com/trip_gallery/mhs/gal lery/boutong/index.htm http://www.tourdoi.com/trip_gallery/mhs/gal lery/boutong/index.htm

11 แผนที่การเดินทางไป ทุ่ง ดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว ปริยฉัคร แปโค 54030936. เทศกาลดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตอง เมื่อเอ่ยถึงภาคเหนือแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะ นึก ถึงจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google