งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ ท่องเที่ยว ติดบางแสน ของจังหวัด ชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอเมือง ชลบุรี หาดบางแสน หาดบางแสน อ่างศิลาหรืออ่างหิน อ่างศิลาหรืออ่างหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ ท่องเที่ยว ติดบางแสน ของจังหวัด ชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอเมือง ชลบุรี หาดบางแสน หาดบางแสน อ่างศิลาหรืออ่างหิน อ่างศิลาหรืออ่างหิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานที่ ท่องเที่ยว ติดบางแสน ของจังหวัด ชลบุรี

3 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอเมือง ชลบุรี หาดบางแสน หาดบางแสน อ่างศิลาหรืออ่างหิน อ่างศิลาหรืออ่างหิน เขาสามมุข เขาสามมุข

4 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอศรี ราชา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว น้ำตกชันตาเถร น้ำตกชันตาเถร อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำบางพระ เกาะลอย เกาะลอย

5 สถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติของ อำเภอเกาะสีชัง เกาะสีชัง เกาะสีชัง

6 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของอำเภอ เมืองชลบุรี บางแสน เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เป็นที่รู้จัก แพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย บริเวณชายหาดมีโรงแรมที่พัก บังกะโลให้เช่า เก้าอี้ผ้าใบให้เช่านั่ง นอนเล่น มีเครื่องดื่มและอาหารทะเล จำหน่าย หาดบางแสนเหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่มีเงินน้อย มีเวลาน้อย ปัจจุบันถ้าเป็นวันหยุดราชการจะมี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่หาดบางแสน นับหมื่นคน บางแสน เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เป็นที่รู้จัก แพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย บริเวณชายหาดมีโรงแรมที่พัก บังกะโลให้เช่า เก้าอี้ผ้าใบให้เช่านั่ง นอนเล่น มีเครื่องดื่มและอาหารทะเล จำหน่าย หาดบางแสนเหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่มีเงินน้อย มีเวลาน้อย ปัจจุบันถ้าเป็นวันหยุดราชการจะมี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่หาดบางแสน นับหมื่นคน

7 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอเมืองชลบุรี อ่างศิลาหรืออ่างหิน เป็นหมู่บ้าน ประมงริมทะเล เคยเป็นสถานที่ตาก อากาศชายทะเลที่เก่าแก่ที่สุด เคย เป็นที่ประทับตากอากาศของเจ้านาย ชั้นสูงของไทยและชาวต่างประเทศ มี สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ คือ ครกหินอ่าง ศิลา อ่างศิลาหรืออ่างหิน เป็นหมู่บ้าน ประมงริมทะเล เคยเป็นสถานที่ตาก อากาศชายทะเลที่เก่าแก่ที่สุด เคย เป็นที่ประทับตากอากาศของเจ้านาย ชั้นสูงของไทยและชาวต่างประเทศ มี สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ คือ ครกหินอ่าง ศิลา

8 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอเมืองชลบุรี เขาสามมุข เป็นเขาเตี้ยๆอยู่กึ่งกลาง ระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน ไปตามถนนเลียบริมหาด จากอ่างศิลา ลาดขึ้นเขาสามมุขมีบ้านพักตาก อากาศบนเขา บนเขาเป็นลาน ประดิษฐานศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ซึ่ง เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป เขาสามมุข เป็นเขาเตี้ยๆอยู่กึ่งกลาง ระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน ไปตามถนนเลียบริมหาด จากอ่างศิลา ลาดขึ้นเขาสามมุขมีบ้านพักตาก อากาศบนเขา บนเขาเป็นลาน ประดิษฐานศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ซึ่ง เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป

9 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอศรีราชา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ในการ ดำเนินการขององค์การสวนสัตว์เขาดิน วนาโดยใช้พื้นที่ป่าเขาเขียวและเขา ชมภู่ มีการนำสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ ช้าง เก้ง กวาง หมูป่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนำสัตว์ต่างๆมา เลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมอีก เป็นจำนวนมาก และมีบริการให้ขี่ นกกระจอกโดยเสียค่าบริการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ในการ ดำเนินการขององค์การสวนสัตว์เขาดิน วนาโดยใช้พื้นที่ป่าเขาเขียวและเขา ชมภู่ มีการนำสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ ช้าง เก้ง กวาง หมูป่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนำสัตว์ต่างๆมา เลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้ชมอีก เป็นจำนวนมาก และมีบริการให้ขี่ นกกระจอกโดยเสียค่าบริการ

