งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวกชกร กองไธสง 56070293 กลุ่ม 20 คณะสาธารณสุข ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวกชกร กองไธสง 56070293 กลุ่ม 20 คณะสาธารณสุข ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวกชกร กองไธสง 56070293 กลุ่ม 20 คณะสาธารณสุข ศาสตร์

2 จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา และ 105 องศาตะวันออกและระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและ มหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะ เกษ ทิศใต้ ติดต่อกับราชอาณาจักร กัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์

3 สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

4 ตราจังหวัดกำหนดสัญลักษณ์ ประกอบด้วย พระอินทร์ ประทับ ขัดสมาธิบนหลังช้าง หัตถ์ขวาทรงตรี หัตถ์ซ้าย ทรงพระแสงขอช้าง มีภาพปราสาทสลักปรักพังเป็นฉาก เบื้องหลัง และมีครุฑพ่าห์อยู่ด้านหน้าภาพ ซึ่งใช้เป็น สัญลักษณ์ของทางราชการ

5 ดอกกันเกรา

6 ต้นกันเกรา

7 กุนเชียง เป็นอีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดสุรินทร์ต่างก็รู้กันดี ว่า ถ้าต้องการกุนเชียง อร่อย รสเลิศต้องไปที่ อ. บ้านไผ่ ร้านบ้านไผ่ลิ้ม ซินเฮียงมีกุนเชียง หมู หยองที่เป็นต้นตำรับ ดั้งเดิม

8 ผ้าไหม บ้านท่าสว่าง หมู่บ้านที่ได้รับการยก ย่องว่า “ ทอผ้าไหมหนึ่ง สี่ร้อยสิบหกตะกอ ” เมื่อ ครั้งทอผ้ายกทอง ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจาก การริเริ่มผลงาน ศิลปหัตถกรรมของกลุ่ม ทอผ้ายกทอง “ จันทร์ โสม ” โดยมี อาจารย์วีร ธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นแกนนำและผู้รวบรวม ชาวบ้านท่าสว่างมา รวมกลุ่มกันทำงานทอผ้า ยามว่างจากงานไร่งาน นา

9 ผักกาด ชาวบ้านละหุ่ง มีอาชีพหลักคือ การทำ นา และอาชีพเสริมคือ ปลูกหัวผักกาดขาวเป็น วัตถุดิบส่งโรงงานผลิตหัว ผักกาดหวานต่อมาเริ่ม หมักหัวผักกาด ซึ่งเดิม ส่งโรงงานแต่เนื่องจาก การส่งโรงงานไม่ได้ราคา เท่าที่ควร ชาวบ้านจึง รวมกลุ่มกันเพื่อจัด จำหน่ายเอง และเริ่ม พัฒนาขึ้นเป็นการทำหัว ผักกาดหวาน

10 กาละแม ศีขรภูมิ ของ ฝากของที่อำเภอนี้ก็มี ชื่อเสียง เป็นของฝากที่ ใครไปใครมาไม่ควร พลาดนั่นก็คือ “ กา ละแมสดศีขรภูมิ ” จุดเด่น ของกาละแมสดศีขรภูมิที่ แตกต่างจากกาละแมอื่น ๆ คือความสดทำใหม่กัน ทุกวันไม่ใส่วัตถุกันเสีย กาละแมมีกลิ่นหอมใบไม้ ( น่าจะเป็นใบตอง ) รสชาติหวานมัน ไม่หวาน จัด เนื้อกาละแมเนียน นุ่ม รับประทานง่าย

11 ห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำ ของโครงการชลประทาน ห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้ำ ที่มีสันเขื่อนสูง สันเขื่อน เป็นถนนราดยาง เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองสุรินทร์ ภายในที่ทำการ ชลประทานมีพระตำหนัก ที่ประทับของสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีที่พักให้ นักท่องเที่ยวที่สนใจ

12 หมู่บ้านทอผ้าไหม ถิ่นผ้า ไหม บ้านสวาย บ้านจัน รม บ้านเขวาสินรินทร์ ผ้า ไหมที่นี่เด่นด้วยลวดลาย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก เขมร ลายดอก ลายขิด มัดหมี่จึงไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังนิยมใช้ไหมหนึ่ง หรือไหมน้อยที่เขมร เรียกว่า " โชคซัก " เป็น ไหมเส้นเล็กละเอียด นุ่ม เงางาม มีคุณภาพดีที่สุด

13 หมู่บ้านช้างจังหวัด สุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม. ที่ 9 และะ 13 บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม ส่วน ใหญ่ในเขตนี้จะเป็นที่นา และป่าละเมาะสลับกับป่า โปร่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย พืชพรรณนานาชนิด บริเวณนี้จึงเหมาะสมกับ การเลี้ยงช้างอย่างที่สุด และจะมีการแสดงช้างให้ ชมเป็นประจำทุกๆวัน

14 ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่ บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะน ประกอบด้วย โบราณสถาน 4 หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง และศิลาแลง 1 หลัง มี อายุการก่อสร้างอย่าง น้อย 2 สมัย ปราสาทก่อ อิฐหลังใหญ่และหลังทาง ทิศเหนือสุด นับเป็น ปราสาทแบบศิลปะเขมร ทีมีอายุเก่าที่สุดใน ประเทศไทย

15


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวกชกร กองไธสง 56070293 กลุ่ม 20 คณะสาธารณสุข ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google