งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก และ จังหวัดใกล้เคียง ตัวเขื่อน ประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบัน เป็น เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาว ที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง ( สูงสุด ) 93 เมตร รับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำมีความจุ 224 ล้าน ลบม. ประโยชน์ มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลา และบรรเทาอุทกภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก นักท่องเที่ยว สามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน จะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อนและชม ทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน เขื่อนขุนด่านปราการชล อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

3 ศาลหลักเมือง ศาลหลักมืองเดิมเป็นเสาหลักยาวประมาณ 1 เมตรเศษปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตั้งอยู่ บริเวณกำแพงเมืองเก่าต่อมาประมาณ พ. ศ. 2453 ทางราชการเห็นว่าศาลหลักเมือง เดิมชำรุดมาก จึงได้ย้ายหลักเมือง ไปประดิษฐานที่ตึกแดงในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด คือ โรงเรียนศรีนครนายก ภายหลังได้ย้ายมาสร้างใหม่ริมแม่น้ำนครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โดยสร้างเป็นศาลาจตุรมุข เพื่อความสง่างาม และเป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครนายกจน ทุกวันนี้

4 วัดใหญ่ทักขิณา ราม วัดใหญ่ทักขิณาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายกริมแม่น้ำนครนายก วัดใหญ่ ทักขิณารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งกล่าวกันว่า ชาวเวียงจันทน์ได้อพยพมาเมื่อครั้งเกิดสงครามลาวกับ ฝรั่งเศส ชาวเวียงจันทน์พ่ายแพ้สงคราม จึงพากันอพยพ มาทางใต้มีกลุ่มหนึ่งมาตั้งวัดใหญ่ทักขิณา ราม หลักแหล่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครนายก เรียกว่า บ้านใหญ่ลาวและได้สร้างวัดขึ้นในปี พ. ศ. 2323 เรียกวัดใหญ่ลาว ในปี พ. ศ. 2484 วัดใหญ่ลาวถูกเปลี่ยนชื่อ เป็นวัดใหญ่ทักขิณารามสิ่ง สำคัญในวัดใหญ่ทักขิณาราม คือ พระอุโบสถซึ่งมีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10.15 เมตร สูง 10 เมตร มีกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างโดยฝีมือช่างชาวเวียงจันทน์ ลักษณะของพระอุโบสถแบบเครื่องไม้มุง กระเบื้อง ก่ออิฐถือปูนบานประตูเป็นไม้แกะสลัก กรอบด้านขวามือเป็นรูปยักษ์ยืนถือกระบองชูขึ้น และเท้าบั้นเอว หน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปเทพพนม กำแพงแก้วมีซุ้มประตูโค้งเลียนแบบศิลป ตะวันออก มีทหารสวมหมวกถือกระบองแต่งกายแบบยุโรป เป็นทวารบาลประตูละ 2 คน ด้านนอก กำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบทรงเครื่อง ลักษณะเจดีย์ย่อมุม

5 พระแก้วมรกตองค์จำลอง จังหวัดนครนายก ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนยอดเขา ณ วัดคีรีวัน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อยู่บนถนนสาย นครนายก – ท่าด่านอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร พระแก้วองค์จำลองนี้มีเนื้อเป็นเรซิ่น ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 32.9 นิ้ว หนัก 1 ตัน และมี เครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ประดับตกแต่งด้วยเพชรแท้ 7 กะรัตพลอยแท้ 2,000 กว่าเม็ดและทับทิมอีก นับไม่ถ้วน

6 อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ 37 อยู่ที่วัดพราหมณี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก ตรง กม.5 ถนนไปน้ำตกสาริกา – นางรอง จัดสร้างโดย สมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่ 37 เมื่อปี พ. ศ.2535 เพื่อเป็นที่ระลึก ถึง ดวงวิญญาณของบรรดาทหาร ซึ่งสังกัดในอดีตกองพลญี่ปุ่นที่ 37 จำนวน 7,920 นาย ซึ่งสูญเสีย ชีวิตในระหว่างสงคราม เอเชียบูรพา เมื่อปี พ. ศ. 24822488 โดยทำการนำอัฐิที่ฝังอยู่ในบริเวณวัดมา บรรจุในแท่นที่จัดสร้างขึ้น นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสวนสัตว์จำลอง ทำจากปูนปั้นมากมาย เช่น ช้าง โค กระบือ กระทิงเก้ง กวาง และยังมีพระพุทธ รูปเก่าแก่ ( หลวงพ่อปากแดง ) ที่ชาวลาว อพยพ ได้อัญเชิญมาสมัย เวียงจันทน์แตก ขณะนี้ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้


ดาวน์โหลด ppt ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google