งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิ ประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิ ประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิ ประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำ การเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อ ของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยและ ยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จึง เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานา ชนิด

3 จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มี ชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวม ช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและทำ เครื่องประดับต่างๆ ทั้งยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลาย แห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ มากมาย ทั้งศาสนสถาน โบราณสถาน และ โบราณวัตถุ จึงทำให้จันทบุรีเป็นจังหวัด ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ในปัจจุบัน

4  เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการ ก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลน ติโน และบรรดาคาทอลิก ชาวญวน นับได้ว่าโบสถ์ คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ ขนาดใหญ่ที่มีความ เก่าแก่และกล่าวกันว่ามี ความงดงามมากที่สุดใน ประเทศ

5  น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตก ขนาดใหญ่ มีน้ำ ตลอดปี น้ำใส มองเห็นพื้นล่าง ส่วน ใหญ่เป็นดินปนทราย อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ บน เทือกเขาสระบาป พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่พบ เช่น ขนุนป่า กระท้อน ป่า พิมเสนขึ้นอยู่ทั่วไป และยัง มีสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น หมูป่า เลียงผา พังพอน กระแต หมี ควาย และยังเป็นที่อยู่ของปลา นานาชนิด เช่น ปลาพลวง ปลา ดุก ปลาฉาก

6 เป็นหาดทรายสี นวล ยาวเหยียด สุดสายตา ร่มรื่น ด้วยทิวมะพร้าว ผู้คนนิยมไป พักผ่อนกันที่นี่ใน วันหยุด

7  เป็นสถานที่ เพาะพันธุ์และ อนุรักษ์ปลาโลมา ในน่านน้ำจันทบุรี ซึ่งมีอยู่ 2 พันธุ์คือ พันธุ์หัวบาตร และ พันธุ์ปากขวด

8  พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด เกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระ คลังสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2377 โดยรื้อศิลาแลงและอิฐ ของกำแพงจากเมืองเก่า จันทบุรีไปสร้าง เพื่อ ป้องกันการรุกรานของ พวกญวน บนกำแพง ค่ายวางปืนใหญ่เรียงราย อยู่โดยรอบ ภายใน บริเวณค่ายมี ศาลหลักเมืองสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช และวัดโยธานิมิตรซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัด ประจำเมืองตั้งอยู่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วย โบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร เป็นสถานที่เก็บรักษา โบราณวัตถุและ เครื่องปั้นดินเผาที่ยึดได้จาก เรือออสเตรเลี่ยนไทด์ที่ละเมิด น่านน้ำอ่าวไทย เพื่อลักลอบนำ โบราณวัตถุออกไปยัง ต่างประเทศ

9  ตั้งอยู่ที่ถนนราช กิจ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10  สาขาแรก ตั้งอยู่ที่ 136/2 ถนน ท่า แฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ 56 ถนนท่าแฉลบ อำเภอ เมือง จังหวัดจันทบุรี

11  ตั้งอยู่ที่ 56 หมู่ 10 ถนน ท่าเทียบ เรือขลุง ตำบล เกวียนหัก อำเภอข ลุง จังหวัดจันทบุรี

12 ณ ทะเลสาบทุ่งนา เชย ถนนข้าวทิพย์ จ. จันทบุรี จุดเด่นของการเล่นน้ำ สงกรานต์ คือเล่นช่วง ตอนกลางคืน วันที่ 12 จนถึงเช้าวันที่ 13

13  การประกวดรถประดับ ผลไม้ การประกวด ธิดาชาวสวน การ ประกวดผลไม้ที่มี ชื่อเสียงของภาค ตะวันออก การ ประกวดสุนัขพันธุ์ แสนรู้ การออกร้าน จำหน่ายอัญมณี สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์จำหน่าย การออกร้านของกลุ่ม แม่บ้านเกษตร

14

15


ดาวน์โหลด ppt ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิ ประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google