งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตราประจำจังหวัดชลบุรี – รูปเขาสามมุกริมทะเลอ่าวไทย พื้นที่ – ๔, ๓๖๓ ตร. กม. ต้นไม้ประจำจังหวัด – ต้นประดู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตราประจำจังหวัดชลบุรี – รูปเขาสามมุกริมทะเลอ่าวไทย พื้นที่ – ๔, ๓๖๓ ตร. กม. ต้นไม้ประจำจังหวัด – ต้นประดู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตราประจำจังหวัดชลบุรี – รูปเขาสามมุกริมทะเลอ่าวไทย พื้นที่ – ๔, ๓๖๓ ตร. กม. ต้นไม้ประจำจังหวัด – ต้นประดู่

3 อำเภอ – มีทั้งสิ้น ๑๑ อำเภอ ตำบล – มีทั้งสิ้น ๙๒ ตำบล หมู่บ้าน – มีทั้งสิ้น ๖๘๗ หมู่บ้าน เทศบาล – มีเทศบาลนคร ๓ แห่ง – มีเทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง

4 ต้นประดู่ – คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่ เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม สามัคคี นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดม กันบานเต็มต้นดูลานตา ดังนั้นคนโบราณจึงได้ เลือกเอาต้นประดู่เป็นไม้ประจำกองทัพเรือ และ นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

5 หาดบางแสน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงแห่ง หนึ่งของประเทศไทยคือ ชายหาดบางแสน เนื่องจากเป็น ที่ท่องเที่ยว ของประชาชนทุกระดับ มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ เพียง ๘๙ กิโลเมตรจึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ นิยมของนักท่องเที่ยว

6 ข้าวหลามหนองมน เป็นอาหารลือชื่อของจังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าว หลามหนองมนนี้ มีประวัติที่เล่าต่อกันมาว่าสมัยก่อน บ้านหนองมน จะมี อาชีพ ทำนาปลูกข้าว พอหลังหมดหน้านาชาวบ้านก็จะทำ ขนมฉลองกินกัน พอมีงานแสดงงิ้วที่ศาลเจ้าชาวบ้านต่างก็มารวมตัว กัน จนเกิดการซื้อขายขึ้น

7 อ้อยหวาน จังหวัดชลบุรีนั้นเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ เพาะปลูกพืช ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ดังนั้นจังหวัดชลบุรี จึงมีโรงงานต่างๆ มากมายที่เกี่ยวกับการผลิดน้ำตาล ซึ่งได้มาจากต้น อ้อยที่หอมหวาน และยังมีการนำมาทำเป็นน้ำตาลสด ซึ่งหอมหวาน อร่อยและติดลิ้น และถือเป็นของฝากที่ใครๆก็ซื้อ

8 จักสานดี เครื่องจักสานพนัสนิคม เป็นงานจักสานที่มี ชื่อเสียงโด่งดังของ ชาวตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่ง เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีมานานกว่าร้อยปีแล้ว เครื่องจักสาน องตำบลพนัสนิคมเกิดขึ้นมาพร้อมกับการตั้งชุมชนใน สมัยรัชกาลที่ ๓

9 ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีวิ่งควายเป็นงานประเพณีประจำ จังหวัดของจังหวัดชลบุรี ที่เป็นหนึ่งในประเพณีที่ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มีการจัด มาช้านานแล้วประเพณีวิ่งควายนั้น เป็นประเพณีที่ จัดขึ้นเป็นในทุกๆปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือ ก่อนที่จะออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการทำขวัญให้ ควาย

10 เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษแห่ง หนึ่ง ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระดับเทียบเท่า เทศบาลนคร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทราย และชายทะเล ซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยแบ่งส่วนภายในของเมืองเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และ หาดจอมเทียน ปัจจุบัน มีแผนการเสนอชื่อเมืองพัทยา ต่อยูเนสโก ให้เป็นเมืองภาพยนตร์ เนื่องด้วย มีการถ่ายทำภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เรื่อง ต่อปี และรายได้ร้อยละ ๙๐ มาจากการ ท่องเที่ยว

11 ชื่อ นาย วิชชากร รวมทวี รหัสนิสิต 56070179 กลุ่ม 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ภาค ปกติ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย บุญเจือ


ดาวน์โหลด ppt ตราประจำจังหวัดชลบุรี – รูปเขาสามมุกริมทะเลอ่าวไทย พื้นที่ – ๔, ๓๖๓ ตร. กม. ต้นไม้ประจำจังหวัด – ต้นประดู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google