งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พลอยกนก เวชเจริญ.  ตำบลนครชุม  เมืองเก่านครชุม  ริมปิง  ย่านการค้านครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พลอยกนก เวชเจริญ.  ตำบลนครชุม  เมืองเก่านครชุม  ริมปิง  ย่านการค้านครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พลอยกนก เวชเจริญ

2  ตำบลนครชุม  เมืองเก่านครชุม  ริมปิง  ย่านการค้านครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร

3  จากกรุงเทพฯ เดินทางขึ้นทางเหนือมาตามถนน พหลโยธิน เลยจังหวัดนครสวรรค์แล้วเริ่มสังเกตป้ายบอก ทาง เลยสี่แยกป้อมทุ่งเศรษฐีมาประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีทางเบี่ยงเข้าย่านการค้านครชุม

4  บ้านห้าง ร.5 ตามประวัติกล่าวว่า มองสุภอ หรือ พระยาตะก่า พี่ชายพะโป้ ได้เข้ามาขอรับ เช่าทำการค้าไม้ จากพระยา กำแพงเพชร ( อ่อง ) ในราว ปลายรัชกาลที่ 4 พ. ศ.2418 จนถึงปี พ. ศ. 2418 ได้ถึงแก่ กรรม ต่อมา ปี พ. ศ. 2429 พะโป้ได้ เริ่มทำการค้าไม้ โดยตั้ง บ้านเรือนที่บริเวณปากคลอง สวนหมาก ซึ่งเป็นทำเลในการ ชักลากลำเลียงซุงไม้จากป่า ส่ง ลงไปยังเมืองนครสวรรค์ ซึ่ง เป็นศูนย์กลางการค้าไม้ ที่ใหญ่ ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง

5  ป้อมเพชร ป้อมปราการรอบกรุง กำแพงเมืองที่พระเจ้าอู่ทอง ทรงสร้างครั้งแรกนั้นเป็น เพียงเชิงเทินดิน และมีเสา ไม้ระเนียดปักข้างบน ต่อมา ในรัชสมัยสมเด็จพระมหา จักรพรรดิจึงได้ก่ออิฐถือปูน ขึ้น ตามพระราชพงศาวดารมี การสร้างป้อมต่างๆอาทิ ป้อม มหาไชย ป้อมซัดกบ ป้อม เพชร ป้อมหอราชคฤห์ และ ป้อมจำปาพล

6  ย่านการค้านครชุม ย่านการค้านครชุมคือตลาด เก่าแก่ตามอายุของเมืองนคร ชุมที่เปิดขายตามร้านค้าเก่า ๆ ตามบ้านไม้ ตลาดสดที่คง อยู่ที่เดิม ที่ทำจากไม้ คง แบบวิถีชีวิตตามฉบับคนนคร ชุม

7  วัดพระบรมธาตุเจดีย์ยาราม  พ. ศ. 1762 สร้างวัดพระบรม ธาตุ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราช ธานี พญาลิไทสร้างเมือง นครชุม ปัจจุบันคือเมือง กำแพงเพชร พ. ศ. 1762สมัยกรุงสุโขทัยเมือง กำแพงเพชร  เดิมเป็นพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าว บิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐาน เดียวกัน  รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาส ต้น นมัสการวัดพระบรมธาตุ เมืองกำแพงเพชร ในวันเพ็ญ เดือน 3 รัชกาลที่ 5

8  ป้อมทุ่งเศรษฐี เป็นป้อมปราการรูปสี่เหลี่ยม ใช้ในการป้องกันการรุกราน จากข้าศึก โดยอยู่บริเวณหัว มุมกำแพง มีช่องเข้าออกที่ บริเวณกึ่งกลางกำแพงทั้งสี่ ด้าน สร้างด้วยก้อนศิลาแลง แข็งแกร่งดังชื่อกำแพงเพชร กำแพงก่อเป็นผนังสูงส่วนบน เป็นใบเสมา ใต้ใบเสมาเจาะ ช่องเพื่อใช้ในการตรวจดู ข้าศึกและเป็นช่องปืนไปใน ตัว

9  ตลาดย้อนยุค ตลาดย้อนยุคของเมืองนคร ชุม คือการสร้างรายได้ให้กับ คนนครชุมทั้งหนุ่มสาว และ ผู้เฒ่าแก่ มีของกินมากมาย ทั้งของพื้นบ้านของเมืองนคร ชุม และขนมโบราณหลาย อย่าง

10 แม่ค้าขายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นบ้าน

11  คลองสวนหมาก คลองสวนหมากคือคลองที่ แยกมาจากแม่น้ำปิง และเมื่อ ครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จ ประพาสกำแพงเพชรก็ใช้ คลองสวนหมากในการ เดินเรือ

12  บะหมี่ห้อยขา ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย พร้อมกับบรรยากาศของร้าน แห่งนี้ที่ติดแม่น้ำปิง มีการจัด โต๊ะติดแม่น้ำ โดยให้ห้อยขา ลงไป เมนูแนะนำที่เรียกว่า ต้องสั่งคือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่

13  ผัดไทสุภาพ ร้านผัดไทเก่าแก่แห่งเมือง นครชุม ที่เปิดมานานกว่า 80 ปี รับรองความอร่อย เมนูขึ้น ชื่อคือผัดไท เส้นเล็ก และ ผัดซีอิ้ว

14  บะหมี่สดนครชุม ร้านบะหมี่เก่าแก่อีกร้าน หนึ่งแห่งเมืองนครชุมเปิดมา นานกว่า 40 กว่าปีแล้ว จุดเด่นของร้านนี้เส้นหมี่ที่ทำ เอง มีทั้งหมี่เหลือง และหมี่ แบนที่ขึ้นชื่อของร้านนี้

15  ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนครชุม ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชื่อดัง คนแน่นขนัดทุกวัน ร้านนี้ขึ้น ชื่อคือเกาเนื้อตุ๋น ร้านนี้ได้รับ การคอนเฟริมจากขาจรหลาย คณะแล้ว ว่าอร่อยจริง

16  ข้าวมันไก่นครชุม ข้าวมันไก่ที่เปิดมานาน ด้วยรสชาติที่ไม่เยเปลี่ยน ที่ ทำให้ชาวนครชุมชื่นชอบ เป็นร้านเดียวแห่งเมืองนคร ชุม

17  หมูสะเต๊ะนครชุม ร้านขายหมูสะเต๊ะที่เปิดมา นาน พอ ๆ กับอายุของร้าน ผัดไทสุภาพ เพราะร้านหมู สะเต๊ะจะขายอยู่หน้าร้านผัด ไทสุภาพ เป็นวัฒนธรรมของ คนที่มากินผัดไทไปแล้ว ว่า มากินผัดไท ระหว่างรอคิวผัด นั้น ก็จะต้องสั่งหมูสะเต๊ะมา กิน


ดาวน์โหลด ppt โดย พลอยกนก เวชเจริญ.  ตำบลนครชุม  เมืองเก่านครชุม  ริมปิง  ย่านการค้านครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google