งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมืองพัทยา จัดทำโดย นางสาวปฑันทิญา จินดา เสวก 56070122 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมืองพัทยา จัดทำโดย นางสาวปฑันทิญา จินดา เสวก 56070122 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมืองพัทยา จัดทำโดย นางสาวปฑันทิญา จินดา เสวก 56070122 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 10

2 เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษแห่ง หนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ มีหาดทรายและชายทะเล ซึ่งมีชื่อเสียงระดับ นานาชาติ แบ่งส่วนภายในของเมืองเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษแห่ง หนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ มีหาดทรายและชายทะเล ซึ่งมีชื่อเสียงระดับ นานาชาติ แบ่งส่วนภายในของเมืองเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน เมืองพัทยา

3 ปัจจุบัน มีแผนการเสนอชื่อเมืองพัทยาต่อ ยูเนสโก ให้เป็นเมืองภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการ ถ่ายทำภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 300 เรื่องต่อปี และรายได้ร้อยละ 90 มาจากการท่องเที่ยว

4 ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลบางละมุง และเขตเทศบาลตำบล หนองปลาไหล ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลบางละมุง และเขตเทศบาลตำบล หนองปลาไหล ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลหนอง ปลาไหลและเทศบาลเมือง หนองปรือ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลหนอง ปลาไหลและเทศบาลเมือง หนองปรือ ทิศใต้ ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และเขตเทศบาลตำบลนา จอมเทียน ( อำเภอสัตหีบ ) ทิศใต้ ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และเขตเทศบาลตำบลนา จอมเทียน ( อำเภอสัตหีบ ) ทิศตะวันตก จรดอ่าว ไทย เกาะล้าน เกาะสาก เกาะครก ทิศตะวันตก จรดอ่าว ไทย เกาะล้าน เกาะสาก เกาะครก

5 สถานที่ ท่องเที่ยว

6 ตลาดน้ำสี่ภาค แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่ากกขนาดใหญ่ ต่อมามีการรื้อป่ากกออกเพื่อปรับปรุงพื้นที่ จึงรู้ ว่าภายใต้ป่ากกที่รกรุงรังยังมีบึงธรรมชาติ ขนาดใหญ่อยู่ เลยเนรมิตบึงแห่งนี้ให้กลายเป็น " ตลาดน้ำ " ให้ผู้คนได้สัมผัสความเป็นไทย จึง จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบ ง่าย เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึง ปัจจุบัน แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่ากกขนาดใหญ่ ต่อมามีการรื้อป่ากกออกเพื่อปรับปรุงพื้นที่ จึงรู้ ว่าภายใต้ป่ากกที่รกรุงรังยังมีบึงธรรมชาติ ขนาดใหญ่อยู่ เลยเนรมิตบึงแห่งนี้ให้กลายเป็น " ตลาดน้ำ " ให้ผู้คนได้สัมผัสความเป็นไทย จึง จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบ ง่าย เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึง ปัจจุบัน

7 รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มี เสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้

8 ปราสาทสัจธรรม เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไทย ตั้งอยู่ ณ แหลมราชเวช ชาวบ้านเรียกชื่อ ปราสาทแห่งนี้ว่า " วังโบราณ " หรือ " ปราสาทไม้ " ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา และศิลปะ วัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึง ความสำคัญของศาสนาในฐานะเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

9 เมืองจำลอง เป็นสถานที่รวบรวมของโบราณสถาน และสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดา ราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้าม แม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิ มาย ฯลฯ

10 นอกจากนี้ ยังมีมินิยุโรป ซึ่งจำลอง สถาปัตยกรรม ที่มีชื่อเสียง ของประเทศต่างๆ ทั่วภาคพื้นทวีปยุโรป และอเมริกา เช่น หอไอ เฟล เทพี สันติภาพ แกรนแคนยอน ฯลฯ

11 เกาะล้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของ พัทยา นอกจากจะอยู่ห่างชายฝั่งพัทยา 7 กิโลเมตร เกาะล้านยังมีชายหาดที่สวยงาม หลายแห่ง ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่มาเล่นน้ำ ดูปะการัง เล่นกีฬาทางน้ำ บริเวณ เกาะล้านและเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เช่น เกาะ ครกและเกาะสาก รวมถึงเป็นแหล่งตกปลาดำ น้ำดูปะการังทั้งแบบน้ำลึกและน้ำตื้น และเป็น สถานที่ฝึกหัดเรียนดำน้ำด้วย

12 สวนนงนุช เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดใน ภาคตะวันออก ภายในสวนมีบ้านทรงไทย สวน ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่นๆ ภายใต้แนวคิดที่จะ " จัดสวนให้คนมาเที่ยว “

13 ในปัจจุบันสวนนงนุชพัทยา เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวระดับแนวหน้า โดยมีผู้เข้าเยี่ยม ชม ประมาณ วันละ 2,000 คน เพราะสวนนงนุช เองมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสวน อยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่เข้า มาเยี่ยมชมรู้สึก ประทับใจ ในความงดงามของสวนสวยแห่งนี้

14 เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่น สด ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากองุ่น และล่าสุดเป็น แหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจำเมืองพัทยา ซึ่ง เจ้าของไร่องุ่นแห่งน้ำได้แรงบันดาลใจเมื่อ ประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว มีโอกาส เข้าชม ไร่องุ่น ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงปรับปรุงภูมิ ทัศน์ไร่องุ่น “ ซิลเวอร์เลค ” ให้สวยงาม รองรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

15 การเดินทาง  รถยนต์ จากเมืองชลบุรี ตรงมาตาม ถ. สุขุมวิท ผ่านอำเภอศรีราชา และบางละมุง  รถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางจาก สนามบิน และสถานีขนส่ง  รถไฟ จากกรุงเทพฯ ไปพัทยา  เครื่องบิน มีสนามบินอู่ตะเภาที่สัต หีบ เส้นทางอู่ตะเภา - เกาะสมุย


ดาวน์โหลด ppt เมืองพัทยา จัดทำโดย นางสาวปฑันทิญา จินดา เสวก 56070122 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google