งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดสุรินทร์. ตราประจำจังหวัดสุรินทร์ รูปพระอินทร์ทรงช้าง ชื่อของจังหวัด เป็นคำสนธิของคำสองคำ คือ สุ ระ กับ อินทร์ หมายถึง พระอินทร์ผู้เก่งกล้าสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดสุรินทร์. ตราประจำจังหวัดสุรินทร์ รูปพระอินทร์ทรงช้าง ชื่อของจังหวัด เป็นคำสนธิของคำสองคำ คือ สุ ระ กับ อินทร์ หมายถึง พระอินทร์ผู้เก่งกล้าสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดสุรินทร์

2 ตราประจำจังหวัดสุรินทร์ รูปพระอินทร์ทรงช้าง ชื่อของจังหวัด เป็นคำสนธิของคำสองคำ คือ สุ ระ กับ อินทร์ หมายถึง พระอินทร์ผู้เก่งกล้าสามารถ ตราจังหวัด กำหนดสัญญลักษณ์ประกอบด้วย พระอินทร์ ประทับขัดสมาธิบนหลังช้าง หัตถ์ขวา ทรงตรี หัตถ์ซ้ายทรงพระแสงขอช้าง มีภาพ ปราสาทสลักปรักหักพังเป็นฉากเบื้องหลัง

3 ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ และดอกไม้ประจำ จังหวัดสุรินทร์ ต้นกันเกรา และดอกกันเกรา ลักษณะ เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ประมาณ ๑๕ – ๒๕ เมตร เปลือกสีน้ำตาล เข้ม แตกเป็น ร่องลึก ใบเดี่ยวออกตรงกัน ข้าม แผ่นใบรูปรีขอบขนาน กว้าง ๒. ๕ – ๓. ๕ เซนติเมตร ยาว ๘ – ๑๑ เซนติเมตร ปลาย แหลม โคนมน ดอกสีขาวครีม แล้วเปลี่ยนเป็นสี เหลือง กลิ่นหอม ผลกลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๖ มิลลิเมตร สีส้มแก่ สีแดงเลือกนก มี เมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก นิเวศวิทยา ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณชื้น และ ตามที่ต่ำ ที่ชื้นแฉะใกล้น้ำ ทั่วทุกภาคของประเทศ ไทย ออกดอก ประมาณเมษายน – มิถุนายน เป็นผล มิถุนายน - กรกฎาคม

4 ต้นไม้ และดอกไม้ประจำจังหวัด สุรินทร์ ต้นกันเกรา ดอกกันเกรา

5 สภาพทาง ภูมิศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทาง ทิศใต้ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มี เนื้อที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 5,077,535 ไร่ ) ห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 450 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัด ร้อยเอ็ด และจังหวัมหา สารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์

6 แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์มีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 8 สาย คือ แม่น้ำมูล ลำน้ำชีน้อย ลำห้วยอารีย์ ลำห้วย พลับพลา ลำห้วยระวี ลำห้วยทับทัน ลำห้วย สำราญ และลำห้วยแก้ว เป็นลำน้ำที่ทำ ประโยชน์แก่จังหวัดนอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำอื่น ๆ ในเขตอำเภอต่าง ๆ รวมถึงแหล่งน้ำอื่นที่ไม่ เอื้อประโยชน์มากนัก เนื่องจากในฤดูแล้งไม่มีน้ำ อีกเป็นจำนวนมาก

7 การท่องเที่ยว ข้าวหอมมะลิ สุรินทร์เป็นดินแดนที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิที่ดี ที่สุดในประเทศและของโลก

8 ผ้าไหมยกทองโบราณ สุรินทร์เป็นแหล่งภูมิปัญญาแห่งผ้าไหม มหัศจรรย์

9 ช้าง ที่หมู่บ้านช้าง ช้างสุรินทร์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็น ความภูมิใจที่สำคัญที่สุด

10 วนอุทยานพนมสวาย หรือ เขาสวาย ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง พุทธ

11 เมืองแห่งอารยธรรมและปราสาท โบราณ ปราสาทภูมิโปน

12 หัตถกรรมเครื่องเงิน บ้านเขวาสินรินทร์ ต. เขวาสินรินทร์ อ. เขวาสินรินทร์

13 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต. เฉนียง อ. เมืองสุรินทร์ อันเป็นอ่างเก็บน้ำที่ สำคัญของจังหวัด

14 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์

15 ชื่อ นาย จิณณวัตร สุทธิยานุช รหัสนิสิต 56070241 กลุ่ม 20 คณะ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน วิชัย บุญเจือ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดสุรินทร์. ตราประจำจังหวัดสุรินทร์ รูปพระอินทร์ทรงช้าง ชื่อของจังหวัด เป็นคำสนธิของคำสองคำ คือ สุ ระ กับ อินทร์ หมายถึง พระอินทร์ผู้เก่งกล้าสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google