งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางเข้าสู่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบ ศร จากตลาดปราจีนบุรี ข้ามสะพาน ปราจีนบุรี ( สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี ) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำระยะทาง ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางเข้าสู่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบ ศร จากตลาดปราจีนบุรี ข้ามสะพาน ปราจีนบุรี ( สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี ) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำระยะทาง ประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เส้นทางเข้าสู่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบ ศร จากตลาดปราจีนบุรี ข้ามสะพาน ปราจีนบุรี ( สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี ) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำระยะทาง ประมาณ ๒ กิโลเมตร โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ด้านขวามือ

4

5 เพิ่มเติม มีลักษณะทาง สถาปัตยกรรม ภายนอก และการตกแต่งภายใน อาคาร ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร อาคาร ที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระ อุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัว ละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก ด้านนอกหัวเสาเป็นแบบโครินเธียล

6

7

8 ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวิ นทวงศ์ ทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง ประมาณ 23 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนา ขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่ม ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาจนถึง พุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลา แลง และอิฐ ส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐาน อาคารเท่านั้น

9 ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอยพระพุทธ บาท คู่สลักอยู่บนศิลาแลง ที่ฝ่าพระบาท สลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง นับเป็นรอย พระพุทธบาทที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดใน ประเทศไทย ใกล้กันมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง พบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุเป็นจำนวน มากภายในบ่อ นอกจากนี้ยังมีสระมรกต เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สระบัวหล้า และอาคารศรีมโหสถ ซึ่งเป็นโบราณ สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ค้นพบใน บริเวณนั้น ทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุ และประชาสัมพันธ์ให้กับ นักท่องเที่ยวอีกด้วย

10 นางสาววรลักษณ์ พงษ์ จีน 54010204 คณะพยาบาล ศาสตร์ ที่มา : http://www.thai- tour.com/thai- tour/central/prachinburi/ main.htmhttp://www.thai- tour.com/thai- tour/central/prachinburi/ main.htm


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางเข้าสู่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบ ศร จากตลาดปราจีนบุรี ข้ามสะพาน ปราจีนบุรี ( สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี ) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำระยะทาง ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google