งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทยานแห่งชาติภู เรือ โดย นางสาว นันทิพร มณฑา 56010085 คณะ พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทยานแห่งชาติภู เรือ โดย นางสาว นันทิพร มณฑา 56010085 คณะ พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 05."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทยานแห่งชาติภู เรือ โดย นางสาว นันทิพร มณฑา 56010085 คณะ พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 05

2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ

3 อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับ ประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบ กว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มี ลักษณะแปลกก็คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่น ออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่ ลักษณะ ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือเมื่อมอง โดยรอบ ในที่สูง จะเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกัน สวยงาม ประกอบด้วยเขาหินประเภทต่าง ทราย และหินแกรนิตสสับกัน

4 อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มี อากาศ หนาวเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศ หนาวเย็นที่สุดของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดู หนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอด หญ้าจะแข็งตัว ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า " แม่คะ นิ้ง " มีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่ สับกัน

5 การเดินทาง ในการเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูเรือนั้น ถ้า ออกจากตัวเมืองจังหวัดเลย สามารถใช้เส้นทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ประมาณ 48 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอภูเรือแล้ว ให้สังเกต ทางด้านขวามือ จะมีทางแยกใกล้ๆ กับที่ว่าการ อำเภอภูเรือ จากตรงนี้เหลือระยะทางอีก ประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ก็จะถึงที่ทำการ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

6 การเดินทาง รถโดยสารสาย กรุงเทพ - ภูเรือ ของบริษัท เพชรทัวร์ รถโดยสารระหว่างภาคที่ผ่านอำเภอภูเรือ สาย เชียงใหม่ - อุดรธานี ของบริษัท อ. ศึกษาทัวร์ จักรพงษ์ทัวร์ และสาย นครพนม - เชียงราย ของบริษัท สมบัติทัวร์ และ จักรพงษ์ทัวร์

7 แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกขนาดกลาง ลักษณะของตัวน้ำตกเป็น ชั้นหินลดหลั่นกันไป ชั้น จนถึงตัวแอ่งน้ำด้านล่าง น้ำตกห้วยไผ่สามารถลง เล่นน้ำได้ อยู่ห่างจาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ ( ที่ทำการอุทยานฯ ) ประมาณ 2.8 กิโลเมตรใน ฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก ทำให้เกิดเป็นทิวทัศน์ที่ สวยงามยิ่ง ในช่วงที่มี หมอกปกคลุมจะทำให้ สวยงามไปอีกแบบ

8 แหล่งท่องเที่ยว ผาซำทอง ผาซำทอง หรือ ผา กุหลาบขาว อีกหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ของอุทยาน แห่งชาติภูเรือ ซึ่งมีพื้นที่ ครอบคลุมท้องที่อำเภอภู เรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยอุทยาน แห่งชาติภูเรืออยู่ที่ จังหวัดเลย ซึ่งเป็น จังหวัดที่มีอากาศหนาว เย็นที่สุดของประเทศ ไทย และอยู่บนยอดเขา สูง จึงทำให้มีอากาศเย็น ตลอดปี

9 แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกหินสามชั้น

10 แหล่งท่องเที่ยว ลานสาวเอ้

11 แหล่งท่องเที่ยว ยอดภูเรือ

12 แหล่งท่องเที่ยว ผาโหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงาม สามารถ มองเห็นภูหลวง ภูผา สาด ภูครั่งและทะเล ภูเขา อยู่ห่างจากที่ทำ การอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร

13 แหล่งท่องเที่ยว หินพานขันหมาก เป็นหิน รูปร่างพานคว่ำ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ ของศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวที่ 2

14 แหล่งท่องเที่ยว หินค้างหม้อ

15 แหล่งท่องเที่ยว สวนหินพาลี

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อุทยานแห่งชาติภู เรือ โดย นางสาว นันทิพร มณฑา 56010085 คณะ พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google