งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร 56080137 คณะ สหเวชศาสตร์ สาขา กายภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร 56080137 คณะ สหเวชศาสตร์ สาขา กายภาพบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร 56080137 คณะ สหเวชศาสตร์ สาขา กายภาพบำบัด

2 จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑล จังหวัด สมุทรปราการมีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศ เหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศใต้จดอ่าว ไทย, ทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ลักษณะภูมิ ประเทศเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทางซีกตะวันตกของจังหวัด จากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าว ไทย มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กม. เดิมชายฝั่งทะเลมีป่าชาย เลนกว้างขวาง เนื่องจากมีตะกอนที่แม่น้ำเจ้าพระยานำพามา ทับถมกันที่บริเวณปากน้ำ แต่ปัจจุบันมีการบุกรุกป่าชายเลน ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นบริเวณกว้าง

3  การบริหารงานส่วนภูมิภาค  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางพลี  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  อำเภอบางเสาธง

4  การบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อบต 4 แห่ง  เทศบาล 7 แห่ง  อำเภอบางบ่อ  อบต 7 แห่ง  เทศบาล 4 แห่ง  อำเภอบางพลี  อบต 6 แห่ง  เทศบาล 1 แห่ง  อำเภอพระประแดง  อบต 6 แห่ง  เทศบาล 3 แห่ง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  อบต 4 แห่ง  เทศบาล 2 แห่ง  อำเภอบางเสาธง  อบต 3 แห่ง  เทศบาล 1 แห่ง

5  ตราพระสมุทรเจดีย์ : ตราประจำจังหวัด  ต้นโพทะเล (Thespesia populnea) ต้นไม้ประจำจังหวัด  ดอกดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ดอกไม้ประจำจังหวัด  คำขวัญประจำจังหวัด : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระ ประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่ว อุตสาหกรรม งามล้ำโพธิ์ทะเล  อักษรย่อ จังหวัดสมุทรปราการใช้อักษรย่อ สป

6  ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง - แหล่งรวมอาหารพื้นบ้านรวมถึงที่พักผ่อนหย่อนใจ เปิด เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  ตลาดน้ำโบราณบางพลี  บ้านสาขลา – หมู่บ้านทางวัฒนธรรมเก่าแก่ สมัยสุโขทัย  ป้อมพระจุลจอมเกล้า - ป้อมปืนที่สำคัญสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5  เมืองโบราณ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จำลองสถานที่สำคัญและโบราณสถาน ในเมืองไทย  พระสมุทรเจดีย์ - โบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ - ประติมากรรมทองแดงรูปช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน โลก  ฟาร์มจระเข้ - ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ  สถานตากอากาศบางปู - สถานพักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์รวมของฝูงนก นางนวล  หลวงพ่อโต - หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว สมุทรปราการและประชาชนทั่วไปนับถือ  โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ - สถานที่ศึกษาดู งาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  หอชมเมืองสมุทรปราการ - อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ( อยู่ระหว่างก่อสร้าง )

7 ปี พ. ศ. ประชากร 25491,104,776 25501,126,940 25511,147,224 25521,164,105 25531,185,180 25541,203,223 25551,223,302

8  งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จะจัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีเป็นเวลา 12 วัน 12 คืน  งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด จัดที่พระประแดงในวัน อาทิตย์แรกหลังจากงานงานสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ผ่านไปแล้ว  ประเพณีรับบัวหรือโยนบัว


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร 56080137 คณะ สหเวชศาสตร์ สาขา กายภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google