งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดปราจีนบุรี คำขวัญประจำจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดปราจีนบุรี คำขวัญประจำจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดปราจีนบุรี คำขวัญประจำจังหวัด
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

2 สถานที่ท่องเที่ยว ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สถานที่ตั้ง  อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง ปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ประวัติความเป็นมา  ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้าง ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน

3 เส้นทางเข้าสู่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จากตลาดปราจีนบุรี ข้ามสะพานปราจีนบุรี (สะพานข้ามแม่น้ำ ปราจีนบุรี) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำระยะทาง ประมาณ ๒ กิโลเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ ด้านขวามือ

4 วัดแก้วพิจิตร ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีห่าง จากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ โดยนางประมูลโภคา (แก้ว ประสังศิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้ สร้าง พระอุโบสถ  

5 เพิ่มเติม มีลักษณะทาง สถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่ง ภายในอาคาร  ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร อาคาร ที่สำคัญภายในวัด  ได้แก่ พระอุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอก มีภาพปูนปั้นตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก ด้าน นอกหัวเสาเป็นแบบโครินเธียล

6 อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์
ประดิษฐานอยู่ที่สนามโรงเรียนลายพระหัตถ์ ตำบลหนอง โพรง อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์นี้ เป็นลายพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จ ประพาสปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ ทรงจารึกไว้บนแผ่น ศิลาแลง

7 น้ำตกธารทิพย์ เดิมชื่อน้ำตกเขาฮอม ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กม.โดยเส้นทางถนนสุวรรณศร แยกที่บ้านโง้ง ไปตามถนนไปบ้านประตูลาน บ้านโคกอู่ทอง บ้าน โคกเขื่อน บ้านเนินหินตั้ง สภาพน้ำตกเป็นธารน้ำไหลผ่านชั้นหิน ต่างระดับ มีแอ่งน้ำลึก ลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน

8 โบราณสถานสระมรกต ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จากตัวเมือง ปราจีนบุรีไปตามถนนสุวินทวงศ์ ทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง ประมาณ 23 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร เป็นกลุ่ม โบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแลง และอิฐ ส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะ รากฐานอาคารเท่านั้น

9 ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอยพระพุทธบาท คู่สลักอยู่บนศิลา แลง ที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง นับเป็นรอย พระพุทธบาทที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ใกล้กันมีบ่อ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุเป็นจำนวน มาก ภายในบ่อ นอกจากนี้ยังมีสระมรกต เป็นสระน้ำรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า สระบัวหล้าและอาคารศรีมโหสถ ซึ่งเป็นโบราณ สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณนั้น ทั้งยังมีการ จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ และประชาสัมพันธ์ให้กับ นักท่องเที่ยวอีกด้วย

10 จัดทำโดย นางสาววรลักษณ์ พงษ์จีน คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มา : tour.com/thai- tour/central/prachinburi/ main.htm


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดปราจีนบุรี คำขวัญประจำจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google