10 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอศรีราชา น้ำตกชันตาเถร น้ำตกแห่งนี้อยู่ใน ความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยจัดทำเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และชีวิตสัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู่ ในปัจจุบันจะมีน้ำในช่วงฤดูฝนถึงต้น ฤดูหนาวเท่านั้น น้ำตกชันตาเถร น้ำตกแห่งนี้อยู่ใน ความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยจัดทำเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และชีวิตสัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู่ ในปัจจุบันจะมีน้ำในช่วงฤดูฝนถึงต้น ฤดูหนาวเท่านั้น

11 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอศรีราชา อ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นแหล่งกักเก็บ น้ำที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีมีพื้น ประมาณ 10139.07 ไร่ เก็บกักน้ำได้ ประมาณ 110 ลูกบาศก์เมตร เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีนกน้ำชนิด ต่างๆอาศัยอยู่มากมาย ทางโครงการ ได้มีการปรับปรุพื้นที่ 400 กว่าไร่ จัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นแหล่งกักเก็บ น้ำที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีมีพื้น ประมาณ 10139.07 ไร่ เก็บกักน้ำได้ ประมาณ 110 ลูกบาศก์เมตร เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีนกน้ำชนิด ต่างๆอาศัยอยู่มากมาย ทางโครงการ ได้มีการปรับปรุพื้นที่ 400 กว่าไร่ จัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

12 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอศรีราชา เกาะลอย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ อยู่คู่กับศรีราชามาช้านาน ปัจจุบัน ทางเทศบาลกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอ โดยมี การสร้างบ่อเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์เต่า ทะเล สวนสุขภาพ ร้านจำหน่ายของ ที่ระลึกรวมทั้งการใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีราชาและ นักท่องเที่ยวทั่วไป เกาะลอย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ อยู่คู่กับศรีราชามาช้านาน ปัจจุบัน ทางเทศบาลกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอ โดยมี การสร้างบ่อเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์เต่า ทะเล สวนสุขภาพ ร้านจำหน่ายของ ที่ระลึกรวมทั้งการใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีราชาและ นักท่องเที่ยวทั่วไป

13 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอเกาะสีชัง เกาะสีชัง เป็นเกาะใหญ่ สิ่งดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวไปเยือนเกาะสีชังคือ สภาพธรรมชาติที่มีความผิดแผก แตกต่างไปจากเกาะอื่น มีบรรยากาศ ที่สงบเงียบบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมี โบราณสถานศิลปวัตถุ วัด พระ ตำหนัก พระราชอุทยานรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับ ณ เกาะแห่งนี้ จึงนับได้ว่าเกาะสีชังเป็น เกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วย เกาะสีชัง เป็นเกาะใหญ่ สิ่งดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวไปเยือนเกาะสีชังคือ สภาพธรรมชาติที่มีความผิดแผก แตกต่างไปจากเกาะอื่น มีบรรยากาศ ที่สงบเงียบบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมี โบราณสถานศิลปวัตถุ วัด พระ ตำหนัก พระราชอุทยานรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับ ณ เกาะแห่งนี้ จึงนับได้ว่าเกาะสีชังเป็น เกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วย

14 ภาพหาดบางแสน

15 บรรณานุกรม หนังสือท้องถิ่นของเรา โดย ศูนย์ พัฒนาวิชาสังคมศึกษาจังหวัดชลบุรี หนังสือท้องถิ่นของเรา โดย ศูนย์ พัฒนาวิชาสังคมศึกษาจังหวัดชลบุรี www.google.com www.google.com

16 จัดทำโดย นางสาวกรรณิการ์ อุดอามาตย์ รหัสนิสิต 56080326 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิ วิทยากายวิภาค


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ ท่องเที่ยว ติดบางแสน ของจังหวัด ชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของ อำเภอเมือง ชลบุรี หาดบางแสน หาดบางแสน อ่างศิลาหรืออ่างหิน อ่างศิลาหรืออ่างหิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google