งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแปลของคำขวัญกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแปลของคำขวัญกรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแปลของคำขวัญกรุงเทพมหานคร
โดย นางสาว นันทวรรณ นามวงษ์

2 ชื่อเต็มของกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์     มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ     นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน     อมรพิมานอวตารสถิต     สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

3 จากคำขวัญดังกล่าว โดยนามเดิมที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอนแรกนั้น ใช้ชื่อว่า “ กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา ” ต่อมาในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้นามพระนครเป็น “ กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา ”

4 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนคำว่า บวร เป็น อมร เปลี่ยนคำว่า มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคำ สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของชื่อเต็มของกรุงรัตนโกสินทร์ ( กรุงเทพฯ )

5 คำอ่านภาษาไทย กรุงเทบมะหานะคอน     อะมอนรัดตระนะโกสิน     มะหินทรายุดทะยา     มะหาดิลกพบ     นบพะรัดราดชะทานีบูรีรม อุดมราดชะนิเวดมะหาสะถาน     อะมอนพิมานอะวะตานสะถิด     สักกะทัดติยะวิดสะนุกำประสิด

6 คำอ่านภาษาอังกฤษ KRUNGTHEPMAHANAKHON AMONRATTANAKOSIN
MAHINTHRAYUTTHAYA     MAHADILOKPHOP NOPPHARATRATCHATHANIBURIROM UDOMRATCHANIWETMAHASATHAN     AMONPHIMAN - AWA- TANSATHIT      SAKKATHATIYAWITSANUKAMPRASIT

7 แปลเป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8 กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา
แปลอังกฤษ : City of Angels, Great City of Immortals, แปลไทย : พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของ พระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้

9 มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์
แปลอังกฤษ : Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King, แปลไทย : มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่ บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง

10 อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
แปลอังกฤษ : City of Royal Palaces, Home of the Gods Incarnate, แปลไทย : มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพ ที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา

11 สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
แปลอังกฤษ : Erected by Visvakarman at Indra's Behest. แปลไทย : ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรม ลงมาเนรมิตไว้

12 มีภาพมาฝากค่ะ

13 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )

14 เมืองในกรุงเทพฯ

15 จบแล้วค่ะ ขอขอบคุณ และ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คำแปลของคำขวัญกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google