งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด

3 จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและทำเครื่องประดับต่างๆ ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงทำให้จันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน

4 วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล ( โบสถ์วัดคาทอลิก )
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล ( โบสถ์วัดคาทอลิก ) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน  นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในประเทศ 

5 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดปี น้ำใสมองเห็นพื้นล่าง ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่พบ เช่น ขนุนป่า กระท้อนป่า พิมเสนขึ้นอยู่ทั่วไป และยังมีสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น หมูป่า เลียงผา พังพอน กระแต หมีควาย และยังเป็นที่อยู่ของปลานานาชนิด เช่น ปลาพลวง ปลาดุก ปลาฉาก 

6 หาดเจ้าหลาว เป็นหาดทรายสีนวล ยาวเหยียดสุดสายตา ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว ผู้คนนิยมไปพักผ่อนกันที่นี่ในวันหยุด

7 โอเอซีส ซี เวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาโลมาในน่านน้ำจันทบุรีซึ่งมีอยู่ 2 พันธุ์คือ พันธุ์หัวบาตร และพันธุ์ปากขวด 

8 โบราณสถานค่ายเนินวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ โดยรื้อศิลาแลงและอิฐของกำแพงจากเมืองเก่าจันทบุรีไปสร้าง เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกญวน บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ ภายในบริเวณค่ายมีศาลหลักเมืองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวัดโยธานิมิตรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำเมืองตั้งอยู่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร เป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและเครื่องปั้นดินเผาที่ยึดได้จากเรือออสเตรเลี่ยนไทด์ที่ละเมิดน่านน้ำอ่าวไทย เพื่อลักลอบนำโบราณวัตถุออกไปยังต่างประเทศ

9 ก๋วยเตี๋ยวเลียงเจ๊ติ๊ด
ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเลียงเจ๊ติ๊ด ตั้งอยู่ที่ถนนราชกิจ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 ปูจ๋า (สาขาแรกและสาขา2)
สาขาแรก ตั้งอยู่ที่ 136/2 ถนน ท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สาขา2 ตั้งอยู่ที่ 56 ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

11 วังปู ตั้งอยู่ที่ 56 หมู่ 10 ถนน ท่าเทียบเรือขลุง ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

12 กิจกรรมและงานประเพณี
กิจกรรมและงานประเพณี  เทศกาลสงกรานต์กลางคืน ถนนข้าวทิพย์ ณ ทะเลสาบทุ่งนาเชย ถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี จุดเด่นของการเล่นน้ำสงกรานต์ คือเล่นช่วงตอนกลางคืน วันที่ 12 จนถึงเช้าวันที่  13

13 งานมหกรรมทุเรียนโลก การประกวดรถประดับผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออก การประกวดสุนัขพันธุ์แสนรู้ การออกร้านจำหน่ายอัญมณี สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จำหน่าย การออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตร

14 เอกสารอ้างอิง http://thai.tourismthailand.org/

15 เสนอ อาจารย์วิชัย บุญเจือ
โดย น.ส.พบพร ไทยตรง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอ อาจารย์วิชัย บุญเจือ


ดาวน์โหลด ppt ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google