งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแปลของคำขวัญ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาว นันทวรรณ นามวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแปลของคำขวัญ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาว นันทวรรณ นามวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแปลของคำขวัญ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาว นันทวรรณ นามวงษ์

2 ชื่อเต็มของกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรี รมย์ อุดมราชนิเวศน์มหา สถาน อมรพิมานอวตาร สถิต สักกะทัตติย วิษณุกรรมประสิทธิ์

3 จากคำขวัญดังกล่าว โดยนามเดิมที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอน แรกนั้น ใช้ชื่อว่า “ กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา ” ต่อมาในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้นามพระนคร เป็น “ กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินท อยุธยา ”

4 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนคำว่า บวร เป็น อมร เปลี่ยน คำว่า มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปลี่ยนการสะกดคำ สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของชื่อเต็มของกรุง รัตนโกสินทร์ ( กรุงเทพฯ )

5 คำอ่านภาษาไทย กรุงเทบมะหานะคอน อะมอนรัดตระนะโกสิน มะหินทรายุดทะยา มะ หาดิลกพบ นบพะรัดราดชะทานีบูรีรม อุดมราดชะนิเวดมะหาสะ ถาน อะมอนพิมานอะวะตาน สะถิด สักกะทัดติยะวิดสะนุกำ ประสิด

6 คำอ่าน ภาษาอังกฤษ KRUNGTHEPMAHANAKHON AMONRATTANAKOSIN MAHINTHRAYUTTHAYA MAHADILOKPHOP NOPPHARATRATCHATHANIBURIROM UDOMRATCHANIWETMAHASATHAN AMONPHIMAN - AWA- TANSATHIT SAKKATHATIYAWITSANUKAMPRASIT

7 แปลเป็น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

8 กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหิ นทรายุธยา แปลอังกฤษ : City of Angels, Great City of Immortals, แปลไทย : พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพ นคร เป็นที่สถิตของ พระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใคร รบชนะได้

9 มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ แปลอังกฤษ : Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King, แปลไทย : มีความงามอันมั่นคงและเจริญ ยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่ บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่า รื่นรมย์ยิ่ง

10 อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร พิมานอวตารสถิต แปลอังกฤษ : City of Royal Palaces, Home of the Gods Incarnate, แปลไทย : มีพระราชนิเวศใหญ่โต มากมาย เป็นวิมานเทพ ที่ประทับของพระราชาผู้ อวตารลงมา

11 สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ แปลอังกฤษ : Erected by Visvakarman at Indra's Behest. แปลไทย : ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราช ทานให้พระวิษณุกรรม ลงมาเนรมิตไว้

12

13 วัดพระศรีรัตน ศาสดาราม ( วัดพระแก้ว )

14 เมืองใน กรุงเทพฯ

15 จบแล้วค่ะ ขอขอบคุณ และ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คำแปลของคำขวัญ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาว นันทวรรณ นามวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google