งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูเขาไฟ (vulcanology หรือ volcanology) จัดทำโดย : นายพีรายุทธ ผลมาตย์ 56060151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา จิตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูเขาไฟ (vulcanology หรือ volcanology) จัดทำโดย : นายพีรายุทธ ผลมาตย์ 56060151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา จิตรกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูเขาไฟ (vulcanology หรือ volcanology) จัดทำโดย : นายพีรายุทธ ผลมาตย์ 56060151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา จิตรกรรม

2 ภูเขาไฟ ภูเขาไฟ เป็นธรณีสัณฐาน ( โดยทั่วไป คือ ภูเขา ) ที่ หินหนืด ( หินภายในโลกที่ถูกหลอมเหลวด้วยความดัน และอุณหภูมิสูง ) ปะทุผ่านขึ้นมายังพื้นผิวของดาว เคราะห์ แม้ว่าเราจะสามารถพบภูเขาไฟได้หลายแห่ง บนดาวเคราะห์หินและดาวบริวารในระบบสุริยะ แต่บน โลก ภูเขาไฟมักเกิดขึ้นใกล้กับแนวรอยต่อระหว่าง แผ่นเปลือกโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีภูเขาไฟที่เป็น ข้อยกเว้น เรียกว่า ภูเขาไฟจุดร้อน (Volcanic Hotspot)ธรณีสัณฐาน ภูเขา หินหนืดดาว เคราะห์ระบบสุริยะ โลก แผ่นเปลือกโลก ภูเขาไฟจุดร้อน วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟ เรียกว่า วิทยาภูเขา ไฟ (vulcanology หรือ volcanology) วิทยาภูเขา ไฟ

3 การจำแนกภูเขาไฟตามรูปร่าง ภูเขาไฟนั้นมี 3 ลักษณะใหญ่ๆด้วยกัน 1. กรวยภูเขาไฟสลับชั้น (Composite Cone Volcano) 2. ภูเขาไฟรูปโล่ (Shield Volcano) 3. กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone)

4 แบบที่ 1 กรวยภูเขาไฟสลับชั้น (Composite Cone Volcano) เป็นภูเขาไฟซึ่งเกิดจากการ สลับหมุนเวียนของชั้นลาวา และ เศษหิน ภูเขาไฟชนิดนี้อาจจะดัน ลาวาไหลออกมาเป็นเวลานาน และ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประทุ อย่างกะทันหัน ภูเขาไฟชนิดนี้ที่มี ชื่อ เช่น ภูเขาไฟฟูจิ ( ญี่ปุ่น ), ภูเขา ไฟมายอน ( ฟิลิปปินส์ ) และ ภูเขา ไฟเซนต์เฮเลน ( สหรัฐอเมริกา )ฟูจิ ญี่ปุ่นมายอน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา

5 กรวยภูเขาไฟสลับชั้น (Composite Cone Volcano)

6 แบบที่ 2 ภูเขาไฟรูปโล่ (Shield Volcano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ โดย พื้นฐานแล้วภูเขาไฟชนิดนี้เกิดจาก ลาวาชนิดบาซอลท์ที่ไหลด้วยความ หนืดต่ำ ลาวาที่ไหลมาจากปล่อง กลาง และไม่กองสูงชัน เหมือนภูเขา ไฟชนิดกรวยสลับชั้น ภูเขาไฟชนิดนี้ มักจะเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ เช่น ภูเขา ไฟ Mauna Loa ( ฮาวาย ) ฮาวาย

7 แบบที่ 2 ภูเขาไฟรูปโล่ (Shield Volcano)

8 แบบที่ 3 กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone) ภูเขาไฟชนิดนี้จะสูงชันมาก และเกิด จากลาวาที่พุ่งออกมาทับถมกัน ลาวาจะมี ความหนืดสูง การไหลไม่ต่อเนื่อง และมี ลักษณะเป็นลาวาลูกกลมๆ ที่พุ่งออกมา จากปล่องเดี่ยว และทับถมกันบริเวณรอบ ปล่อง ทำให้ภูเขาไฟชนิดนี้ไม่ค่อย ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตมากมาย

9 แบบที่ 3 กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone)

10 ผลกระทบจากการระเบิดของ ภูเขาไฟ O แรงสั่นสะเทือนสั่นมากๆ มีทั้งการเกิด แผ่นดินไหวเตือน แผ่นดินไหวจริง และ แผ่นดินไหวติดตาม ถ้าประชาชนไปตั้งถิ่น ฐานอยู่บนเชิงภูเขาไฟอาจหนีไม่ทันเกิด ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน O การเคลื่อนที่ของลาวา อาจไหลออกมาจาก ปากปล่องภูเขาไฟเคลื่อนที่รวดเร็วถึง 50,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มนุษยและสัตว์ อาจหนีภัยไม่ทันเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่ หลวง O เกิดเถ้าภูเขาไฟ บอมบ์ภูเขาไฟ ระเบิดขึ้นสู่ บรรยากาศ ครอบคลุมอาณาบริเวณใกล้ ภูเขาไฟ และลมอาจพัดพาไปไกลจาก แหล่งภูเขาไฟระเบิดหลายพันกิโลเมตร เช่น ภูเขาไฟพินาตูโบระเบิดที่เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์

11 O ฝุ่นภูเขาไฟยังมาตกทางจังหวัดภาคใต้ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี เกิดมลภาวะทาง อากาศและแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของ ประชาชน รวมทั้งฝุ่นภูเขาไฟได้ขึ้นไปถึง บรรยากาศขั้นสตราโตสเฟียร์ ใช้ เวลานานหลายปี ฝุ่นเหล่านั้นตึงจะตกลง บนพื้นโลกจนหมด O เกิดคลื่นสึนามิ ขณะเกิดภูเขาไฟระเบิด โดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทร คลื่นนี้จะโถมเข้าหาฝั่งสูงกว่า 30,000 เมตร O หลังจากภูเขาไฟระเบิด เถ้าภูเขาไฟจะ ถล่มลงมา ทำให้พื้นที่ใกล้เคียงถูก ทำลาย

12 ภูเขาไฟในประเทศไทย

13 ภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดด และปล่องภูเขาไฟดอยผา คอกหินฟู จังหวัดลำปาง O ภูเขาพระอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ O ภูเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย O ภูเขาพนมสวาย ( วนอุทยานพนมสวาย ) จังหวัดสุรินทร์ สถิติอยู่ที่ 52 ครั้ง วนอุทยานพนมสวาย O ภูเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ O เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

14 วิธีป้องกันตัวขณะภูเขาไฟระเบิด O สวมเสื้อคลุม กางเกงขายาว ถุงมือเพื่อป้องกัน เถ้าภูเขาไฟและความร้อนจากการระเบิด O ใส่หน้ากากอนามัย แว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกัน เถ้าภูเขาไฟ O เตรียมเสบียง ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์ วิทยุ FM,AM O ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างเคร่งครัด และเมื่อทางการสั่งอพยพให้อพยพออกจาก พื้นที่ทันทีอาจไปรวมตัวกันที่สถานที่หลบภัย ทันที O ไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้างเพราะอาจ ถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวหรือเถ้าภูเขาไฟแผ่นดินไหว

15 แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.matichon.co.th/news_detail.php?new sid=1378723836&grpid=01&catid=&subcatid=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?new sid=1378723836&grpid=01&catid=&subcatid=

16 The End


ดาวน์โหลด ppt ภูเขาไฟ (vulcanology หรือ volcanology) จัดทำโดย : นายพีรายุทธ ผลมาตย์ 56060151 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา จิตรกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google