งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัด สมุทรปราการ จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัด สมุทรปราการ จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัด สมุทรปราการ จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร 56080137
คณะ สหเวชศาสตร์ สาขา กายภาพบำบัด

2 สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑล จังหวัด สมุทรปราการมีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา , ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศใต้จดอ่าว ไทย, ทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ลักษณะภูมิ ประเทศเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทางซีกตะวันตกของจังหวัด จากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าว ไทย มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กม. เดิมชายฝั่งทะเลมีป่า ชายเลนกว้างขวาง เนื่องจากมีตะกอนที่แม่น้ำเจ้าพระยา นำพามาทับถมกันที่บริเวณปากน้ำ แต่ปัจจุบันมีการบุกรุก ป่าชายเลน ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็น บริเวณกว้าง

3 หน่วยการปกครอง การบริหารงานส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองสมุทรปราการ
อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางเสาธง

4 หน่วยการปกครอง (ต่อ) การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น อำเภอพระประแดง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ อบต 4 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง อำเภอบางบ่อ อบต 7 แห่ง เทศบาล 4 แห่ง อำเภอบางพลี อบต 6 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง อำเภอพระประแดง อบต 6 แห่ง เทศบาล 3 แห่ง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อบต 4 แห่ง เทศบาล 2 แห่ง อำเภอบางเสาธง อบต 3 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง

5 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตราพระสมุทรเจดีย์ : ตราประจำจังหวัด ต้นโพทะเล (Thespesia populnea) ต้นไม้ประจำจังหวัด ดอกดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ดอกไม้ประจำจังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระ ประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่ว อุตสาหกรรม งามล้ำโพธิ์ทะเล อักษรย่อ จังหวัดสมุทรปราการใช้อักษรย่อ สป

6 การท่องเที่ยว ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง - แหล่งรวมอาหารพื้นบ้านรวมถึงที่พักผ่อนหย่อนใจ เปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตลาดน้ำโบราณบางพลี บ้านสาขลา – หมู่บ้านทางวัฒนธรรมเก่าแก่ สมัยสุโขทัย ป้อมพระจุลจอมเกล้า - ป้อมปืนที่สำคัญสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองโบราณ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จำลองสถานที่สำคัญและโบราณสถาน ในเมืองไทย พระสมุทรเจดีย์ - โบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ- ประติมากรรมทองแดงรูปช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน โลก ฟาร์มจระเข้ - ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ สถานตากอากาศบางปู - สถานพักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์รวมของฝูงนก นางนวล หลวงพ่อโต - หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว สมุทรปราการและประชาชนทั่วไปนับถือ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ - สถานที่ศึกษาดู งาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หอชมเมืองสมุทรปราการ - อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

7 ประชากร ปี พ.ศ. ประชากร 2549 1,104,776 2550 1,126,940 2551 1,147,224 2552 1,164,105 2553 1,185,180 2554 1,203,223 2555 1,223,302

8 งานเทศกาลและประเพณี งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จะจัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีเป็นเวลา 12 วัน 12 คืน งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด จัดที่พระประแดงในวันอาทิตย์แรกหลังจากงานงาน สงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนผ่านไปแล้ว ประเพณีรับบัวหรือโยนบัว


ดาวน์โหลด ppt จังหวัด สมุทรปราการ จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google